Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hvor får du svar på det du lurer på?

Nettbaserte informasjonstjenester

NAV: nav.no/pensjon

  • Her finner man en kalkulator hvor man kan få beregnet sin framtidige pensjon basert på de faktiske tall som NAV har registrert om årlig inntekt
  • Dette krever innlogging med f.eks. Bank ID e.l.

Norsk Pensjon (norskpensjon.no)

  • Her vil man finne oversikt over sine tjenestepensjoner/fripoliser o.l.
  • Krever også innlogging

Statens pensjonskasse, KLP og private pensjonsleverandører har også egne nettsider hvor man kan få opplysninger om egen pensjon

Informasjon på telefon eller ved frammøte

NAV

Har egen telefon (NAV Pensjon) – 55 55 33 34 (kl. 08.00 – 15.30) Kan også bestille time med saksbehandler (Si fra hva saken gjelder)

Statens pensjonskasse

Telefon 02775 eller 22 24 15 00 Har også egen chat-tjeneste (mandag – fredag 8 – 15)

KLP

Telefon 55 54 85 00 (mandag – fredag 8 – 16)

Andre pensjonsleverandører (forsikringsselskaper og pensjonskasser) Ta kontakt på telefon for å få vite hvilke tjenester de tilbyr