Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nyheter

60 artikler tagget med «Penger»

Pensjonistforbundet Østfold/Pensjon
Ekstra tillegg til minstepensjonister
Livselskapene har siden 2010 beholdt mesteparten av overskuddet på fripolisene selv. Pensjonistene får bare 1 prosent. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
20 prosent av pensjonen forsvunnet på 11 år
Pensjonistforbundet/Politikk
Pensjonistene hevet stemmen
Grafikken viser hvor store andeler av overskuddet til fripolisekundene som har gått til økte pensjonsytelser (årlig gjennomsnitt 2017 – 2019).
Pensjonistforbundet/Økonomi
Store forskjeller på fripoliser
Pensjonistforbundet Østfold/Politikk
Vi hevet stemmen!
Ny arvelov, ny vergemålslov, arveavgiften fjernet, samlivsform, nye arvefeller og testament ble forklart av konsulent i Pensjonistforbundet Carsten O. Five.
Søgne Pensjonistforening/Trygghet
Arveavgiften er fjernet - men se opp for nye arve feller
Forbundsleder Jan Davidsen og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i departementets lokaler i forbindelse med fremleggingen av årets trygdeoppgjør. (Foto: Bjørg Karin Buttedahl)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Pensjonistene sakker akterut
Pensjonistforbundet mener at pensjonistene må få full uttelling for det store etterslepet på 1,1 prosent fra i fjor, som følge av at anslaget for lønnsveksten var for lavt. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Trygdeoppgjøret nærmer seg
Pensjonistforbundet mener at det må være en mulighet for alle fripoliseeiere, også de eldste, å velge raskere utbetaling av fripoliser. Det kan bidra til at kunden sitter igjen med mer av overskuddet. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
– Dette er aldersdiskriminering av fripoliseeierne


Vi må nå være beredt på å ta imot medmennesker på flukt i denne dypt tragiske situasjonen. Pensjonistforbundet er glad for at myndighetene nå legger til rette for at flyktninger fra Ukraina blir tatt godt imot i vårt land. Vi vil også oppfordre det norske folk om å bidra til dette. 
Pensjonistforbundet Østfold bevilger kr. 2 per medlem i Østfold, kr. 10.932,- til det humanitære hjelpearbeidet. 
Vi oppfordrer andre organisasjoner til å gjøre det samme.
Pensjonistforbundet Østfold/Helse og omsorg
Støtte til det ukrainske folk
Illustrasjonsfoto: Pixabay
Pensjonistforbundet Akershus/Politikk
Prissjokk må gi pensjonshopp
Pensjonistforbundet er åpen for å avhjelpe de første 1000 kilowattimene i større grad. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Bør vurdere makspris på strøm
Glasshuset i Vardø. Foto Arne Josvald Sabbasen
Pensjonistforbundet Finnmark/Annet
Åpent møte
– Det er skummelt å vite at det ikke blir noen mulighet for å slappe av når man blir pensjonist. Du er innstilt på å måtte fortsette å arbeide, hvis kroppen holder, sier Marthe Bogstad (31). (Foto og video: Joachim Krogvold)
Pensjonistforbundet/Pensjon
– Når jeg blir gammel, er jeg ikke verdt noe
- Alle er like mye verdt og har fortjent en god og verdig pensjonstid. Jeg selv har ikke tenkt så mye på dette før nå, jeg har hatt nok med hverdagen og livet, sier Anne Ragnhild Korsvold Saglien (63). (Foto og video: Rune Hermansen)
Pensjonistforbundet/Pensjon
– Gamle damer er ikke verdt noe
På tolv måneder kan landets pensjonister tape 2.000.000.000 kroner hvis ikke Stortinget stopper regjeringens forslag. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Pensjonistene kan tape to milliarder kroner på ett år
Forbundsleder Jan Davidsen holdt appell om strømprisene foran Stortinget tirsdag kveld. (Foto: Johnny Syversen)
Pensjonistforbundet/Politikk
- Vi skal ha politisk kontroll med strømmen
Den økte bostøtten kan komme minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter til gode. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Søk om bostøtte nå
Høringsrunden der Pensjonistforbundet var eneste deltager, ble gjennomført på Zoom og streamet via Stortingets Nett-TV. (skjermdump)
Pensjonistforbundet/Politikk
- Dette er pensjonistenes penger
Pensjonister og lønnstakere får noe lavere skatt i 2022, fordi personfradraget er økt fra 52.450 til 58.250 kroner. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Skatten min har økt, hva har skjedd?
En høy prisvekst i 2022 vil trekke opp veksten i pensjon, og pensjonen sikres dermed en delvis kompensasjon for økte priser. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Høye strømpriser spiste opp det meste av veksten i pensjon i fjor
Ferske prognoser anslår at årets lønnsvekst blir 0,9 prosentpoeng høyere enn det som ble lagt til grunn for pensjonsreguleringen. Når lønnsveksten nå viser seg å bli så høy, må dette korrigeres fullt ut i trygdeoppgjøret neste år. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Regjeringen vil ta 1,2 milliarder kroner fra pensjonistene
Pensjonistforbundet er lettet over at regjeringen nå tar grep og kutter strømregningen til husholdningene, men mener at de laveste inntektene må skjermes ekstra. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Uakseptabelt at minstepensjonister mister strømstøtten
De som ønsker å beholde den livsvarige pensjonsutbetalingen fra fripolisen sin, får det. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Får beholde livsvarige fripoliser
Regelverksendringen sikrer at den obligatoriske tjenestepensjonen forbedres, slik at fulltidsansatte får en økt pensjonssparing på 2128 kroner per år. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Pensjon fra første krone innføres fra 2022
Kun to graders nedkjøling av kroppstemperaturen kan være nok til at gamle mennesker ikke klarer å ta vare på seg selv. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Krever strakstiltak mot høye strømpriser
Satsene for minste pensjonsnivå er under EUs fattigdomsgrense. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Minstepensjonistene må prioriteres i statsbudsjettet nå
Løten Pensjonistforening/Debatt
Det første møtet i et nytt år
Pensjonistforbundet Østfold/Økonomi
Viktige elementer i Statsbudsjettet
Endelig får 1 million pensjonister pengene de har ventet på siden juni. 600 kroner ekstra til jul kommer godt med.
Pensjonistforbundet/Pensjon
Endelig kommer pengene
Pensjonistforbundet/Politikk
Etterlyste penger fra Nav i Finanskomiteen
Nå mottar Pensjonistforbundet mange henvendelser fra pensjonister som etterspør «den siste biten» av trygdeoppgjøret. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Hvor blir det av pensjonsøkningen?
For om lag 11.000 husstander med eldre mennesker er bostøtten avgjørende for å møte moderate boutgifter. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
De eldste faller ut av ordningen
Lyngen i Troms (bildet) er eksempel på en distriktskommune hvor de eldre kan ha nytte av en stimuleringsordning for boligmarkedet i distriktene. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Trygghet
Vil gjøre det lettere å bli gammel i små distriktskommuner
Pensjonistforbundet/Debatt
Strømregningen må kuttes nå!
Pensjonistforbundet frykter at færre vil jobbe når uføretrygden skal avkortes allerede ved svært lave inntekter. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Uføre i jobb bør beholde mer av inntekten
Å hente ut midler fra egen bolig, passer best når du har din siste bolig. Hvis du begynner for tidlig med å hente ut midler fra boligen, kan du få for lite egenkapital hvis du senere skal bytte bolig. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Du kan hente pensjon fra boligen din
Hovedproblemet for fripolisekundene er at pensjonskapitalen gir liten avkastning. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Milliarder av kroner tapt i fripoliser
Mange eldre som er avhengige av bostøtte, mister støtten i mai fordi de fikk etterbetalt pensjon for et helt år. 
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Minstepensjonister taper halve pensjonsøkningen
Forbundsleder Jan Davidsen kan i dag koste på seg et smil, etter stortingsvedtaket som gir Pensjonistforbundet fullt gjennomslag for krav til trygdeoppgjøret. (Foto: Johnny Syversen)
Pensjonistforbundet/Politikk
Full seier i trygdeoppgjøret
Ordinær alderspensjon øker med 4,99 prosent, og minstepensjon øker med 4,80 prosent med virkning fra 1. mai 2021.
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Dette betyr årets trygdeoppgjør for deg
Forbundsleder Jan Davidsen deltok i høringsrunden på Stortinget via Zoom. (Skjermdump: Stortinget.no)
Pensjonistforbundet/Økonomi
- Vi må kompenseres fullt ut
Tannhelsen henger sammen med resten av helsen. Pensjonistforbundet vil at det offentlige skal dekke munn- og tannbehandling for eldre.
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
- Vi må bruke en krone for å spare en krone
Forbundsleder Jan Davidsen oppsummerer resultater fra årets trygdeoppgjør på Youngstorget.
Pensjonistforbundet/Politikk
Endelig et godt trygdeoppgjør
Om lag 200 000 eldre i Norge bruker ikke internett. Dersom vi ikke lykkes med å inkludere alle i den nye digitale hverdagen, skaper vi utenforskap. 
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Vi savner penger til digital opplæring for eldre
Minstepensjonen for enslige skal i mai 2021 øke med 4000 kroner med virkning fra 1. mai 2020, det vil si ett år tilbake i tid. 
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Nå kommer pengene
Snart er strendene fyllt opp igjen
Kvalsund Pensjonistforening/Annet
Årsregnskapet 2020
Pensjonistforbundets fylkeslag har fått nesten 27 millioner kroner til sammen, for å bekjempe ensomhet under pandemien. 
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Kultur
Vi fikk nesten 27 millioner kroner til sårbare eldre
Pensjonistforbundet Østfold/Økonomi
Gi kommunene større muligheter
Departementet presenterer en beregningsmetode som vi mener strider mot Stortingets vedtak, og som gir en lavere pensjonsregulering enn vi forventer. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Pensjon
- Beregningsmetoden strider mot stortingsvedtak
Pensjonistforbundet Østfold/Politikk
Mer rettferdig pensjon
Fra i dag, 16. mars, og de neste tre ukene, vil norske skattebetalere motta skattemeldingen digitalt. 
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Skattemeldingen for 2020: Tips til deg som er pensjonist
I tillegg til kompensasjonen for fjorårets dårlige trygdeoppgjør vil forhåpentligvis årets korrigering gi den beste pensjonsøkningen på mange år. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Pensjonsøkning i 2021 – hva forventer vi?
Ser Pensjonistforbundet tar opp saken omkring strømprisene, og forutsigbar strømpris.

For kort tid siden var de aktive med å få forandret reguleringen av pensjonen til landets pensjonister.
Som aktiv tillitsvalgt og pensjonist heier jeg på disse ting Pensjonistforbundet engasjerer seg i. Dette er ting vi alle har og vil få glede av, om det kan ”rikkes” på.
Penger er minimumsfaktoren, når lønna er liten og strømregninga er stor. 
Noen av oss pensjonister fyrer med ved. Ved varmer mange ganger. Ved hogst, bearbeiding og i ovnen. Ikke alle kan fyre med ved. Da merkes det når strømmen stiger til over 1 kr kwh + nettleie, og temperatur på under –10.
Med dårlig betalingsevne er det ekstra viktig at strømprisen er forutsigbar. Her er ikke energiselskapene særlig flinke til å hjelpe oss. Med 100 vis av forskjellige tariffer og betalingskanaler er det umulig å følge med.
Nye strømmålere gir energiselskapene mulighet til å lese av forbruket til enhver tid. Samtid vil prisen være høyest når flest mulig bruker mest strøm og eksempelvis når her er kaldt. Vi er ikke vant med å ta hensyn til når på døgnet vi vasker klær, lage mat og lignende. Men hvis disse tinga faller sammen med, når andre gjør det samme og det i tillegg er kaldt, kan regninga bli høy.
Det som likevel er litt tragisk er at energiselskapene faktisk forsøker å lure oss. De ringer rundt for å fange kunder, mange med uærlige hensikter. ”Bli kunde og få gratis strøm i 2 måneder, de forsøker og ikke sier noe om prisen etter det”. Det er da vi må passe på. Plutselig er påslaget mer enn hva vi ønsker.
Håper virkelig Pensjonistforbundet får gjennomslag for mer forutsigbarhet med strømregninga.
Hvis du er pensjonist må du bli medlem av Holt pensjonistforening, og du er med og påvirker arbeidet til Pensjonistforbundet.
Holt Pensjonistforening/Annet
Vi heier på Pensjonistforbundet.
I et land med kalde og mørke vintre er rimelige og forutsigbare strømpriser for vanlige forbrukere viktig. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Pensjonistforbundet krever forutsigbare og forståelige strømpriser
Pensjonistforbundet med forbundsleder Jan Davidsen (bildet) i spissen, SV og FrP gikk høsten 2020 sammen om et kompromissforslag for å komme ut av en fastlåst situasjon på Stortinget om utviklingen av pensjon. Nå ligger det an til et Stortingsflertall som gir oss mange viktige seire - og en motivasjon for å jobbe videre med våre kampsaker.
Pensjonistforbundet/Pensjon
Flere viktige delseire: Mer i pensjon for alle
Pensjonistforbundet Østfold/Politikk
Pensjonsendring som rammer kvinner
Illustrasjonsfoto: iStock
Pensjonistforbundet/Økonomi
Redusert kjøpekraft 5 av 6 siste år
Erlend Wiborg (FrP) ledet høringen på Stortinget 6. januar.
Pensjonistforbundet/Politikk
Stortingshøring om anstendighetsløft for pensjonistene
6. juni 2019 demonstrerte ca 4000 medlemmer av Pensjonistforbundet foran Stortinget. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Ny regulering av alderspensjon fra folketrygden i 2021