Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Skjemaer for lokalforeninger

Skjema for adresseendring

Årsmøterapporter

Årsmøterapport fylkene 2021 (Word Doc)

Årsmøterapport fylkene 2021

Årsmøterapport lokalforeningene 2021 (Word Doc)

Årsmøterapport lokalforeningene 2021 (bokmål)

Håndbok for medlemsservice

Håndbok for medlemsservice:

Håndbok for medlemsservice 2. utgave

Brukerveiledning TVV

Brukerveiledning: Tillitsvalgtverktøy (TVV)

Brukerveiledning TVV 2.docx

Momskompensasjon

Her kan du laste ned skjema for momskompensasjon (2020) som Word-dokument.

Momskompensasjon - søknad for 2020