Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nytt møte uten konkrete svar

Pensjonist- og yrkesorganisasjonene møtte mandag arbeids- og inkluderingsministeren for tredje gang om 2023-budsjettet. Heller ikke denne gangen ga statsråden noen konkrete løfter.

Forbundsleder Jan Davidsen og arbeids- og integreringsminister Marte Mjøs Persen signerer avtalen på vegne av Pensjonistforbundet og regjeringen. (Foto: Bjørg Karin Buttedahl)

Forbundsleder Jan Davidsen og arbeids- og integreringsminister Marte Mjøs Persen signerer avtalen på vegne av Pensjonistforbundet og regjeringen. (Foto: Bjørg Karin Buttedahl)

Det mest konkrete som kom ut av møtet mandag, var at organisasjonene og statsråden undertegnet to avtaler; «Avtale mellom regjeringen og pensjonistenes og arbeidstakernes organisasjoner om statsbudsjettet når det gjelder saker av betydning for pensjonister» og «Avtale mellom regjeringen og pensjonistenes, de funksjonshemmedes og arbeidstakernes organisasjoner om regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner»

Den første handler om at organisasjonen skal møte statsråden fire ganger i såkalte drøftingsmøter om statsbudsjettet for 2024, med et oppstartmøte til høsten. Den andre avtalen er en følge av at trygdeoppgjøret ble sluttbehandlet av Stortinget 17.6.

I møtet stilte arbeids- og integreringsminister Marte Mjøs Persen på vegne av både sitt departement og Kommunal- og distriktsdepartementet, mens statssekretær Karl Kristian Bekeng stilte på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.

I møtet ønsket regjeringen å gi en tilbakemelding på kravene som er sendt inn og fremmet muntlig i to foregående møter.

Statsråd Persen understreket nok en gang at ønsket og formålet med møtene er å utforme en god eldrepolitikk, samtidig som hun igjen fremhevet den urolige tiden med krevende prioriteringer fra regjeringens side.

Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene har sendt inn følgende sju krav: 

1. Økt minstepensjon

2. Viderefør gjenlevendefordelen i alderspensjon

3. Uføres alderspensjon 

4. Midler til eldrerådsopplæringen må styrkes 

5. Øremerking og dobling av midlene til Den kulturelle spaserstokken

6. Midler til Økonomitelefonen og Gjeldsassistanse

7. 20 millioner kroner til TryggEst og vern av sårbare voksne

Forbundsleder Jan Davidsen understreket nok en gang behovet for økt minstepensjon i en tid der prisene på nødvendighetsvarer som strøm, mat og drivstoff er svært høye.

Statsråd Persen kommenterte kravene om pensjon (1-3) ved å vise til Pensjonsutvalgets innstilling og sa at regjeringen ville se kravene i lys av sin behandling av denne.

Statssekretær Bekeng hintet i retning av at det kanskje ville bli satt av mer til eldrerådsopplæring i budsjettet for 2023, blant annet fordi flere organisasjoner ønsket dette og som en kompensasjon for nedleggelse av Eldreombudet.

Øvrige krav (5-7) ble ikke omtalt. Ingen krav ble imøtegått eller imøtekommet under møtet.