Nyheter

Demonstrasjon for rettferdig pensjon!

Fire år på rad har pensjonister i Norge tapt kjøpekraft og fått mindre å rutte med. I år endte trygdeoppgjøret med null, og Pensjonistforbundet oppfordrer  pensjonister og andre støttespillere til å møte opp foran Stortinget 6. juni kl. 12.00, og demonstrere for rettferdig pensjon!

Trygdeoppgjøret ferdig - forskjellene øker

Årets trygdeoppgjør ble avsluttet 21. mai, og resultatet er at pensjonistene i snitt får en krone mer pr. dag å rutte med. Regjeringen nekter å imøtekomme Pensjonistforbundets krav om forhandlingsrett og tviholder på dagens pensjonsregime med underregulering.

Kravene i trygdeoppgjøret overlevert regjeringen - svaret kommer i morgen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen overleverte mandag ettermiddag kravene i årets trygdeoppgjør til regjeringen ved statsråd Anniken Hauglie. Vi krever at den automatiske underreguleringen fjernes, etter fire år med tapt kjøpekraft for pensjonistene. Vi krever tilbake retten til å forhandle på pensjon, på lik linje med andre grupper i samfunnet.   

Nå er det nok - vi fortjener bedre!

Neste uke gjennomføres det årlige trygdeoppgjøret - inntektsoppgjøret for 940 000 alderspensjonister. Mens lønnsmottakerne vil få økt kjøpekraft i år, går pensjonistene mot et nulloppgjør. Det betyr stillstand, ingen reell økning av pensjonen, null kroner mer å handle for!  

Pensjonistforbundet krever regelendringer

Pensjonskunder med fripoliser har et oppsamlet overskudd i livselskapene på 11 milliarder kroner, men 9 milliarder kroner vil aldri bli utbetalt, viser ny rapport. Hvis ikke reglene forandres, vil beløpet de neste årene kunne bli tre ganger så stort og kundene blir fratatt 10 % økning av årlig pensjon.

Mot nulloppgjør for pensjonistene

Til tross for at LO i lønnsforhandlinger med NHO fikk det beste resultatet på flere år, anslås trygdeoppgjøret å gi et nulloppgjør for pensjonistene. Når selv gode år for lønnstakere gir null i realvekst for pensjonistene, viser det at reguleringsmetoden har feilet.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Birkenes Avis 1920-02-21 Side 4-5

Birkenes Avisa PDF, 21. Februar 2020 00:00

Samarbeider med Løkken pensjonistforening

Trollheimsporten, 25. Mai 2019 14:03

Helt på siden 25.05.19

Folkebladet Pluss, 25. Mai 2019 12:17

Gi pensjonistene et fortjent løft!

Driva Pluss, 25. Mai 2019 08:10

Trygdeopprør

Fædrelandsvennen (login), 25. Mai 2019 06:15

Det blir ikke mange sydenturer for én krone dagen

Adresseavisen Pluss, 24. Mai 2019 22:54

Tid for mobilisering: Pensjonistane fortener betre!

Trollheimsporten, 24. Mai 2019 20:32

Rike og fattige eldre

Minerva, 24. Mai 2019 16:19

- Snakk for deg selv, herr Snoen, og ikke for meg

Nettavisen, 24. Mai 2019 13:41

0 resultater