Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

For tillitsvalgte

Er du tillitsvalgt? Meld deg på kurs! Du får mer kompetanse og innsikt i vår organisasjon ved å delta på våre organisasjonskurs. Da blir arbeidet og aktivitetene enklere, bedre og morsommere.

Håndbok for tillitsvalgte i lokalforeningene

Håndboken er et praktisk oppslagsverk og et godt verktøy for deg som er tillitsvalgt i Pensjonistforbundet.

Håndbok for tillitsvalgte i lokalforeningene, versjon 5_010524 (PDF)

Andre kurs og foredrag