Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Uføres opptjening av alderspensjon

Gamle regler

Er du født før 1954, og blir ufør, fortsetter du å tjene pensjonspoeng som om du var i jobb til og med det året du fyller 66 år.

  • Du får uføretrygd til og med måneden du fyller 67 år, deretter får du alderspensjon.
  • Som ung ufør (ufør før 26 år) får du beregnet pensjon som om du hadde en inntekt, før uførhet, på minst 4,5 ganger grunnbeløpet

Gamle og nye regler

Er du født mellom 1954 og 1962 tjener du opp alderspensjon delvis etter gamle og delvis nye regler. Se mer om nye regler nedenfor.

Nye regler

Er du født i 1963 eller senere, tjener du pensjon etter «nye» regler. Dersom du blir ufør, fortsetter du å tjene opp pensjon som om du står i jobb, til og med det året du fyller 61 år. (Se mer om dette lengre ned.)

  • Alle år i «arbeid» teller, men uføre får bare opptjening til og med det året man fyller 61 år.* Det kan gi uføre lavere pensjon enn de som står lenger i arbeid enn dette.
  • Overgangen fra uføretrygd til alderspensjon skjer fra 67 år, gitt at man er født i 1963 eller tidligere.

Forbedring av uføres alderspensjon i pensjonsforliket

Stortinget ble enige om et pensjonsforlik 29. februar 2024. En av endringene er at uføres pensjon etter «nye» regler opptjenes til og med det året man fyller 64 år, det vil si 3 år lenger enn tidligere.

Uføre født i 1963 eller tidligere skal gå fra uføretrygd til alderspensjon fra 67 år. Er du født senere, vil overgangen fra uføretrygd til alderspensjon skje fra en gradvis høyere alder, såkalt «normert pensjonsalder». De født i 1964 er første årskull omfattet av dette og er vil gå fra uføretrygd til alderspensjon fra 67 år og 1 måned. Videre øker alderen for yngre årskull i takt med om lag 2/3 av veksten i forventet i levealder. Det er forventet å tilsvare om lag 1 år per tiår. De født i 1974 forventes å gå fra uføretrygd til alderspensjon ved om lag 68 år og 2 måneder.

Er du født mellom 1954 og 1962, har du pensjon opptjent delvis etter gamle og delvis etter nye regler. Som del av pensjonsforliket er det enighet om at uføre født i årene 1954 til og med 1962 skal skjermes for om lag halvparten av levealdersjusteringen for den delen av alderspensjonen som beregnes etter gammelt regelverk. Det tas sikte på at endringene som ble vedtatt i pensjonsforliket vil få virkning fra og med 2026.

Takk for at du er medlem

Takk for at du er medlem i Pensjonistforbundet, og støtter vårt arbeid for bedre pensjoner og uføretrygd! Husk å bruke dine medlemsfordeler.

Bli medlem