Er du usikker på internett og digitale duppeditter?

Hos oss kan du spørre om alt – uten å føle deg dum!

• Vil du lære mer og øke din digitale kompetanse?

• Lurer du på hvordan du kobler telefonen din til internett?

• Vil du vite hvordan du kan bruke Facebook?

• Har du spørsmål om hvordan du kan ha en gratis videosamtale med familien, betale parkering eller bussbillett med telefonen – eller finne musikk og filmklipp fra ungdomstiden?

Som medlem i Pensjonistforbundet kan du gratis få lære mer om bruk av digitale tjenester. Ta kontakt med din lokalforening eller fylkesforeningen.

Pensjonistforbundet har deltatt i Helsedirektoratets landsomfattende prosjekt «Utprøving av digitale verktøy mot ensomhet» siden 2016. Hovedfokuset har vært nybegynneropplæring i nettbrett og smarttelefon, og målet har vært at lokalsamfunn skal etablere sine egne miljøer for digital opplæring. Prosjektleder i Pensjonistforbundet er Unn Johansen.

To veier til målet

Vårt opplegg for digital opplæring er todelt:

På den ene siden legger vi til rette for at generasjoner kommer sammen slik at de eldre kan lære av de yngre - hvordan bruke nettbrettet eller mobiltelefonen. Opplæring på tvers av generasjonene ved hjelp av skoleungdom og lærere, og på tvers av generasjonene innad i familier.

På den andre siden bidrar vi til at lokalforeninger får arrangert kurs og opplæring i digital kommunikasjon og digitalt kontor. Kursene arrangeres med både pensjonister og yrkesaktive som kursholdere. I tillegg arrangere det datakafeer, 1-til-1-opplæring og noen åpne dører for å droppe innom med digitale spørsmål. Eksempler på alt dette kan du lese mer om her.

Du kan lese mer om våre to fremgangsmåter her:


Samarbeid på tvers av generasjonene


Digital kommunikasjon og digitalt kontor


«Smarttelefonen» 22600700

Trenger du litt ekstra hjelp med smarttelefonen eller nettbrettet?

Telefonnummeret 22 600 700 er en hjelpetelefon for digitale spørsmål.

På forsommeren 2020 ble «Smarttelefonen» - 22 600 700 - opprettet.

Et gratis tilbud til dem som sliter med problemstillinger primært knyttet til smarttelefon eller nettbrett.

De som betjener telefonen er profesjonelle, svært kompetente og dedikerte til arbeidet. Alle som ringer denne tjenesten er garantert anonymitet, og rådgiverne har taushetsplikt.

Se denne siden for oppdatert informasjon om tjenestens åpningstider.


Aktiviteter

Hva skjer rundt om i landet?

Les om hvilke kurs og foredrag som er arrangert i ulike lokalforeninger og fylkesforeninger.

Gå til aktivitetssiden