Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sterke reaksjoner: Enker taper tusenvis av kroner

Det strømmer nå inn henvendelser til Pensjonistforbundet fra enker og enkemenn som kan tape flere tusen kroner i året på at gjenlevendetillegget ikke lenger skal oppjusteres. – En hårreisende beslutning i den dyrtiden vi er inne i. Vi ber Stortinget snu, sier leder Jan Davidsen.

Leder for fag og politikk Ragnhild Nestaas Dahl og forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet har deltatt på Stortingshøringer om statsbudsjettet for neste år og advart mot å ta penger fra enker og enkemenn.

Leder for fag og politikk Ragnhild Nestaas Dahl og forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet har deltatt på Stortingshøringer om statsbudsjettet for neste år og advart mot å ta penger fra enker og enkemenn.

«Det er utrolig at Stortinget mener det er fornuftig å redusere enkers pensjoner, samtidig som vi har et pensjonsfond på 15 300 milliarder kroner.»

Flest enker rammes av Stortingets vedtak om at etterlattepensjonen ikke skal oppreguleres fra og med neste år. For mange utgjør dette et tap på flere tusen kroner årlig, og dermed svekket kjøpekraft.

Mange enker og enkemenn har nå fått brev fra NAV om at de ikke lenger skal få oppregulert gjenlevendetillegget i alderspensjonen fra 2024, og kontakter Pensjonistforbundet for å få råd og hjelp.

Rammer flest kvinner

Stortinget har vedtatt at enker og enkemenn født i 1944 eller senere ikke lenger skal få en årlig oppregulering av gjenlevendetillegget de mottar.

Endringen ble vedtatt av Solberg-regjeringen allerede i desember 2020, men får først effekt fra 2024. Støre-regjeringen har ikke gjort noe for å stoppe endringen.

Regelen vil i hovedsak ramme kvinner som bor alene. NAV har anslått at rundt 50 000 personer rammes, hvorav 93 prosent er kvinner og 7 prosent er menn.

Pensjonistforbundet mener endringen er et usosialt innsparingstiltak som rammer de som bor alene og må dekke alle utgifter selv. Hvor stor effekten blir, vil avhenge av hvor mye gjenlevendetillegget utgjør av den enkeltes alderspensjon. Men det vil svekke deres kjøpekraft resten av livet, da deler av pensjonen ikke lenger skal oppreguleres.

Ber Stortinget snu

Pensjonistforbundet har advart mot dette siden forslaget kom. 

– Det er hårreisende at kjøpekraften skal svekkes ytterligere i den dyrtiden vi er inne i. Mange sliter med å få endene til å møtes, og pensjonene er allerede underregulert som følge av pensjonsreformen, sier Davidsen.

De siste ti årene har alderspensjon fra folketrygden i gjennomsnitt hatt en realnedgang på 0,3 prosent i året. Prisene har steget mer enn pensjonene har økt, og nå vil dette forverres for en sårbar gruppe.

– Vi ber Stortinget om å snu i denne saken. Det er utrolig at Stortinget mener det er fornuftig å redusere enkers pensjoner, samtidig som vi har et pensjonsfond på 15 300 milliarder kroner, sier Davidsen.

Les mer om pensjon.