Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Handlingsprogram og vedtekter 2023-2026

Vårt mål er et inkluderende og aldersvennlig samfunn. I programperioden 2023 – 2026 vil vi derfor legge særlig vekt på at eldre og uføre får sterkere innflytelse, høyere deltakelse, bedre økonomi, mindre ensomhet, bedre digitale ferdigheter, og økt kvalitet på og likeverdig tilgang til helse- og omsorgstjenester.

Under kan du laste ned handlingsprogrammet og vedtektene på bokmål og nynorsk.