Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Våre krav til statsbudsjettet 2025

Forhandlingsrett, flere fastleger, tannhelse inn i egenandelsordningen, og mammografiscreening til og med 74 år. Pensjonistforbundet overleverte i dag våre krav til statsbudsjettet 2025.

En engasjert leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, i samtale med arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna på dagens møte. Tema var statsbudsjettet for 2025, der Pensjonistforbundet og SAKO har levert en rekke godt begrunnede innspill.

En engasjert leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, i samtale med arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna på dagens møte. Tema var statsbudsjettet for 2025, der Pensjonistforbundet og SAKO har levert en rekke godt begrunnede innspill.

– Vi er bekymret for kjøpekraften til de med lavest pensjon, og for de økende forskjellene. Gode, verdige og aktive liv forutsetter økonomisk trygghet, innledet forbundsleder Jan Davidsen.

Boliger og frivillighet

Pensjonistorganisasjonene har fire faste møter i året med regjeringen. Davidsen representerte landets desidert største interesseorganisasjon for pensjonister, og SAKO, Samarbeidskomiteen for pensjonister, som til sammen har rundt 270 000 medlemmer.

Kravlisten som ble overlevert, inkluderte også økt bostøtte, flere aldersvennlige boliger, styrking av frivilligheten og mye mer. Davidsen etterlyste også en pott til eldrepolitiske tiltak, slik at møtene kan utvikles videre og konkretiseres.

Noen av kravene er:

 • Forhandlingsrett i trygdeoppgjøret
 • Minste pensjonsnivå i folketrygden må over fattigdomsgrensen
 • Regjeringen må bruke det rommet handlingsregelen tillater til rettferdig fordeling
 • Bostøtteordningen økes
 • Kommunene må få en økning i frie midler på 10 milliarder kroner
 • ALIS-ordningen styrkes med 100 millioner kroner for å bedre fastlege-dekningen
 • Tannhelse blir et offentlig ansvar, og utgifter går inn i egenandelsordningen
 • Sykehusene får en økning i bevilgningene på 5 milliarder kroner
 • Retten til BPA blir uavhengig av alder
 • Mammografiprogrammet utvides til 70-74 år
 • Husbanken brukes mer aktivt for å løse utfordringen med flere aldersvennlige boliger
 • Gjeninnføre heistilskuddet for borettslag og sameier
 • 50 millioner kroner til digital opplæring av eldre
 • 300 millioner kroner til frivilligsentralene
 • 10 millioner kroner til eldrerådsopplæring
 • Den kulturelle spaserstokken økes til 70 millioner kroner
F.v. Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap), Helse- og omsorgsdepartementet, statssekretær Ole Gustav Narud (Sp), Kommunal- og distriktsdepartementet, og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

F.v. Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap), Helse- og omsorgsdepartementet, statssekretær Ole Gustav Narud (Sp), Kommunal- og distriktsdepartementet, og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Les om kravene

Her kan du lese mer om våre krav til statsbudsjettet 2025.

PF og SAKO krav til statsbudsjettet 2025_PDF.pdf