Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Når kan du ta ut pensjon?

Den generelle pensjonsalderen i Norge er 67 år, og alle har rett til å ta ut pensjon fra denne alderen.

Du kan ta ut pensjon fra folketrygden tidligere dersom du overstiger et visst nivå på den årlige pensjonen. Tidligste uttak er fra 62 år.

De som har rett til avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor, kan medregne den livsvarige delen av denne i den årlige pensjonen.

Dersom du har 100 prosent uføretrygd, får du alderspensjon automatisk fra 67 år. Er du delvis ufør får du kun automatisk uttak av pensjon tilsvarende uføregrad. Du må selv søke om fullt uttak av pensjon.

Folketrygden

For folketrygden: gjelder disse reglene:

  • Tidligst fra 62 år, gitt høy nok pensjon. Alle kan ta ut pensjon fra 67 år.
  • Uføre går fra uføretrygd til alderspensjon fra 67 år.

Tjenestepensjon fra privat sektor

For tjenestepensjon, fripoliser og pensjonskapitalbevis i privat sektor:

  • Kan tas ut fra tidligst 62 år, senest 75 år. Kan motta sammen med lønn.

Tjenestepensjon fra offentlig sektor:

  • Kan tas ut fra 67 år, eller tidligere om man har særaldersgrense. Pensjonen tas ut når man slutter å jobbe. (De født i 1963 eller senere kan kombinere uttak av pensjon og lønn.)

Avtalefestet pensjon (AFP)

For Avtalefestet pensjon (AFP): gjelder følgende:

  • I privat sektor: Må tas ut samtidig med folketrygdpensjon (livsvarig)
  • I offentlig sektor: Kan kun tas ut mellom 62 og 66 år