Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Folk i Pensjonist­forbundet

Ansatte

Arne Halaas
Bjørg Karin Bjåland Buttedahl
Bjørg Karin Bjåland Buttedahl
Kommunikasjonssjef
Jørn Karlsen
Anne-Kari Minsaas
Anne-Kari Minsaas
Avdelingsleder frivillighet og fylkessekretærer
Trond Halvard Nedrebø
Trond Halvard Nedrebø
Redaktør
Sindre Farstad
Grethe Fladmark
Eyvind Frilseth
Eyvind Frilseth
Avdelingsleder for fag og politikk
Anne Hanshus
Anne Hanshus
Seniorrådgiver helse
Mette Henriksen
Mette Henriksen
Områdeleder medlemsservice
Solveig Jenssveen
Solveig Jenssveen
Organisasjonssekretær
Unn Johansen
Unn Johansen
Prosjektleder (digitale verktøy)
Lars Nestaas
Lars Nestaas
Rådgiver økonomi
Unni Olimb Norman
Unni Olimb Norman
Seniorrådgiver prosjekt og rekruttering
Nina Persson
Dyre Røseth
Tone Stidahl
Borghild Løver
Borghild Løver
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Agder
Sigrid B. Karlsen
Sigrid B. Karlsen
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Akershus
Gro Renstrøm Moen
Gro Renstrøm Moen
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Buskerud
Arne Josvald Sabbasen
Arne Josvald Sabbasen
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Finnmark
Marianne Gjerstad
Marianne Gjerstad
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Hedmark
Elisabeth Braut
Elisabeth Braut
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Hordaland
Aud-Berit Eidhammer
Aud-Berit Eidhammer
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Møre og Romsdal
Paul Sigsten Amundsen
Paul Sigsten Amundsen
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Nordland
Vera Holtlien
Vera Holtlien
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Oppland
Ragnhild T. Gulbrandsen
Ragnhild T. Gulbrandsen
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Oslo
Aina Nordfonn
Aina Nordfonn
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Rogaland
Britt Tjønneland
Britt Tjønneland
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane
Margot Jakobsen
Margot Jakobsen
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Telemark
Helga Jæger Wigdel
Helga Jæger Wigdel
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Troms
Britt Tønne Valstad
Britt Tønne Valstad
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Trøndelag
Jeanett Apeland
Jeanett Apeland
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Vestfold
Maria Frydenlund
Maria Frydenlund
Fylkessekretær for Pensjonistforbundet Østfold

Sentralstyret

Jan Davidsen
Helga Hjetland
Helga Hjetland
Første nestleder
Bjørn Egeli
Bjørn Egeli
Andre nestleder
Inger-Marie Stokker
Inger-Marie Stokker
Styremedlem
Jørund Hassel
Jørund Hassel
Styremedlem
Tove Britt Tidemann Andreassen
Tove Britt Tidemann Andreassen
Styremedlem
Knut Trond Knudsen
Knut Trond Knudsen
Styremedlem
Gerd Eva Volden
Gerd Eva Volden
Styremedlem, Fagforbundet
Kjell Engebretsen
Kjell Engebretsen
Styremedlem, Fagforbundet
Berly Lund Grønning
Berly Lund Grønning
Første varamedlem

Landsstyret

Ingrid Wisløff Jæger
Ingrid Wisløff Jæger
Agder
Hjalmar Alfred Hassel
Hjalmar Alfred Hassel
Agder (nestleder)
Sigmund Halvard Kristoffersen
Sigmund Halvard Kristoffersen
Akershus
Toril Naper Hauge
Toril Naper Hauge
Buskerud
Arnhild Hegge
Jan Tyriberget
Jan Tyriberget
Hedmark
Vigdis Ravnøy
Vigdis Ravnøy
Hordaland
Anne Lise Hessen Følsvik
Anne Lise Hessen Følsvik
Møre og Romsdal
Dagfinn Pettersen
Dagfinn Pettersen
Nordland
Per Eivind Furseth
Per Eivind Furseth
Oppland
Steinar Simonsen
Steinar Simonsen
Oslo
Herdis Gunn Rødne
Herdis Gunn Rødne
Rogaland
Nils R. Sandal
Nils R. Sandal
Sogn og Fjordane
Lise Wiik
Werner Kiil
Egil Hestnes
Egil Hestnes
Trøndelag
Anne Lise Tangen
Anne Lise Tangen
Trøndelag (nestleder)
Lars Erik Lilleødegård
Lars Erik Lilleødegård
Vestfold
Bjørn Eriksen
Wenche Karin Malmedal
Wenche Karin Malmedal
Leder av det sentrale helse- og sosialutvalget
Randi Munch Aanonsen
Randi Munch Aanonsen
Fagforbundet
Odd-Arne Heggås
Odd-Arne Heggås
Fagforbundet
Bjørn Holmli
Bjørn Holmli
Fagforbundet
Tom B. Johansen
Tom B. Johansen
Fagforbundet
Karin Målfrid Mathisen
Karin Målfrid Mathisen
Fagforbundet
Svein M. Sivertsen
Bjørg Vatnedalen
Bjørg Vatnedalen
Fagforbundet
Annie Irene Vika
Annie Irene Vika
Fagforbundet
Jan-Ole Ramstad
Jan-Ole Ramstad
Industri Energi
Kjellaug Kristiansen Jota
Kjellaug Kristiansen Jota
Postens Pensjonistforbund
Karsten A. Larsen