Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Organisasjonskurs

Organisasjonskurs i koronapandemien

Da pandemien satte en stopper for gjennomføring av fysiske kurs måtte vi avlyse de ordinære organisasjonskursene (styrekurs, valgkomitekurs og kassererkurs). Pensjonistforbundet utviklet i stedet en veldig forenklet digital utgave av de tre kursene. Disse er ment som en grunnleggende introduksjon fram til vi starter opp de ordinære kursene igjen.

Når smittesituasjonen tillater det, kan vi ha en kombinasjon av fysisk og digital deltakelse. For eksempel kan et styre møtes lokalt og kobles opp digitalt mot kursinstruktør. Det forutsetter kvalitet på det tekniske utstyret (stor skjerm, god lyd (både høyttaler og mikrofon). (Se mer om dette nedenfor – ‘Gjennomføring av digitale kurs’)

Følgende kurs tilbys nå:

Gjennomføring av digitale kurs

Kursene blir gjennomført via den digitale plattformen Teams. Deltakerne får tilsendt god informasjon i forkant om hvordan man kobler seg på. Kun enkel datakunnskap er nødvendig. Vi tilbyr også hjelp i forkant av kurset, slik at du er trygg på innlogging når kurset starter.

Antall deltakere er maks 5. Dette kan fravikes dersom et helt styre melder seg på og det dermed er flere enn 5 som skal være med.

Tidsramme for kursene er 1 – 1,5 timer. Se det enkelte kurs.

Vi vil ha flere kursledere tilgjengelig slik at vi kan dekke behovet. Etter hvert som kursene fylles opp, setter vi opp nye datoer. Dersom det er ønske om kurs på en konkret dato, er det bare å ta kontakt, så skal vi prøve å få til det. Kurskalenderen vil bli fortløpende oppdatert med flere kurs.

Når smittesituasjonen tillater det, kan vi ha en kombinasjon av fysisk og digital deltakelse. For eksempel kan et styre møtes lokalt og kobles opp digitalt mot kursinstruktør. Det forutsetter kvalitet på det tekniske utstyret (stor skjerm, god lyd (både høyttaler og mikrofon). I utgangspunktet vil Pensjonistforbundet dekke kostnader til leie av lokale med slikt utstyr. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Dette åpner mulighet for å arrangere mer fullverdige organisasjonskurs med en kombinasjon av digitale sekvenser og lokal aktivitet. Vi tenker oss da å starte med en time på Teams, så en til 2 timer hvor det lokalt jobbes med diskusjon og oppgaver og en avslutning på Teams med dialog og oppsummering.

Et slikt opplegg muliggjør en god tilpasning til det som er mest relevant for deltakerne.

Etter koronapandemien

Når koronapandemien er over, vil vi igjen tilby fysiske kurs tilsvarende de vi arrangerte før pandemien. I tillegg vil vi også benytte muligheten til digital gjennomføring når det er ønskelig. Det vil blant annet gi muligheten for å nå ut lokalt på en helt annen måte. Dette forutsetter tilgang på nødvendig teknisk utstyr.

Bestillingskurs

Som beskrevet over kan vi nå tilby kurs der deltakerne – for eksempel et styre kan samles fysisk. Kursleder er tilgjengelig digitalt – på Teams.

Et standard opplegg kan være:

Del 1: Sekvens på Teams med kursleder – 1 time

Del 2: Lokal aktivitet med diskusjon og oppgaver knyttet til det som er gjennomgått – 1 til 2 timer

Del 3: Sekvens på Teams. Med oppsummering og dialog knyttet til temaene.

Dette opplegget passer meget godt for styrekurs og valgkomitekurs. I og med at det er bestillingskurs er det gode muligheter for å tilpasse til lokale behov. Kursene kan holdes for ett styre eller et samarbeid mellom flere foreninger.

Ta kontakt med Jens Høibø, e-post: jens.hoibo@pensjonistforbundet.no (tlf 9766 9542) for nærmere avtale både når det gjelder tidspunkt, kursinnhold, støtte til lokalleie og lokal tilpassing.

Vi ser for oss at dette konseptet også kan brukes på andre tema. Det kommer vi tilbake til.

Spørsmål kan også sendes til: skolering@pensjonistforbundet.no