Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Boligpolitikk

Svært få boliger egner seg for å bli gamle i, og mange eldre har ikke mulighet til å flytte eller tilpasse egen bolig. Pensjonistforbundet etterlyser derfor en mer aktiv boligpolitikk.

Et inkluderende og aldersvennlig samfunn innebærer at eldre og uføre kan bo hjemme så lenge de selv ønsker, delta på aktiviteter de er interessert i, komme seg omkring til fots, i bil eller med kollektivtrafikk, være med å bestemme og ikke bli utsatt for diskriminering.

Dette forutsetter aktiv planlegging og tiltak på tvers av flere sektorer.

Bo trygt hjemme lenger

Rapporten «Eldres boligbehov 2023» viste at mye må gjøres for å innfri regjeringens mål om at flere skal bo trygt lenger i eget hjem. Den er basert på en spørreundersøkelse blant Huseiernes og Pensjonistforbundets medlemmer.

  • Nesten en av fire eldre tror ikke de vil ha råd til å kjøpe boligen de ønsker seg med tanke på beliggenhet, størrelse og bokvalitet.
  • 4 av 10 eldre mener deres nåværende bolig ikke er tilpasset svekket funksjonsnivå og bevegelighet.
  • 6 av 10 eldre svarer at det ikke vil være mulig å tilpasse nåværende bolig slik at alt blir tilgjengelig på ett plan.

Flytte eller tilpasse bolig

Regjeringens Bo trygt hjemme-reform forutsetter at eldre tar ansvar for egen alderdom ved å tilpasse egen bolig eller flytte til en egnet bolig. Begge deler er utfordrende.

Dels er det ikke praktisk mulig å tilpasse alle boliger, og dels har eldre ulike økonomiske forutsetninger for å tilpasse egen bolig eller flytte. I distriktene er det også en utfordring at det finnes få egnede boliger å flytte til.

Trenger mer informasjon og midler

Pensjonistforbundet etterlyser en mer aktiv boligpolitikk, der statlige økonomiske midler kan bistå privatpersoner og kommuner for å tilpasse nåværende boliger og bygge nye egnede boliger. Det er både behov for mer informasjon, og mer økonomisk støtte.

Både Huseierne og Pensjonistforbundet etterlyser større og bedre rammer til Husbanken for at eldre skal kunne søke om lån og tilskudd for tilpasning av boligene.

Last ned rapporten "Eldres boligbehov"

Rapporten kan du laste ned som pdf-fil her.

Rapport - Hvor vil eldre bo.pdf

Les om andre saker vi arbeider med: