Pensjonistforbundets handlingsprogram 2023-2026

Vårt mål er et inkluderende og aldersvennlig samfunn. I programperioden 2023 – 2026 vil vi derfor legge særlig vekt på at eldre og uføre får sterkere innflytelse, høyere deltakelse, bedre økonomi, mindre ensomhet, bedre digitale ferdigheter, og økt kvalitet på og likeverdig tilgang til helse- og omsorgstjenester.

Programmet har fire programområder:

1. Politisk innflytelse

2. Økonomi og arbeidsliv

3. Trygg alderdom

4. Aktivitet og deltakelse

Under kan du laste ned handlingsprogrammet og vedtektene på bokmål og nynorsk.

Søkeord: handlingsprogram, handlingsplan, visjon, verdier, hovedmål, aktivitetsplan