Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hvor kan du få pensjon fra?

Pensjonen kommer fra flere kilder:

Folketrygden

Dette er den offentlige pensjonsordningen som alle får pensjon fra

Tjenestepensjon

Pensjon opptjent via arbeidsplassen

Avtalefestet pensjon (AFP)

Pensjonsordning som forutsetter at man har vært ansatt i bedrift i privat sektor som har tariffavtale, samt at man oppfyller visse individuelle krav Alle ansatte i offentlig sektor som oppfyller visse individuelle krav

Fripoliser, pensjonskapitalbevis og oppsatte rettigheter

Pensjon fra tjenestepensjonsordninger i tidligere arbeidsforhold

Pensjon fra avsluttede arbeidsforhold:

Oppsatt pensjon i offentlig sektor

  • En pensjonsrett som står i forhold til forholdet mellom faktisk tjenestetid og full opptjening (som her kan være opp til 40 år)
  • Samordnes med folketrygden på samme måte som tjenestepensjon

Fripolise fra tidligere ytelsespensjon

  • Dokument som viser den årlige pensjonsretten basert på hva som er innbetalt i løpet av tiden man var ansatt

Pensjonskapitalbevis fra tidligere innskuddspensjon

  • Viser hvor mye som står på pensjonskontoen (innbetaling + avkastning)