Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Dette må du vite om pensjon

Vi jobber for deg

Pensjonistforbundet jobber for å bedre levekårene til pensjonister og uføretrygdede i Norge.

Er du pensjonist, eller vil du forberede deg til å bli det?

Her får du informasjon det er nyttig å sette seg inn i.

Våre krav

  • Minstepensjonen må økes
  • Alderspensjonen må reguleres om lag som lønnsvekst
  • Vi må ha en rettferdig levealdersjustering
  • 67-årsgrensen for ubetinget rett til uttak av alderspensjon i folketrygden må bevares
  • Uføre må ha anstendig inntekt
  • Etterlattepensjon må gjeninnføres
  • Fripoliser må reguleres bedre
  • Samordningsfella må fjernes

Takk for at du er medlem

Takk for at du er medlem i Pensjonistforbundet, og støtter vårt arbeid for bedre pensjoner og uføretrygd! Husk å bruke dine medlemsfordeler.

Bli medlem