Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Uføres opptjening av alderspensjon

Er du født før 1954 tjener du pensjonspoeng til og med året du fyller 66 år

  • Får beregnet pensjonspoeng som om man står i jobb
  • Ung ufør (ufør før 26 år) får minst 3,5 pensjonspoeng hvert år.

De som er født i 1963 tjener pensjon kun frem til 62 år

  • Alle år i «arbeid» teller, men uføre får bare opptjening frem til 62 år. Det kan gi uføre lavere pensjon enn de som står lenger i arbeid enn dette.
  • Overgangen fra uføretrygd til alderspensjon skjer fra 67 år

Uføres pensjonsopptjening – blir den bedre?

  • Etter nye regler tjener uføre bare opp pensjon som om de står i jobb til 62 år.

  • Et utvalg har evaluert pensjonsreformen, og leverte rapport i juni 2022. Flertallet i utvalget foreslår at uføre skal tjene opp pensjon til 65 år, mens mindretallet i utvalget foreslår opptjening til 67 år. Alle ønsker altså en forbedring sammenlignet med dagens regler.

  • Stortinget vil behandle disse forslagene. Etter planen skulle behandlingen finne sted våren/sommeren 2023, men den er utsatt til vinter/vår (2023/2024).

  • Det kan derfor bli en forbedring av uføres alderspensjon, men vi må vente å se hva Stortinget vedtar.