Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Temamøte om trafikksikkerhet

Pensjonistforbundet jobber for at pensjonister skal bevege seg mer. Det skal være trygt og hyggelig å gå og sykle i nærmiljøet.

Du kan bidra til nullvisjonen; ingen alvorlige ulykker eller dødsfall i trafikken. Statistikk viser at eldre er betraktelig mer utsatt for alvorlige trafikkulykker og død i trafikken. Ved å arrangere et temamøte om trafikksikkerhet for eldre fotgjengere og syklister, kan du bidra til å øke bevisstheten.

Pensjonistforbundet jobber sammen med Statens vegvesens pensjonistforbund med prosjektet «Trafikksikkerhet for eldre gående og syklende» (TREFF).

Eldre fotgjengere

Når eldre fotgjengere blir påkjørt, skjer det oftest ved kryssing av vei, og gjerne i et gangfelt.

  • Tar vi det for gitt at vi blir sett?
  • Oppdager vi kjøretøyet i tide til å avverge en ulykke?
  • Bruker vi refleks?

Våre temamøter kan bidra til å redusere antall skader.

Vil du arrangere et møte?

  • Lokalforeninger og andre grupperinger med eldre kan booke temamøte i trafikksikkerhet
  • Møtet er gratis og har en varighet på ca. 1 time
  • Hvis du vil arrangere et møte, ta kontakt med en representant for ditt område.
  • Trenger du mer informasjon eller bistand? Kontakt Unni på tlf. 97 61 09 34, epost unni.olimb.norman@pensjonistforbundet.no

Skape økt trygghet

Temamøtet er til bruk i pensjonistforeninger og andre fora hvor eldre er samlet. Vi håper du vil arrengere et møte!

Målet er at:

  • Flere skal gå/sykle mer
  • Det skal være attraktivt å bevege seg for alle
  • Det skal være trygt å gå og sykle

Møteholdere i ditt område

Aust-Agder:

Buskerud:

Finnmark:

Hordaland:

Innlandet:

Møre og Romsdal:

Nordland:

Oslo og Akershus:

Rogaland:

Sogn og Fjordane:

Telemark:

Troms:

Trøndelag:

Vest-Agder:

Vestfold:

Vestland:

Her er noen av de som er klare til å holde temamøter rundt omkring i Norge.

Her er noen av de som er klare til å holde temamøter rundt omkring i Norge.