Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

LEDERFORUM

Lederforum i regi av Pensjonistforbundet Østfold

Nok et lederforum er holdt i regi av Pensjonistforbundet Østfold, og det gleder oss å se alle våre engasjerte tillitvalgte!

Denne gangen var vi samlet i Råde, i et forsøk på å finne mest mulig midten av Østfold.

Her møttes både tillitsvalgte, styret, lokallagsledere, velferdsteknologiambassadører, engasjerte fra Sarpsborg kommune, vår generalsekretær og prosjektleder innen velferd i pensjonistforbundet møtte oss online.

Det var en engasjert gjeng, og godt oppmøte.

Det ble orientert om Sarpsborg fremgang i bruk av velferdsteknologi, hvor flere ambassadører fikk mulighet til å stille spørsmål - og det ble det, uten tvil et godt engasjement.

Vi gleder oss over å se utviklingen vi har hatt til nå, og håper på enda mer og større vekst i 2023.