Nyheter

Alle eldre har ikke god økonomi!

En ny stortingsmelding gir et feilaktig inntrykk av at alle eldre har god økonomi. Det er særlig uheldig for de fattige eldre. Pensjonistforbundet har derfor sendt et brev til Finanskomiteen for å korrigere dette inntrykket.

Allierte for bostøtten

Tirsdag 5. mars inviterte Pensjonistforbundet til oppstartsmøte for en nasjonal bostøtteallianse. 22 organisasjoner samlet seg for å snakke om en felles bekymring; at stadig flere faller ut av bostøtteordningen.

Eldrerådene må kjempe for sine rettigheter!

Forskriften som avgjør eldrerådenes rettigheter er nå på høring. Om den vedtas blir rådenes rettigheter svekket. Derfor oppfordrer Pensjonistforbundet alle eldreråd til å avgi høringsuttalelse.

Kamp mot aldersdiskriminering

Kampen mot aldersdiskriminering i alle former er den viktigste saken for Pensjonistforbundet i denne landsmøteperioden, skriver forbundsleder Jan Davidsen i denne kronikken, publisert i medlemsmagasinet Pensjonisten.

Pensjon fra første krone – satt på vent

Stortinget behandlet 7. februar forslaget om å innføre pensjonsopptjening fra første krone i privat sektor. Et flertall bestående av Høyre, FrP, Senterpartiet, Venstre og KrF stemte ned lovforslaget.

Lihkku beivviin - gratulerer med dagen!

Pensjonistforbundet gratulerer med samefolkets dag den 6. februar - lihkku beivviin! 

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Birkenes Avis 1920-02-21 Side 4-5

Birkenes Avisa PDF, 21. Februar 2020 00:00

Gode ideer og råd om bolig

Driva Pluss, 22. Mars 2019 10:02

Noe for alle på boligdagen

Trollheimsporten, 22. Mars 2019 01:44

- La de eldre bli hørt!

Norsk Pensjonistforbund, 21. Mars 2019 16:31

- Bli med på boligdagen!

Trollheimsporten, 19. Mars 2019 18:47

Går sammen for å styrke bostøtten

Fagpressenytt, 19. Mars 2019 11:58

Orkdal pensjonistforening 50 år

Avisa Sør-Trøndelag, 15. Mars 2019 17:58

Alle eldre har ikke god økonomi!

Norsk Pensjonistforbund, 15. Mars 2019 11:08

0 resultater