Digital kompetanseheving

Pensjonistforbundet har deltatt i Helsedirektoratets landsomfattende prosjekt «Utprøving av digitale verktøy mot ensomhet» siden 2016. Hovedfokuset i dette prosjektet har vært nybegynneropplæring i nettbrett og smarttelefon, med mål om at lokalsamfunn selv skal etablere miljøer for digital opplæring, utvikling og vedlikehold av kompetanse.

Midlene skal være til hjelp og glede for flest mulig eldre i hele landet. Prosjektleder i Pensjonistforbundet er Unn Johansen.

Pensjonistforbundets opplæring er gratis og åpen for alle (uavhengig av medlemskap).

To veier til målet

Vårt opplegg for digital opplæring er todelt:

På den ene siden legger vi til rette for at generasjoner kommer sammen slik at de eldre kan lære av de yngre - hvordan bruke nettbrettet eller mobiltelefonen. Opplæring på tvers av generasjonene ved hjelp av skoleungdom og lærere, og på tvers av generasjonene innad i familier.

På den andre siden bidrar vi til at lokalforeninger får arrangert kurs og opplæring i digital kommunikasjon og digitalt kontor. Kursene arrangeres med både pensjonister og yrkesaktive som kursholdere. I tillegg arrangere det datakafeer, 1-til-1-opplæring og noen åpne dører for å droppe innom med digitale spørsmål. Eksempler på alt dette kan du lese mer om her.

Du kan lese mer om våre to fremgangsmåter her:


Samarbeid på tvers av generasjonene


Digital kommunikasjon og digitalt kontor


FLERE TJENESTER

I Pensjonistforbundet jobber vi også med digital opplæring av eldre på mange andre måter.


Les mer om hva vi gjør her:

«Smarttelefonen» 22600700

Trenger du litt ekstra hjelp med smarttelefonen eller nettbrettet?

Telefonnummeret 22 600 700 er en hjelpetelefon for digitale spørsmål.

På forsommeren 2020 ble «Smarttelefonen» - 22 600 700 - opprettet.

Et gratis tilbud til dem som sliter med problemstillinger primært knyttet til smarttelefon eller nettbrett.

De som betjener telefonen er profesjonelle, svært kompetente og dedikerte til arbeidet. Alle som ringer denne tjenesten er garantert anonymitet, og rådgiverne har taushetsplikt.

Se denne siden for oppdatert informasjon om tjenestens åpningstider.


Nybegynneropplæring hjemme i stua

Vi møtes på Teams, en time tre dager på rad. Og du har kanskje en hjelper der hjemme?

Kursholder vil sende deg invitasjon til kurset på en e-post. Og han vil kontakte deg over telefon i forkant av første kursdag. Han vil gi deg all den hjelpen du trenger for å kunne delta i dette arrangementet.

På alle våre kurs er det viktig...

• ... å skape en god atmosfære for læring – god kontakt med deltakerne

• ... å sette av mye tid til øving – og til å hjelpe hver enkelt deltaker


Informasjonssikkerhet

Dette er et foredrag du kan følge hjemme i stua via Teams-webinar. Deltakerantallet er begrenset fordi foredragsholder ønsker spørsmål og mulighet for samtale med deltakerne underveis.


Nettbrett til utlån på sykehjem

Hvert av de 19 «gamle» fylkene hadde gjennom prosjektet mottatt fire nettbrett til bruk i opplæringsøyemed. Under pandemien ble det naturlig å spørre seg om ikke disse nettbrettene nå burde lånes bort til noen som trengte dem mer enn oss i prosjektet.

Vi tenkte på eldre som bor på sykehjem og ikke kunne ta imot besøk av sine nære og kjære. Ved hjelp av teknisk kyndige og interesserte ansatte, ble det opprettet kontakt via sosiale medier mellom beboere på sykehjem og deres pårørende.

Hovederfaringen i utrullingsfasen var at nettbrettene som ble levert til kommunene ikke ble benyttet fullt ut. De som derimot ble levert rett til nærmeste sykehjem, de ble i stor grad benyttet. Herfra fikk også Pensjonistforbundet noen fantastisk fine brukerhistorier.


Pleksiglass - så enkelt kan det gjøres

En lokalforening tok lærdom av matvareforretningene som monterte pleksiglass. Et markert skille for å unngå smitte ved en-til-en-opplæring. Prosjektet har nå produsert 200 pleksiglass fordelt i 50 utsendte pakker. De kan stå på bordet ved hjelp av «egne ben», og de har Pensjonistforbundets logo.


Aktiviteter

Hva skjer rundt om i landet?

Les om hvilke kurs og foredrag som er arrangert i ulike lokalforeninger og fylkesforeninger.

Gå til aktivitetssiden