Organisasjonskurs

Kursgruppa kollasj 16-9

Endelig er vi i gang igjen, og kursgruppa er klar til innsats. Fra venstre: Rune Ramsli, Anne Grethe Nilsen, Helge Meyer og Anne Grethe Skårdal.


Vi starter opp igjen med fysiske kurs

Det forutsettes at kursene gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler.

Vi tilbyr:

  1. Fysiske kurs
  2. Fysiske kurs med kursleder koblet opp digitalt
  3. Digitalt kurs der deltakere får tilsendt link og kobler seg opp digitalt

Organisasjonskursene vi tilbyr:


Gjennomføring av fysiske kurs

Sjekk om din fylkesorganisasjon setter opp kurs.

Alternativt kan det avtales lokale kurs gjerne som samarbeid mellom lokalforeninger. Vi er åpne for å tilpasse kursene det lokale behov.

Ta gjerne kontakt med forelesergruppa skolering@pensjonistforbundet.no for mer informasjon.

Gjennomføring av fysisk kurs med foreleser tilgjengelig digitalt

Det forutsetter kvalitet på det tekniske utstyret (stor skjerm, god lyd (både høyttaler og mikrofon).

I utgangspunktet vil Pensjonistforbundet dekke kostnader til leie av lokale med slikt utstyr. Avtales i hvert enkelt tilfelle. F.eks. bibliotek, kommunehus, aktivitetssenter eller andre egnede lokaler.

Dette åpner mulighet for å arrangere mer fullverdige organisasjonskurs med en kombinasjon av digitale sekvenser og lokal aktivitet. For eksempel starte med en time på Teams, så en til 2 timer hvor det lokalt jobbes med diskusjon og oppgaver og en avslutning på Teams med dialog og oppsummering.

Et slikt opplegg muliggjør en god tilpasning til det som er mest relevant for deltakerne.

Gjennomføring av digitale kurs

Kursene blir gjennomført via den digitale plattformen Teams. Deltakerne får tilsendt god informasjon i forkant om hvordan man kobler seg på. Kun enkel datakunnskap er nødvendig. Vi tilbyr også hjelp i forkant av kurset, slik at du er trygg på innlogging når kurset starter.

Tidsramme for kursene er 1 – 1,5 timer. Altså har kursene noe redusert innhold i forhold til de fysiske kursene. Antall deltakere bør normalt ikke være over 5.