Nyheter

Milliardtap på fripolisene

Både de som i dag mottar pensjon fra fripoliser og de som skal få pensjon fra en fripolise i fremtiden, tapte mer enn 2 prosent kjøpekraft i fjor. Ved inngangen til 2018 var om lag 307 milliarder kroner plassert i fripoliser hos de fem store livselskapene. I løpet av året var kjøpekraften i disse fripolisene svekket med hele 7 milliarder kroner.

 

Pensjonistene markerte seg!

Pensjonistforbundets demonstrasjon foran Stortinget den 6. juni fikk stor oppslutning. Vi anslår at over 3000 kamplystne pensjonister møtte fram, og tilbakemeldingen var unison: På tide at pensjonistene markerer seg! Se alle innleggene her.
 

- Må leve med legemiddelmangel 

- Legemiddelmangel er nok noe vi må leve med, sa statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet, da hun møtte Pensjonistforbundets leder og generalsekretær den 28. mai. Hun forsikret at situasjonen med multidoser til hjemmeboende eldre nå er under kontroll.

Trygdeoppgjøret ferdig - forskjellene øker

Årets trygdeoppgjør ble avsluttet 21. mai, og resultatet er at pensjonistene i snitt får en krone mer pr. dag å rutte med. Regjeringen nekter å imøtekomme Pensjonistforbundets krav om forhandlingsrett og tviholder på dagens pensjonsregime med underregulering.

Kravene i trygdeoppgjøret overlevert regjeringen - svaret kommer i morgen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen overleverte mandag ettermiddag kravene i årets trygdeoppgjør til regjeringen ved statsråd Anniken Hauglie. Vi krever at den automatiske underreguleringen fjernes, etter fire år med tapt kjøpekraft for pensjonistene. Vi krever tilbake retten til å forhandle på pensjon, på lik linje med andre grupper i samfunnet.   

Nå er det nok - vi fortjener bedre!

Neste uke gjennomføres det årlige trygdeoppgjøret - inntektsoppgjøret for 940 000 alderspensjonister. Mens lønnsmottakerne vil få økt kjøpekraft i år, går pensjonistene mot et nulloppgjør. Det betyr stillstand, ingen reell økning av pensjonen, null kroner mer å handle for!  

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Birkenes Avis 1920-02-21 Side 4-5

Birkenes Avisa PDF, 21. Februar 2020 00:00

God sommer og takk til en samlet frivillighet

Tidens Krav, 19. Juli 2019 15:48

Hva kjennetegner en kommune med god demensomsorg?

Trønderbladet Pluss, 18. Juli 2019 13:00

De skrøpelige eldre i Bergen blir oversett

Bergensavisen, 15. Juli 2019 12:41

Jokeren Senterpartiet

Sarpsborg Arbeiderblad, 15. Juli 2019 10:35

Forhandlingsrett - nei takk!

Seniorsaken, 06. Juli 2019 18:33

- Ensidig fokus på omsorgsboliger økonomisk motivert

Romsdals Budstikke Pluss, 04. Juli 2019 21:35

Penger til kultur og idrett

Sandefjords Blad Pluss, 02. Juli 2019 22:20

0 resultater