Uføres opptjening av alderspensjon

Er du født før 1954 tjener du pensjonspoeng til og med året du fyller 66 år

  • Får beregnet pensjonspoeng som om man står i jobb
  • Ung ufør (ufør før 26 år) får minst 3,5 pensjonspoeng hvert år.

De som er født i 1963 tjener pensjon kun frem til 62 år

  • Alle år i «arbeid» teller, men uføre får bare opptjening frem til 62 år. Det kan gi uføre lavere pensjon enn de som står lenger i arbeid enn dette.
  • Overgangen fra uføretrygd til alderspensjon skjer fra 67 år

Uføres pensjonsopptjening – blir den bedre?

  • Etter nye regler tjener uføre bare opp pensjon som om de står i jobb til 62 år.

  • Et utvalg har evaluert pensjonsreformen, og leverte rapport i juni 2022. Flertallet i utvalget foreslår at uføre skal tjene opp pensjon til 65 år, mens mindretallet i utvalget foreslår opptjening til 67 år. Alle ønsker altså en forbedring sammenlignet med dagens regler.

  • Stortinget vil behandle disse forslagene. Etter planen skulle behandlingen finne sted våren/sommeren 2023, men den er utsatt til vinter/vår (2023/2024).

  • Det kan derfor bli en forbedring av uføres alderspensjon, men vi må vente å se hva Stortinget vedtar.