Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nyheter

41 artikler tagget med «Velferd»

Pensjonistforbundet/Annet
Vil ha flere ambassadører
Pensjonistforbundet Fredrikstad/Kultur
Gratis båtturer ble fulltegnet på en dag
Pensjonistforbundet/Pensjon
Minstepensjonister taper halve pensjonsøkningen
Pensjonistforbundet/Trygghet
Løsning for ikke-digitale brukere er klar
Lørenskog Pensjonistforening/Annet
Årsmøte 2021 i Lørenskog Pensjonistforening
Holt Pensjonistforening/Annet
Pensjonistene på ”Bli kjent tur” til Gjøseid.
Pensjonistforbundet/Økonomi
Dette betyr årets trygdeoppgjør for deg
Holt Pensjonistforening/Annet
Holt pensjonistforeningen braut isolasjonen.
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
- Vi må bruke en krone for å spare en krone
Karasjok Pensjonistforening/Kultur
Sang og musikk
Pensjonistforbundet Hedmark/Kultur
Ja, det blir Savalen-samling i år!
Holt Pensjonistforening/Annet
Konkurranse for medlemmer i Holt pensjonistforening.
Pensjonistforbundet/Politikk
- Mer penger fra stat til kommune for en verdig eldreomsorg
Pensjonistforbundet Telemark/Helse og omsorg
Vil du bli en velferdsambassadør ?
Pensjonistforbundet Fjell/Politikk
Innspelsmøte i regi av eldrerådet og råd for personar med funksjonsnedsetjing
Pensjonistforbundet Trøndelag/Kultur
Ogndal Pensjonistlag arrangerte scootertur til Norges geografiske midtpunkt!
Eidsberg Pensjonistforening/Politikk
Ideer til ettertanke
Pensjonistforbundet/Trygghet
Bedre rettigheter for ansatte over 67 år - nå!
Pensjonistforbundet Telemark/Trygghet
Ensomhet blant eldre av Tahar Haddad
Enebakk Pensjonistforening/Annet
Tur for medlemmene i Enebakk Pensjonistforening.Vi håper at det kan bli noe tur.Det kan vere noen ledige plasser.Så ring og hør.
Våler Pensjonistforening/Trygghet
Ringedugnad
Pensjonistforbundet/Kultur
Et aldersvennlig Norge
Pensjonistforbundet/Pensjon
Ny regulering av alderspensjon fra folketrygden i 2021
Pensjonistforbundet/Pensjon
Pensjon fra første krone – satt på vent
Pensjonistforbundet/Kultur
Kamp mot aldersdiskriminering
Pensjonistforbundet/Pensjon
Urimelig å tape pensjon på å jobbe lenger!
Pensjonistforbundet/Politikk
Her er Pensjonistforbundets krav til statsbudsjettet for 2022
Pensjonistforbundet/Trygghet
Allierte for bostøtten
Pensjonistforbundet/Økonomi
Nok et tapsår for pensjonistene
Pensjonistforbundet/Økonomi
Derfor får ikke pensjonister feriepenger
Pensjonistforbundet/Trygghet
Ber om utvidede rettigheter til arbeidstakere over 67 år
Pensjonistforbundet/Pensjon
Regjeringen varsler kutt i pensjonen for sårbare grupper
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
Pensjonistforbundet gir 1.000.000 kroner til lindrende behandling
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
Økt risiko for vold og overgrep mot eldre under koronapandemien
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
Pensjonerte helsearbeidere skal ikke tape penger på å bidra i koronakrisen
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
4 av 10 kommuner aner ikke om sykehjemsbeboerne er fornøyd
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
Ny rapport avdekker store forskjeller i eldreomsorgen
Pensjonistforbundet/Pensjon
NAV endrer teksten på "slippen"!
Pensjonistforbundet/Økonomi
- Ser fram til grundig gjennomgang av bostøtteordningen
Pensjonistforbundet/Politikk
- Vi har satt et tydelig avtrykk på neste års statsbudsjett
Pensjonistforbundet/Trygghet
Kvinner med lav pensjon blir hardest rammet av regjeringsforslaget