Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

INTERNASJONAL UTTALELSE

Årsmøtet har fattet følgende vedtak:

PUTINS GRUSOMME KRIG MOT UKRAINA FORTSETTER

Det russiske angrepet på Ukraina den 24. februar 2022 har ført til en alvorlig humanitær krise. En tredjedel av ukrainerne har flyktet fra hjemmene sine, og syv millioner mennesker er for tiden internt fordrevne. Krigen viser ingen tegn til å avta, og vil fortsette å forårsake økende behov for humanitær hjelp og beskyttelse over hele landet.

Putins menn angriper byer og tett befolkede områder med missiler, raketter, bomber, klaseammunisjon og artillerigranater. Skadene har vært omfattende, og antallet drepte og skadde sivile øker raskt.

Pensjonistforbundet Østfold støtter vårt lands Regjering og Stortingets støtte til det Ukrainske folk. Regjeringen må fortsette sitt arbeide med å påvirke Europeiske land og NATOs medlemsland til å gi militært utstyr til Ukraina, fram til den russiske hær er jaget ut av landet.

GAZA - ET HELVETE PÅ JORD

Krigen mellom Israel og Hamas har pågått i flere måneder, med massedrap, massive ødeleggelser og enorme lidelser for sivilbefolkningen. Israels bombing av Gaza rammer sivile kvinner, menn og barn. Ingen blir spart!

Amnestys etterforskning viser de grufulle følgene av Israels nådeløse og ulovlige angrep i Gaza. Siden Israels offensiv startet, har mer enn 30 000 palestinere blitt drept og over 60 000 blitt skadet i en humanitær katastrofe uten sidestykke.

Pensjonistforbundet Østfold tar avstand fra Hamas angrep på Israel 7. oktober der mer enn 1.200 uskyldige mennesker mistet livet, men gjengjeldelsen må stå i et forhold. Det er et forhold som for lengst har gått ut over alle proporsjoner. Derfor er det nok nå!

Nå må det bli slutt på de Israelske angrepene, og verdenssamfunnet må få fritt leide med humanitær hjelp til det Palestinske folk. 

Pensjonistforbundet Østfold bevilger kr. 10.000,- til hjelpearbeidet i Ukraina og Palestina.