Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Valgmøter i Rogaland 2023

Det ble arrangert 6 valgmøter i Rogaland i august 2023 i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 11. september 2023. Vi er stolt over å være best i klassen, da vi var det fylket med flest arrangement!

I Tysvær var det hele 165! personer som hadde tatt turen til valgmøtet. Pressen var også tilstede.

I Tysvær var det hele 165! personer som hadde tatt turen til valgmøtet. Pressen var også tilstede.

Det var 8 foreninger i Rogaland som gjennomførte valgmøter i forkant av valgdagen 11. september. Fordelt på fylket var det møter i disse kommunene: Haugesund, Sandnes, Stavanger, Hå, Sola og Tysvær. I Tysvær og Hå kommune hadde foreningene der gått sammen om arrangementet, og Tysvær kunne rapportere om et oppmøte på hele 165 personer. Totalt var det over 550 engasjerte eldre som tok turen for å høre hva politikerne hadde å si om dagens eldrepolitikk i kommunene, og hvordan de i fremtiden vil tilrettelegge for at alle skal få en GOD og VERDIG alderdom❤️

Foreningene hadde forberedt seg godt, bl.a. med en gjennomgang av partiprogrammene og aktuelle eldrepolitiske saker i kommunen. De fleste partiene stilte med sin 1. eller 2. kandidat, og vi bør også være en prioritet med over 1 million potensielle velgere💪

Vi takker foreningene for innsatsen og sier vel blåst! Vi følger opp kommune politikerne etter valget, og vil være en tydelig, sterk og synlig stemme i eldrepolitikken.

Valgmøte Haugesund på Havnaberg frisklivssentral

Valgmøte Haugesund på Havnaberg frisklivssentral

Valgmøte Sandnes i Austrått Bydelshus

Valgmøte Sandnes i Austrått Bydelshus

Valgmøte Sola i Sola kulturhus

Valgmøte Sola i Sola kulturhus

Valgmøte Stavanger i Folkets Hus

Valgmøte Stavanger i Folkets Hus