Skjemaer og hjelpedokumenter for lokalforeninger


Håndbok for styremedlemmer i lokalforeningene

Denne nettsiden erstatter tidligere «Håndbok for Medlemsservice» (PDF).


Adresseendringsskjema


Årsmøter: Rapporter og skjema for årsmøte

Mal for Dagsorden på årsmøte i lokalforeningene

Mal for Dagsorden på årsmøte i lokalforeningene (Word)

Skjema for Årsberetning for lokalforeningene (Word)

Skjema for Årsberetning for lokalforeningene BOKMÅL

Eksempel på Aktivitetsplan (PDF)

Eksempel på Aktivitetsplan

Skjema for Årsmøterapport for lokalforeningene 2022 (Word Doc)

Skjema for Årsmøterapport for lokalforeningene (2022)

Skjema for Årsmøterapport for fylkesforeningene 2022 (Word .doc)

Skjema for Årsmøterapport for fylkesforeningene 2022

Brukerveiledning TVV

Brukerveiledning: Tillitsvalgtverktøy (TVV)

Brukerveiledning TVV 2.docx

Skjema for Momskompensasjon

Her kan du laste ned skjema for momskompensasjon (for 2021) som Word-dokument.

Momskompensasjon - søknad for 2021

Veiledningshefte for samarbeidsutvalg

Kommunereformen og kvalitetsreformen «Leve hele livet» har bidratt til behovet for samarbeidsutvalg i de kommunene der Pensjonistforbundet har flere lokalforeninger. Samarbeidsutvalgene skal være lokalforeningenes felles talerør inn mot eldrerådene og kommunene.

LAST NED VEILEDNINGSHEFTE FOR SAMARBEIDSUTVALG HER (bokmål):

Veiledningshefte Samarbeidsutvalg BOK

Nettbutikken

Pensjonistforbundets nettbutikk finner du her:

grafmail-varehotell.no/pensjonistforbundet

Der kan foreninger bestille brosjyrer, debatthefter, profilprodukter og annet materiell.

Nettbutikken er en ekstern nettside. Både nettsiden og varene du finner der, er levert av Nilz & Otto Grafisk AS.