Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Skjemaer og hjelpedokumenter for lokalforeninger

Årsmøter: Rapporter og skjema for årsmøte

Mal for Dagsorden på årsmøte i lokalforeningene (Word)

Dagsorden for årsmøter i lokalforeningene_Revidert 070223.doc

Mal for Dagsorden på årsmøte i lokalforeningene (PDF)

Dagsorden for årsmøter i lokalforeningene_Revidert 070223.pdf

Skjema for Årsberetning for lokalforeningene (PDF)

Skjema for Årsberetning for lokalforeningene 2023 BOKMÅL

Eksempel på Aktivitetsplan (PDF)

Eksempel på Aktivitetsplan

Skjema for Årsmøterapport for lokalforeningene 2024 (Word Doc)

Skjema for Årsmøterapport for lokalforeningene (2024)

Skjema for Årsmøterapport for fylkesforeningene 2024 (Word .doc)

Skjema for Årsmøterapport for fylkesforeningene (2024)

Regnskap

Regnskapsskjema – forenklet regnskap med budsjett (Excel)

Regnskapsskjema – forenklet regnskap med budsjett

Søknadsskjema for momskompensasjon (PDF)

Momskompensasjon - søknad for 2023

Eksempel på revisorbekreftelse (PDF)

Eksempel på revisorbekreftelse

Brukerveiledning TVV

Brukerveiledning: Tillitsvalgtverktøy (TVV)

Brukerveiledning TVV 2.docx

Veileder valgkomité

Veiledningshefte for samarbeidsutvalg

Kommunereformen og kvalitetsreformen «Leve hele livet» har bidratt til behovet for samarbeidsutvalg i de kommunene der Pensjonistforbundet har flere lokalforeninger. Samarbeidsutvalgene skal være lokalforeningenes felles talerør inn mot eldrerådene og kommunene.

LAST NED VEILEDNINGSHEFTE FOR SAMARBEIDSUTVALG HER (bokmål):

Veiledningshefte Samarbeidsutvalg BOK

Nettbutikken

Pensjonistforbundets nettbutikk finner du her:

grafmail-varehotell.no/pensjonistforbundet

Her vil du finne mange fine profil- og informasjonsprodukter til bruk i Pensjonistforbundets fylkes- og lokalforeninger. Vi håper de blir til glede i det viktige arbeidet med å spre kunnskap, skape aktivitet og verve nye medlemmer.

Nettbutikken er en ekstern nettside. Ansvarlig for nettbutikken er Pensjonistforbundet. Pakking og distribusjon håndteres av vår samarbeidspartner Grafisk Mailing Distribusjon AS.