Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Organisasjonskurs

Landsmøtet i 2023 understreket betydningen av den røde tråden gjennom hele vår organisasjon; i kommunene, fylkene og på nasjonalt nivå. Derfor er det viktigere enn noen gang at våre tillitsvalgte på alle nivåer har god kjennskap til og kunnskap om Pensjonistforbundets aktiviteter, viktige styringsdokumenter og styrearbeid generelt.

Er du tillitsvalgt - meld deg på kurs! Da blir arbeidet og aktivitetene både morsommere og bedre.

Vi tilbyr

Mål:

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om:

 1. Pensjonistforbundet som organisasjon
 • Organisering – sentralt, fylke, lokalt
 • Saker vi jobber med – Handlingsprogram
 • Hva har vi oppnådd
 1. Pensjonistforbundet lokalt
 • Styrets mål og arbeidsoppgaver
 • Retningslinjer for foreninger tilsluttet Pensjonistforbundet - Vedtekter
 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter - Aktivitetsplan
 • Verving
 • Samarbeid og politisk påvirkning – Samarbeidsutvalg og Eldreråd
 • Rekruttering av nye tillitsvalgte - Valgkomite
 • Planlegging og gjennomføring av årsmøte
 • Verktøy og ressurser – hjemmesider, TVV, Håndbok for tillitsvalgte i lokalforeningene m.v.

Målgruppe:

Tillitsvalgte i styrer og utvalg, samt medlemmer som ønsker å ta del i organisasjonsarbeidet i lokalforeninger.

Sitter du i valgkomitéen?

Valgkomitéen har fått et viktig oppdrag av årsmøtet. Til neste årsmøte skal valgkomitéen sørge for at det finnes gode kandidater til ledige verv i styret.

Det er mye opp til deg og de andre i valgkomitéen hvordan dere vil løse oppgaven. På dette kurset gir vi deg noen praktiske tips om hvordan valgkomitéen kan legge opp sitt arbeid. Vi viser deg også hvilke organisasjonsmessige bestemmelser dere må forholde dere til.

Mål:

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om, og innsikt i:

 • Valgkomitéens oppgaver (overordnet og i detalj)
 • Hva sier vedtekter/retningslinjer?
 • Hvordan sette sammen et godt styre?
 • Hvilken kompetanse trengs i styret?
 • Hvordan finne «de rette» kandidatene?

Målgruppe:

Medlemmer av valgkomitéen, men også tillitsvalgte i styret og utvalg.

Styr økonomien med trygghet!

Mål:

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om, og innsikt i:

Hvordan utføre kassererens oppgaver på en trygg og korrekt måte. Kassererens rolle som tillitsvalgt i pensjonistforeningen. Føring og avslutning av et årsregnskap.

Målgruppe:

Først og fremst valgte kasserere, men også styremedlemmer og medlemmer som ønsker å skaffe seg mer kunnskap om regnskap og økonomibehandling.

Innhold:

Følgende temaer behandles:

 • Hvordan utføre kassererens oppgaver på en trygg og korrekt måte
 • Kassererens rolle som tillitsvalgt
 • Regnskapsprinsipper og -rutiner
 • Budsjett
 • Føring og avslutning av et årsregnskap
 • Momskompensasjon
 • Gjennomgang av enkelt regnskapssystem (excel)

Bestill kurs

Kurs kan bestilles på e-post: skolering@pensjonistforbundet.no

Ta først kontakt med fylkessekretæren i ditt fylke for å undersøke om kurset settes opp i regi av fylket.

Fysiske kurs

Alle kursene gjennomføres over 4-5 timer, altså som dagskurs, gjerne med en innlagt lunsj. Selve kurset dekkes av Pensjonistforbundet sentralt, evt. lokalleie og bevertning dekkes av lokal- eller fylkesforeningen.

Vi ønsker at fylkesforeningen skal koordinere kursvirksomheten innen sitt geografiske område. Vi oppfordrer alle lokalforeninger til å ta kontakt med fylkessekretæren i sitt fylke for å undersøke hvilke kurs som settes opp og komme med ønsker om kurs.

Alternativt kan det avtales lokale kurs gjerne som samarbeid mellom lokalforeninger.

Digitale kurs - en reserveløsning

Skulle vi komme i en ny situasjon hvor fysiske kurs ikke lar seg gjennomføre, kan vi tilby digitale kurs. Kursene blir da gjennomført via den digitale plattformen Teams. Deltakerne får tilsendt god informasjon i forkant om hvordan man kobler seg på. Kun enkel datakunnskap er nødvendig. Vi tilbyr også hjelp i forkant av kurset, slik at du er trygg på innlogging når kurset starter.