Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Nyheter

22 artikler tagget med «Velferd»

Enebakk Pensjonistforening/Annet
Tur for medlemmene i Enebakk Pensjonistforening.Vi håper at det kan bli noe tur.Det kan vere noen ledige plasser.Så ring og hør.
Våler Pensjonistforening/Trygghet
Ringedugnad
Pensjonistforbundet/Kultur
Et aldersvennlig Norge
Pensjonistforbundet/Pensjon
Ny regulering av alderspensjon fra folketrygden i 2021
Pensjonistforbundet/Pensjon
Pensjon fra første krone – satt på vent
Pensjonistforbundet/Kultur
Kamp mot aldersdiskriminering
Pensjonistforbundet/Pensjon
Urimelig å tape pensjon på å jobbe lenger!
Pensjonistforbundet/Politikk
Her er Pensjonistforbundets krav til statsbudsjettet for 2022
Pensjonistforbundet/Trygghet
Allierte for bostøtten
Pensjonistforbundet/Økonomi
Nok et tapsår for pensjonistene
Pensjonistforbundet/Økonomi
Derfor får ikke pensjonister feriepenger
Pensjonistforbundet/Trygghet
Ber om utvidede rettigheter til arbeidstakere over 67 år
Pensjonistforbundet/Pensjon
Regjeringen varsler kutt i pensjonen for sårbare grupper
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
Pensjonistforbundet gir 1.000.000 kroner til lindrende behandling
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
Økt risiko for vold og overgrep mot eldre under koronapandemien
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
Pensjonerte helsearbeidere skal ikke tape penger på å bidra i koronakrisen
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
4 av 10 kommuner aner ikke om sykehjemsbeboerne er fornøyd
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
Ny rapport avdekker store forskjeller i eldreomsorgen
Pensjonistforbundet/Pensjon
NAV endrer teksten på "slippen"!
Pensjonistforbundet/Økonomi
- Ser fram til grundig gjennomgang av bostøtteordningen
Pensjonistforbundet/Politikk
- Vi har satt et tydelig avtrykk på neste års statsbudsjett
Pensjonistforbundet/Trygghet
Kvinner med lav pensjon blir hardest rammet av regjeringsforslaget