Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Alderspensjon fra folketrygden

Størrelsen på pensjonen du får, er avhengig av inntekten du har hatt i løpet av livet.

All inntekt du har mellom fylte 13 og 75 år inngår i opptjeningsgrunnlaget. Har du hatt liten eller ingen inntekt, vil du få minste pensjonsnivå (minstepensjon).

Det er nå to modeller for opptjening og beregning av folketrygden; en «gammel ordning» for deg født i 1953 eller før, og en «ny ordning» for deg født i 1963 eller senere. Er du født mellom 1954 og 1962 har du en kombinasjon.

Folketrygden utbetales fra NAV.

Opptjening fra folketrygden

De som er født i 1953 og tidligere følger gamle regler for pensjonsopptjening

  • Må ha inntekt over 1G (118.620 kroner per 1. mai 2023) for tjene pensjonspoeng
  • Må ha opptjent pensjonspoeng i 40 år for å få full pensjon, men kun de 20 beste inntektsårene bestemmer pensjonens størrelse

De som er født i 1963 og senere følger nye regler for pensjonsopptjening

  • Alle år med inntekt gir opptjening av pensjon fra første krone
  • Alle år med inntekt teller med når pensjonens størrelse bestemmes

De som er født fra 1954 til 1962 har en «glidende overgang» mellom de to ordningene, slik at de som er født i 1958 får halvparten fra hver.

Eksempler

Eksempel på beregning av pensjon fra folketrygden etter gammelt og nytt regelverk:

Ola Nordmann har 500.000 kroner i lønn, fra 25 år, født i 1958.

Eksempel 1: Jobber frem til 67 år. Pensjon fra 67 år:

  • Gammelt regelverk: 20.382 kroner per måned (244.600 per år)
  • Nytt regelverk: 20.002 kroner per måned (240.000 per år)

Eksempel 2: Jobber til 50 år, blir helt ufør. Pensjon fra 67 år:

  • Gammelt regelverk: 20.382 kroner per måned (244.600 per år)
  • Nytt regelverk: 19.517 kroner per måned (234.200 per år)

Etter nytt regelverk, taper man på at pensjon som ufør bare opptjenes til 62 år.

Takk for at du er medlem

Takk for at du er medlem i Pensjonistforbundet, og støtter vårt arbeid for bedre pensjoner og uføretrygd! Husk å bruke dine medlemsfordeler.

Bli medlem