Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nyheter

64 artikler tagget med «Velferd»

UT PÅ TUR
Slemmestad Pensjonistforening/Kultur
JULETUR søndag 28 november 2021
I årene 2016 frem til 70-årsjubileet i 2021 har Pensjonistforbundet befestet stillingen som Norges største og ledende pensjonistorganisasjon. Bildet er fra demonstrasjonen som samlet 5000 pensjonister foran Stortinget i 2019. (Foto: Johnny Syversen)
Pensjonistforbundet/Kultur
På barrikadene i 70 år
Liker du å lære nye ting og ser verdien av gode brukeropplevelser for eldre? Vi ønsker å invitere deg som ser at dette er en flott mulighet, til å bli teknologiambassadør. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Annet
Vil ha flere ambassadører
44,4 prosent av sykehjemsbeboere er underernærte, eller i ferd med å bli det, ifølge Helsedirektoratet. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
Skremmende tall om underernæring på sykehjem
Kirsti Sæter synger og forteller.
Tynset Pensjonistforening/Kultur
Underholdning på medlemsmøte på Frivilligsentralen 29.09.2021 kl 11,00
For om lag 11.000 husstander med eldre mennesker er bostøtten avgjørende for å møte moderate boutgifter. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
De eldste faller ut av ordningen
Bjøro Håland med sin hatt og fantastiske stemme
Kristiansand Pensjonistforening/Kultur
Bjøro Håland i Tvedestrand
Pensjonistforbundet og forbundsleder Jan Davidsen har 250.000 medlemmer med seg, når de stiller krav til den nye regjeringen. (Foto: Johnny Syvertsen)
Pensjonistforbundet/Politikk
Store forventninger til ny regjering
Bjøro Håland
Holt Pensjonistforening/Kultur
Bjøro Håland i Tvedestrand
Lyngen i Troms (bildet) er eksempel på en distriktskommune hvor de eldre kan ha nytte av en stimuleringsordning for boligmarkedet i distriktene. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Trygghet
Vil gjøre det lettere å bli gammel i små distriktskommuner
Det var mange som ønsket å være med på bussturene til Tromsø Pensjonistforening etter pandemien.
Tromsø Pensjonistforening/Kultur
PENSJONISTTUR ETTER PANDEMIEN
Pensjonistforbundet/Debatt
Strømregningen må kuttes nå!
Pensjonistforbundet Trøndelag/Annet
Blåtur
Det er Stein Fossli som har laget benkene. På bildet prøvesitter Erik Landsem og Oddbjørn Tvestad den ene benken. Bak står Reidulf Bruun og Anne Liv Mollan. Alle er i styret til Snåsa Pensjonistlag. (Foto: Birger Ringseth)
Pensjonistforbundet Trøndelag/Annet
Brukte minnegave til å sette opp benker
Gloppen Pensjonistlag/Kultur
Pensjonistlaga i Gloppen inviterer til Fjordcruise på Nærøyfjorden
Berit Kapelrud (til venstre) er leder for Trondheim Pensjonistforening og sitter også i Helseutvalget til Pensjonistforbundet Trøndelag. Her står hun sammen med Eldreombud Bente Lund Jacobsen (nummer fore fra venstre), samt representanter fra en nyopprettet enhet i Trondheim kommune; Aktivitetstilbud for hjemmeboende. Her kan det være muligheter for et fremtidig samarbeide om oppgaver.
Pensjonistforbundet Trøndelag/Annet
Trondheimslagene på Stands
Gen.sekr. Harald Olimb Norman utfordret partiene på viktige eldresaker. (Foto: Finn-Åge Løvlien)
Pensjonistforbundet Hedmark/Politikk
Tannhelse og forhandlingsrett i fokus på debattmøte i Vang
Pensjonistforbundet frykter at færre vil jobbe når uføretrygden skal avkortes allerede ved svært lave inntekter. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Uføre i jobb bør beholde mer av inntekten
Havet bryt ved Alnes
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Pensjonisttur til Alnes og Ålesund
Vil du delta på denne spørreundersøkelsen ? se under
Pensjonistforbundet Telemark/Helse og omsorg
Undersøkelse
John Oddleif Bakken, Folldal
Tynset Pensjonistforening/Annet
Premie-grossist.
Lørenskog Pensjonistforening/Annet
Årsmøte 2021 i Lørenskog Pensjonistforening
120 pensjonister var samlet til en hyggestund på hotell Scandic City i Fredrikstad
Pensjonistforbundet Fredrikstad/Kultur
Hyggestund i Fredrikstad
Pensjonister blir forklart om hvordan slusene virker
Pensjonistforbundet Fredrikstad/Kultur
Værgudene var med oss
Holt Pensjonistforening/Kultur
Holt pensjonistforening på tur til Flor og Fjære, Rosendal og Ullensvang.
Oslopensjonistene/Politikk
De ulønnsomme eldre
Foto: Martin Gundersen
Pensjonistforbundet Fredrikstad/Kultur
Gratis båtturer ble fulltegnet på en dag
Mange eldre som er avhengige av bostøtte, mister støtten i mai fordi de fikk etterbetalt pensjon for et helt år. 
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Minstepensjonister taper halve pensjonsøkningen
Koronasertifikatet tilbys vaksinerte og de som har testet negativt, og vil blant annet brukes til grensepassering. 
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Trygghet
Løsning for ikke-digitale brukere er klar
Gjøseid Gård
Holt Pensjonistforening/Annet
Pensjonistene på ”Bli kjent tur” til Gjøseid.
Ordinær alderspensjon øker med 4,99 prosent, og minstepensjon øker med 4,80 prosent med virkning fra 1. mai 2021.
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Dette betyr årets trygdeoppgjør for deg
Holt Pensjonistforening/Annet
Holt pensjonistforeningen braut isolasjonen.
Tannhelsen henger sammen med resten av helsen. Pensjonistforbundet vil at det offentlige skal dekke munn- og tannbehandling for eldre.
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
- Vi må bruke en krone for å spare en krone
Pensjonister på tur
Karasjok Pensjonistforening/Kultur
Sang og musikk
Aktivitetene på Savalen skaper overskudd, glede og gode minner. Her fra samlingen 2016. (Foto: Finn-
Åge Løvlien)
Pensjonistforbundet Hedmark/Kultur
Ja, det blir Savalen-samling i år!
Staten må bevilge mer penger til kommunene for å få på plass en verdig eldreomsorg, mener Pensjonistforbundet. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
- Mer penger fra stat til kommune for en verdig eldreomsorg
Velferdsteknologi
Pensjonistforbundet Telemark/Helse og omsorg
Vil du bli en velferdsambassadør ?
Trude Drevland
Pensjonistforbundet Fjell/Politikk
Innspelsmøte i regi av eldrerådet og råd for personar med funksjonsnedsetjing
Leder Johannes Finstad sammen med villmarksmannen og eventyreren Jens Kvernmo
Pensjonistforbundet Trøndelag/Kultur
Ogndal Pensjonistlag arrangerte scootertur til Norges geografiske midtpunkt!
Inspirasjon til hva vi kan oppleve når tidene endrer seg
Eidsberg Pensjonistforening/Politikk
Ideer til ettertanke
Ansatte over 67 år har svakere rettigheter når det gjelder sykepenger. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Trygghet
Bedre rettigheter for ansatte over 67 år - nå!
Pensjonistforbundet Telemark/Trygghet
Ensomhet blant eldre av Tahar Haddad
Enebakk Pensjonistforening/Annet
Tur for medlemmene i Enebakk Pensjonistforening.Vi håper at det kan bli noe tur.Det kan vere noen ledige plasser.Så ring og hør.
Dugnadsgjengen har ei liste med 1065 personer, men lista mangler telefonnummer til 190. Vi ringer de vi kan og opplever at de som tar telefonen takker for tiltaket og synes tiltaket er positivt. En av de vi kontaktet ville selv være med på dugnaden da hun hadde sittet i sin ensomhet i 11 mnd og trengte noen å snakke med.
Våler Pensjonistforening/Trygghet
Ringedugnad
Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen, er ett av åtte medlemmer i Rådet for et aldersvennlig Norge, hvor Trude Drevland er oppnevnt av regjeringen som leder. (Foto: Trond H. Nedrebø)
Pensjonistforbundet/Kultur
Et aldersvennlig Norge
6. juni 2019 demonstrerte ca 4000 medlemmer av Pensjonistforbundet foran Stortinget. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Ny regulering av alderspensjon fra folketrygden i 2021
Et flertall stemte mot forslaget om pensjonsopptjening fra første krone, da det ble behandlet i Stortinget 7. februar. (Foto: Stortinget)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Pensjon fra første krone – satt på vent
- Kampen mot aldersdiskriminering i alle former er den viktigste saken for Pensjonistforbundet i denne landsmøteperioden, skriver forbundsleder Jan Davidsen i medlemsmagasinet Pensjonistens januar-utgave. (Foto: Trond H. Nedrebø)
Pensjonistforbundet/Kultur
Kamp mot aldersdiskriminering
Offentlig ansatte som jobber ut over "normal" pensjonsalder, risikerer å tape pensjon for hver måned. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Urimelig å tape pensjon på å jobbe lenger!
Bedre munnhelse og billigere tannbehandling for eldre, er ett av kravene vi stiller til statsbudsjettet. (Illustrasjonsfoto: iStockphotos)
Pensjonistforbundet/Politikk
Her er Pensjonistforbundets krav til statsbudsjettet for 2022
Hele 22 organisasjoner er representert i den nystartede bostøttealliansen. (Foto: Bjørg Karin B. Buttedahl)
Pensjonistforbundet/Trygghet
Allierte for bostøtten
Landets pensjonister går nok et år i møte med mindre penger å leve for, viser regjeringens forslag til statsbudsjett. (Illustrasjonsfoto: Istock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Nok et tapsår for pensjonistene
Illustrasjonsfoto: iStock
Pensjonistforbundet/Økonomi
Derfor får ikke pensjonister feriepenger
Pensjonistforbundet mener arbeidstakere over 67 år bør ha rett til dagpenger ved permittering. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Trygghet
Ber om utvidede rettigheter til arbeidstakere over 67 år
- At regjeringen ønsker å gjennomføre slike kutt for sårbare grupper, samtidig som oljefondet nærmer seg 10 000 milliarder kroner, er uforståelig, sier Jan Davidsen, leder for Pensjonistforbundet.
Pensjonistforbundet/Pensjon
Regjeringen varsler kutt i pensjonen for sårbare grupper
Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.
(Illustrasjonsofoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
Pensjonistforbundet gir 1.000.000 kroner til lindrende behandling
Når mange eldre nå er isolert, både hjemme og på sykehjem, øker risikoen for å bli utsatt for vold og overgrep.
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
Økt risiko for vold og overgrep mot eldre under koronapandemien
Illustrasjonsfoto: iStock
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
Pensjonerte helsearbeidere skal ikke tape penger på å bidra i koronakrisen
Illustrasjonsfoto: iStock
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
4 av 10 kommuner aner ikke om sykehjemsbeboerne er fornøyd
Kommuner bryter loven: Kun 55 prosent av sykehjemsbeboerne i undersøkelsen har hatt lovpålagt legemiddelgjennomgang.  
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
Ny rapport avdekker store forskjeller i eldreomsorgen
Pensjonistforbundet vant fram, slik at NAV endrer teksten på pensjonsslippen permanent, fra stønad til pensjon.
Pensjonistforbundet/Pensjon
NAV endrer teksten på "slippen"!
Bostøttealliansen ser fram til at et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg skal ta en grundig gjennomgang av bostøtteordningen. 
(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)
Pensjonistforbundet/Økonomi
- Ser fram til grundig gjennomgang av bostøtteordningen
Generalsekretær Harald Olimb Norman (t.v.) og forbundsleder Jan Davisen har grunn til å smile litt, når regjeringen inngår budsjettenighet med Frp.
Pensjonistforbundet/Politikk
- Vi har satt et tydelig avtrykk på neste års statsbudsjett
Å miste partneren er tøft - og med regjeringens forslag kan det også bli tøft økonomisk, særlig for kvinner med lav pensjon. 
(Illustrasjonsfoto: iStockphotos)
Pensjonistforbundet/Trygghet
Kvinner med lav pensjon blir hardest rammet av regjeringsforslaget