Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hvor kan du få pensjon fra?

Pensjon kan komme fra flere ulike kilder.

Folketrygden

Folketrygden er den offentlige pensjonsordningen som alle får pensjon fra.

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon blir tjent opp via arbeidsplassen.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Avtalefestet pensjon er en pensjonsordning som forutsetter at man har vært ansatt i bedrift i privat sektor som har tariffavtale, samt at man oppfyller visse individuelle krav. Alle ansatte i offentlig sektor som oppfyller visse individuelle krav.

Fripoliser, pensjonskapitalbevis og oppsatte rettigheter

Dette er pensjon fra tjenestepensjonsordninger i tidligere arbeidsforhold.

Pensjon fra avsluttede arbeidsforhold

Oppsatt pensjon i offentlig sektor

  • En pensjonsrett som står i forhold til forholdet mellom faktisk tjenestetid og full opptjening (som her kan være opp til 40 år)
  • Samordnes med folketrygden på samme måte som tjenestepensjon

Fripolise fra tidligere ytelsespensjon

  • Dokument som viser den årlige pensjonsretten basert på hva som er innbetalt i løpet av tiden man var ansatt

Pensjonskapitalbevis fra tidligere innskuddspensjon

  • Viser hvor mye som står på pensjonskontoen (innbetaling + avkastning)