Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Folk i Pensjonist­forbundet

Ansatte

Harald Olimb Norman
Generalsekretær
Trond Halvard Nedrebø
Redaktør
Bjørg Karin Bjåland Buttedahl
Kommunikasjonssjef
Ragnhild Nestaas Dahl
Områdeleder fag og politikk
Mette Henriksen
Områdeleder medlemsservice
Unn Johansen
Prosjektleder digitale verktøy - nettbrett/smarttelefon
Sindre Farstad
Seniorrådgiver pensjon
Anne Hanshus
Seniorrådgiver helse
Margrethe Gaassand
Rådgiver bolig og tilgjengelighet
Erika Ström-Olsen
Sekretær medlemsservice
Arne Halaas
Organisasjonssekretær

Sentralstyret

Nils-Edvard Olsen
Første nestleder
Ragnhild Marie Hagen
Andre nestleder
Inger-Marie Stokker
Styremedlem
Bjørg Hageløkken
Styremedlem
Tørres Sande
Styremedlem
Helga Hjetland
Styremedlem
Else Ormaasen
Styremedlem
Mellvin Steinsvoll
Styremedlem
Bjørn Egeli
Varamedlem (fast møtende)

Landsstyret

Sigmund Halvard Kristoffersen
Akershus
Eva Lise Rosenvold
Telemark
Per Eivind Furseth
Oppland
Rune Bugge Persson
Buskerud
Else Bjørg Thorbjørnsen
Vestfold
Jan Tyriberget
Hedmark
Kjell Erfjord
Rogaland
Nils Gjerland
Sogn og Fjordane
Anne Lise Hessen Følsvik
Møre og Romsdal
Kjell Gylland
Trøndelag
Liv Thun
Trøndelag
Dagfinn Pettersen
Nordland
Jan Atle Samuelsen
Finnmark
Vigdis Ravnøy
Hordaland
Kjell Bjørvig
Statens Vegvesen
Kjellaug Kristiansen Jota
Postens Pensjonistforbund
Jan-Ole Ramstad
Industri og Energi
Tom B. Johansen
Fagforbundet
Mary Sørensen
Fagforbundet
Odd-Arne Heggås
Fagforbundet
Randi Munch Aanonsen
Fagforbundet
Kjell Engebretsen
Fagforbundet
Annie Irene Vika
Fagforbundet
Gerd Eva Volden
Fagforbundet
Wenche Karin Malmedal
Leder av det sentrale helse- og sosialutvalget