Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Om Pensjonistforbundet

Vi har over 750 lokalforeninger i hele landet, og du er hjertelig velkommen. Vårt sentralbord har telefonnummer 22 34 87 70, og er åpent fra kl. 9-14 på hverdager (stengt i romjulen, påskeuken og helligdager).

Pensjonistforbundet har 257 000 medlemmer, over 750 lokalforeninger og 10 000 frivillige.

Lokallagene er spredt over hele landet, og danner selve grunnmuren i forbundet. Hver lokalforening har unik kunnskap om hvilke muligheter og utfordringer som rører seg for pensjonister i sitt lokalmiljø. Gjennom lokalforeningene kan medlemmer engasjere seg i viktige, lokale saker, ta del i sosiale utflukter og aktiviteter, og finne vennskap og tilhørighet.

Følgende organisasjoner er kollektivt tilsluttet Pensjonistforbundet:

  • Fagforbundet
  • Industri Energi
  • Postens Pensjonistforbund
  • Yrkestrafikkforbundet (YTF)
  • Mesta Pensjonistforening
  • Norsk Fysioterapeutforbund
  • APF (Norges Bank)
  • Kystverkets Pensjonistforening
  • Store Norske Pensjonistforening

Pensjonistforbundet er partipolitisk uavhengig. Vårt arbeid bygger på forbundets egne verdier, og et handlingsprogram som er stemt fram av våre tillitsvalgte.

Hvilke politiske partier som støtter vårt syn, varierer fra sak til sak. Vi etterstreber å ha et konstruktivt og godt samarbeid med alle politiske partier på Stortinget. På den måten får vi på vegne av medlemmene gjennomslag i de sakene som i størst grad påvirker deres hverdag.

Samarbeidsavtale med SAKO

Pensjonistforbundet har en samarbeidsavtale med Samarbeidskomiteen for pensjonister (SAKO). Samarbeidsavtalen har til formål å styrke og utvikle samarbeidet mellom offentlige pensjonistorganisasjoner, andre landsdekkende pensjonistorganisasjoner og Pensjonistforbundet til felles beste for medlemmene og alle landets pensjonister.

SAKO-avtale gjeldende fra 26.11.2019

Finn lokalforening

Vi har gjort det enkelt å finne den rette lokalforeningen for deg!

Finn din lokalforening