Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nyheter

112 artikler tagget med «Penger»

Pensjonistforbundet/Pensjon
Prognose for økning av uføretrygd i 2024
Pensjonistforbundet/Pensjon
Prognose for hvor mye pensjonen øker i 2024
Aldersvennlige samfunn og universell utforming i kommunal planlegging var temaet for årets SAFO-konferanse. F.v. Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen og Tom Tvedt, leder for SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner).
Pensjonistforbundet/Bolig
– Alle ønsker å klare seg selv
Pensjonistforbundet Østfold/Økonomi
KREVER ØKT KJØPEKRAFT I TRYGDEOPPGJØRET
Pensjonistforbundet/Pensjon
Slik foregår trygdeoppgjøret
Thor Granrud. Alvdal pensjonistforening (Foto: Finn-Åge Løvlien)
Pensjonistforbundet Hedmark/Økonomi
- Umoralsk gebyrpraksis i banken!
Årsmøtet har samlet delegater fra hele Hedmark. (Foto: Finn-Åge Løvlien)
Pensjonistforbundet Hedmark/Politikk
Fylkesårsmøtet i gang
Sjekk om du kan spare penger på å flytte renteinntekter mellom ektefellene, tipser Sindre Farstad, seniorrådgiver i Pensjonistforbundet.
Pensjonistforbundet/Økonomi
Skattetips: Slik betaler du mindre skatt
– Kutt og underregulering av bostøtten er uverdig, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen. Han representerer 255 000 medlemmer, hvorav de fleste er alderspensjonister.
Pensjonistforbundet/Politikk
Bostøtte for eldre i fritt fall: Vi krever handling
Pensjonistforbundet/Pensjon
Krever økt kjøpekraft i trygdeoppgjøret
Forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet. Foto: Johnny Syversen
Pensjonistforbundet/Økonomi
Fjern samordningsfella!
Rødt spurte kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) hvor mange husstander som vil miste bostøtten fra april, når den ekstraordinære strømstøtten fjernes. Foto: Trond A. Isaksen/Kommunal- og distriktsdepartementet
Pensjonistforbundet/Økonomi
Statsråden tar bostøtte fra nesten 70 000 vanskeligstilte
 Alle er like mye verdt og har fortjent en god og verdig pensjonstid, sier Anne Ragnhild Korsvold Saglien (65). (Foto og video: Rune Hermansen)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Er gamle damer verdt noe?
– Vi er tilfreds med at det er funnet plass til en såkalt sliterordning, og at uføre skjermes noe mer for levealdersjusteringen. Imidlertid overser forliket totalt dagens minstepensjonisters behov, sier forbundsleder Jan Davidsen.
Pensjonistforbundet/Pensjon
Pensjonsforliket: – Ikke godt nok for dem med de laveste pensjonene
F.v. Tuva Moflag (Ap), Steinar Næss, forbundsleder Jan Davidsen og seniorrådgiver Sindre Farstad i Pensjonistforbundet, Tor Inge Eidesen og Per Olaf Lundteigen (Senterpartiet).
Pensjonistforbundet/Pensjon
Samordningsfellen er dypt urettferdig
Som medlem i Pensjonistforbundet støtter du arbeidet for syke, uføre, eldre og pensjonister. I tillegg får du en rekke gode medlemsfordeler, som for eksempel rabatt på IsFritt varmematter, skriver Trond H. Nedrebø, redaktør i Pensjonisten.
Pensjonistforbundet/Økonomi
Bruk medlemsfordelene dine!
Foto: iStock
Pensjonistforbundet/Økonomi
Har du laget fremtidsfullmakt?
Pensjoner i fripoliser synker dramatisk i verdi, viser ny rapport fra Pensjonistforbundet.
Pensjonistforbundet/Økonomi
51 milliarder kroner i verditap på fripoliser
– Vi savner et løft av minstepensjonen. Pensjonistene er rett og slett glemt, sier forbundsleder Jan Davidsen.
Pensjonistforbundet/Økonomi
Pensjonistene er glemt i 2024-budsjettet
– Du må betale skatt for pensjonen du mottar i desember, men den forskuddsbetales og fordeles på de øvrige 11 månedene i året, forklarer seniorrådgiver Sindre Farstad.
Pensjonistforbundet/Økonomi
Null skatt i desember
Leder for fag og politikk Ragnhild Nestaas Dahl og forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet har deltatt på Stortingshøringer om statsbudsjettet for neste år og advart mot å ta penger fra enker og enkemenn.
Pensjonistforbundet/Annet
Sterke reaksjoner: Enker taper tusenvis av kroner
Pensjonistforbundet/Politikk
Budsjettet vil ramme Pensjonistforbundets arbeid med å hindre digitalt utenforskap
Pensjonistforbundet Rogaland/Annet
Hvordan "rydde opp" ved tap av partner?
Pensjonistforbundet/Økonomi
Krever at Storebrand betaler tilbake gebyr på fripoliser
Jan Davidsen med arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) koster med glede på seg et lite smil i forbindelse med årets trygdeoppgjør. (Foto: Bjørg Karin Buttedahl)
Pensjonistforbundet Østfold/Økonomi
Regjeringen har levert et historisk trygdeoppgjør
FrP, Rødt og SV støtter Pensjonistforbundets krav om å kompensere pensjonistene 2,2 milliarder kroner som følge av at det ble brukt for lav lønnsvekst i 2021-oppgjøret. (Arkivfoto)
Pensjonistforbundet/Politikk
Årets oppgjør behandlet i Stortingskomiteen
Både forbundsleder Jan Davidsen og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) kan koste på seg et lite smil i forbindelse med årets trygdeoppgjør. (Foto: Bjørg Karin Buttedahl)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Så mye øker pensjonen din i år
F.v. forbundsleder Jan Davidsen, statssekretær Thomas Nordvoll, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og Tom Tvedt, leder for SAFO. (Foto: B.K. Buttedahl)
Pensjonistforbundet/Politikk
Derfor krever vi 8,54 prosent
Pensjonistforbundet mener det er bra at investeringstilskuddet til sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser tilføres ytterligere 200 millioner kroner i 2023. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Vi savner en sterkere sosial profil i revidert nasjonalbudsjett
- Tallene regjeringen presenterte i revidert nasjonalbudsjett bekrefter våre beregninger for årets pensjonsøkning, i tråd med lønns- og prisstigningen, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet. (Foto: Johnny Syversen)
Pensjonistforbundet/Politikk
Pensjonsøkning som forventet
Pensjonistforbundet/Økonomi
Mindre skatt for pensjonister
Sindre Farstad (innfelt) er Pensjonistforbundets seniorrådgiver for pensjon. Han mener det er grunn til å være positiv i forkant av årets trygdeoppgjør. (Foto: Johnny Syversen/iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Hva betyr lønnsoppgjøret for pensjonen din?
Pensjon er viktig, det var tydelig ved vårt årsmøte 2023. Inger-Marie Stokker fra forbundet sentralt var også tydelig på dette i sin innledning.
Pensjonistforbundet Østfold/Pensjon
RETTFERDIG PENSJON
Pensjonistforbundet Østfold/Helse og omsorg
Verdige helse- og sosialtjenester
Pensjonistforbundet/Pensjon
- Skatteutvalget nedprioriterer pensjonistene
- Skattesystemet rammer alle pensjonister, og det er helt uakseptabelt at regjeringen innfører skatt på minstepensjon, sier forbundsleder Jan Davidsen. (Arkivfoto)
Pensjonistforbundet/Politikk
Skattesjokk for pensjonister – stoler ikke på Vedums løfte
Kvaliteten og omfanget på helse- og omsorgstjenestene vil være avgjørende for eldre kvinners helse i årene fremover. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
En milliard er ikke nok
Pensjonistene har tapt 0,3 prosent i kjøpekraft hvert år de siste ti årene, mens lønnstakere har fått en årlig realvekst på 0,4 prosent. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Pensjon
I år krever vi minst 7 prosent
Mange eldre vil lære mer om nettbrett og smarte telefoner
Pensjonistforbundet Hedmark/Annet
En vinter med mange datakurs
Minste pensjonsnivå for enslige alderspensjonister fra 1. januar 2023 øker til 236.816 kroner. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Økt minstepensjon blir utbetalt fra mars
– Pensjonistforbundet har arbeidet for en opphevelse av samordningsfellen i flere år, sier forbundsleder Jan Davidsen.
Pensjonistforbundet/Politikk
- Dagens regelverk er urettferdig og ulogisk
Hjelpetelefonen for digitale spørsmål, «Smarttelefonen» tlf 22 600 700, som kan brukes av alle eldre som trenger hjelp, får støtte fra Helsedirektoratet for videre drift.
Pensjonistforbundet/Kultur
Tilskudd fra Helsedirektoratet til viktige prosjekter
Pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon skal øke i takt med gjennomsnittet av lønnsveksten og prisveksten. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Staten skylder deg penger for 2022
De som ønsker å beholde den livsvarige pensjonsutbetalingen fra fripolisen sin, får det. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Får beholde livsvarige fripoliser
Pensjonistforbundet/Politikk
Små kommuner taper
Nav opplyser overfor Vi.no at de trenger tid til å identifisere minstepensjonister, for å kunne utbetale økt minstepensjon. (Illustrasjon: Nav.no)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Hvorfor tar det så lang tid å utbetale pengene?
Pensjonistforbundet/Debatt
Hvorfor tåler vi at fattigdommen øker i Norge?
– Forslaget er uakseptabelt. Pensjonistene brukes som salderingspost og rammes hardt, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen om forslaget fra Skatteutvalget. (Foto: Johnny Syvertsen)
Pensjonistforbundet/Politikk
Pensjonistforbundet hardt ut mot forslag om økt skatt på pensjon
Thorstein Øverland er rådgiver for Pensjonistforbundet i spørsmål som gjelder privat tjenestepensjon. I dette webinaret forklarer han hva fripoliseproblemet går ut på.
Pensjonistforbundet/Økonomi
Webinar om fripoliser
Det er fortsatt slik at staten gir med den ene hånda og tar med den andre, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen. (Foto: Per Christian Lind)
Pensjonistforbundet/Politikk
En skuffende lav økning av minstepensjonen
En enslig kvinnelig minstepensjonist har fått 10.000 kroner i økte årlige kostnader fra 2021 til oktober 2022. Dette inkluderer ikke økte kostnader til strøm og boutgifter, noe som betyr at den totale økningen er enda større. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Vi forventer økt minstepensjon
De fleste har en pensjon som er 3,53 prosent høyere nå enn for et år siden, men prisveksten har vært 7,5 prosent! (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Prisene stiger - hva har økt mest?
I 2020 var det om lag 120.000 mottakere av alderspensjon med gjenlevendetillegg. Nær 95 prosent av disse var kvinner. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Reformen av etterlatteytelsene er kvinnefiendtlig
Kjære stortingsrepresentanter - gi minstepensjonistene julegratiale nå!
Pensjonistforbundet Østfold/Pensjon
Krever julegratiale til landets minstepensjonister
Pensjonistforbundet/Økonomi
Dette betyr statsbudsjettet for din økonomi
– Vi er inne i en dyrtid som rammer de med lave pensjoner hardt. Derfor er vi skuffet over at regjeringen ikke prioriterer eldre med lave pensjoner i statsbudsjettet for 2023, sier Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Eldre er usynlige i statsbudsjettet 2023
(Bildet er hentet fra web uten eier referanser)
Pensjonistforbundet Akershus/Politikk
Varsel om dramatisk nedgang i inntekter fra bingo
Pensjonistforbundet mener at bostøtten må få en høyere prioritering på den politiske dagsordenen. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Bostøtteordningen fungerer ikke etter hensikten
Solveig Brorson Olsen og Christin Ruud Ulfsryggen anbefaler å ha gode avtaler i orden før den ene parten i et forhold faller fra. (Foto: ELLEN JARLI)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Sørg for smarte avtaler
Fra 2015 til 2020 ble kjøpekraften til en vanlig fripolise redusert med 10 prosent. Pensjonistforbundets konsulent Thorstein Øverland karakteriserer eksperimentet som en fiasko. (Illustrasjonsfoto: iStock / Foto: Johnny Syversen)
Pensjonistforbundet/Pensjon
- Eksperimentet er blitt en komplett fiasko
Steinar Barstad ved Senter for omsorgsforskning fungerer som konsulent for Pensjonistforbundet. (Foto: Morten Sangvik)
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
- Folketrygden og kommunenes inntektssystem er viktigst
Pensjonistforbundet Østfold/Pensjon
Ekstra tillegg til minstepensjonister
Livselskapene har siden 2010 beholdt mesteparten av overskuddet på fripolisene selv. Pensjonistene får bare 1 prosent. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
20 prosent av pensjonen forsvunnet på 11 år
Pensjonistforbundet/Politikk
Pensjonistene hevet stemmen
Grafikken viser hvor store andeler av overskuddet til fripolisekundene som har gått til økte pensjonsytelser (årlig gjennomsnitt 2017 – 2019).
Pensjonistforbundet/Økonomi
Store forskjeller på fripoliser
Pensjonistforbundet Østfold/Politikk
Vi hevet stemmen!
Forbundsleder Jan Davidsen og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i departementets lokaler i forbindelse med fremleggingen av årets trygdeoppgjør. (Foto: Bjørg Karin Buttedahl)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Pensjonistene sakker akterut
Pensjonistforbundet mener at pensjonistene må få full uttelling for det store etterslepet på 1,1 prosent fra i fjor, som følge av at anslaget for lønnsveksten var for lavt. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Trygdeoppgjøret nærmer seg
Pensjonistforbundet mener at det må være en mulighet for alle fripoliseeiere, også de eldste, å velge raskere utbetaling av fripoliser. Det kan bidra til at kunden sitter igjen med mer av overskuddet. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
– Dette er aldersdiskriminering av fripoliseeierne


Vi må nå være beredt på å ta imot medmennesker på flukt i denne dypt tragiske situasjonen. Pensjonistforbundet er glad for at myndighetene nå legger til rette for at flyktninger fra Ukraina blir tatt godt imot i vårt land. Vi vil også oppfordre det norske folk om å bidra til dette. 
Pensjonistforbundet Østfold bevilger kr. 2 per medlem i Østfold, kr. 10.932,- til det humanitære hjelpearbeidet. 
Vi oppfordrer andre organisasjoner til å gjøre det samme.
Pensjonistforbundet Østfold/Helse og omsorg
Støtte til det ukrainske folk
Illustrasjonsfoto: Pixabay
Pensjonistforbundet Akershus/Politikk
Prissjokk må gi pensjonshopp
Pensjonistforbundet er åpen for å avhjelpe de første 1000 kilowattimene i større grad. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Bør vurdere makspris på strøm
Glasshuset i Vardø. Foto Arne Josvald Sabbasen
Pensjonistforbundet Finnmark/Annet
Åpent møte
– Det er skummelt å vite at det ikke blir noen mulighet for å slappe av når man blir pensjonist. Du er innstilt på å måtte fortsette å arbeide, hvis kroppen holder, sier Marthe Bogstad (31). (Foto og video: Joachim Krogvold)
Pensjonistforbundet/Pensjon
– Når jeg blir gammel, er jeg ikke verdt noe
På tolv måneder kan landets pensjonister tape 2.000.000.000 kroner hvis ikke Stortinget stopper regjeringens forslag. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Pensjonistene kan tape to milliarder kroner på ett år
Forbundsleder Jan Davidsen holdt appell om strømprisene foran Stortinget tirsdag kveld. (Foto: Johnny Syversen)
Pensjonistforbundet/Politikk
- Vi skal ha politisk kontroll med strømmen
Den økte bostøtten kan komme minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter til gode. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Søk om bostøtte nå
Høringsrunden der Pensjonistforbundet var eneste deltager, ble gjennomført på Zoom og streamet via Stortingets Nett-TV. (skjermdump)
Pensjonistforbundet/Politikk
- Dette er pensjonistenes penger
Pensjonister og lønnstakere får noe lavere skatt i 2022, fordi personfradraget er økt fra 52.450 til 58.250 kroner. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Skatten min har økt, hva har skjedd?
En høy prisvekst i 2022 vil trekke opp veksten i pensjon, og pensjonen sikres dermed en delvis kompensasjon for økte priser. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Høye strømpriser spiste opp det meste av veksten i pensjon i fjor
Ferske prognoser anslår at årets lønnsvekst blir 0,9 prosentpoeng høyere enn det som ble lagt til grunn for pensjonsreguleringen. Når lønnsveksten nå viser seg å bli så høy, må dette korrigeres fullt ut i trygdeoppgjøret neste år. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Regjeringen vil ta 1,2 milliarder kroner fra pensjonistene
Pensjonistforbundet er lettet over at regjeringen nå tar grep og kutter strømregningen til husholdningene, men mener at de laveste inntektene må skjermes ekstra. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Uakseptabelt at minstepensjonister mister strømstøtten
Regelverksendringen sikrer at den obligatoriske tjenestepensjonen forbedres, slik at fulltidsansatte får en økt pensjonssparing på 2128 kroner per år. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Pensjon fra første krone innføres fra 2022
Kun to graders nedkjøling av kroppstemperaturen kan være nok til at gamle mennesker ikke klarer å ta vare på seg selv. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Krever strakstiltak mot høye strømpriser
Satsene for minste pensjonsnivå er under EUs fattigdomsgrense. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Minstepensjonistene må prioriteres i statsbudsjettet nå
Pensjonistforbundet Østfold/Økonomi
Viktige elementer i Statsbudsjettet
Endelig får 1 million pensjonister pengene de har ventet på siden juni. 600 kroner ekstra til jul kommer godt med.
Pensjonistforbundet/Pensjon
Endelig kommer pengene
Pensjonistforbundet/Politikk
Etterlyste penger fra Nav i Finanskomiteen
Nå mottar Pensjonistforbundet mange henvendelser fra pensjonister som etterspør «den siste biten» av trygdeoppgjøret. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Hvor blir det av pensjonsøkningen?
For om lag 11.000 husstander med eldre mennesker er bostøtten avgjørende for å møte moderate boutgifter. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
De eldste faller ut av ordningen
Lyngen i Troms (bildet) er eksempel på en distriktskommune hvor de eldre kan ha nytte av en stimuleringsordning for boligmarkedet i distriktene. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Trygghet
Vil gjøre det lettere å bli gammel i små distriktskommuner
Pensjonistforbundet/Debatt
Strømregningen må kuttes nå!
Pensjonistforbundet frykter at færre vil jobbe når uføretrygden skal avkortes allerede ved svært lave inntekter. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Uføre i jobb bør beholde mer av inntekten
Å hente ut midler fra egen bolig, passer best når du har din siste bolig. Hvis du begynner for tidlig med å hente ut midler fra boligen, kan du få for lite egenkapital hvis du senere skal bytte bolig. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Du kan hente pensjon fra boligen din
Hovedproblemet for fripolisekundene er at pensjonskapitalen gir liten avkastning. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Milliarder av kroner tapt i fripoliser
Mange eldre som er avhengige av bostøtte, mister støtten i mai fordi de fikk etterbetalt pensjon for et helt år. 
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Minstepensjonister taper halve pensjonsøkningen
Forbundsleder Jan Davidsen kan i dag koste på seg et smil, etter stortingsvedtaket som gir Pensjonistforbundet fullt gjennomslag for krav til trygdeoppgjøret. (Foto: Johnny Syversen)
Pensjonistforbundet/Politikk
Full seier i trygdeoppgjøret
Ordinær alderspensjon øker med 4,99 prosent, og minstepensjon øker med 4,80 prosent med virkning fra 1. mai 2021.
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Dette betyr årets trygdeoppgjør for deg
Forbundsleder Jan Davidsen deltok i høringsrunden på Stortinget via Zoom. (Skjermdump: Stortinget.no)
Pensjonistforbundet/Økonomi
- Vi må kompenseres fullt ut
Tannhelsen henger sammen med resten av helsen. Pensjonistforbundet vil at det offentlige skal dekke munn- og tannbehandling for eldre.
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
- Vi må bruke en krone for å spare en krone
Forbundsleder Jan Davidsen oppsummerer resultater fra årets trygdeoppgjør på Youngstorget.
Pensjonistforbundet/Politikk
Endelig et godt trygdeoppgjør
Om lag 200 000 eldre i Norge bruker ikke internett. Dersom vi ikke lykkes med å inkludere alle i den nye digitale hverdagen, skaper vi utenforskap. 
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Politikk
Vi savner penger til digital opplæring for eldre
Minstepensjonen for enslige skal i mai 2021 øke med 4000 kroner med virkning fra 1. mai 2020, det vil si ett år tilbake i tid. 
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Nå kommer pengene
Pensjonistforbundets fylkeslag har fått nesten 27 millioner kroner til sammen, for å bekjempe ensomhet under pandemien. 
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Kultur
Vi fikk nesten 27 millioner kroner til sårbare eldre
Departementet presenterer en beregningsmetode som vi mener strider mot Stortingets vedtak, og som gir en lavere pensjonsregulering enn vi forventer. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Pensjon
- Beregningsmetoden strider mot stortingsvedtak
Fra i dag, 16. mars, og de neste tre ukene, vil norske skattebetalere motta skattemeldingen digitalt. 
(Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Skattemeldingen for 2020: Tips til deg som er pensjonist
I tillegg til kompensasjonen for fjorårets dårlige trygdeoppgjør vil forhåpentligvis årets korrigering gi den beste pensjonsøkningen på mange år. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Pensjonsøkning i 2021 – hva forventer vi?
I et land med kalde og mørke vintre er rimelige og forutsigbare strømpriser for vanlige forbrukere viktig. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet/Økonomi
Pensjonistforbundet krever forutsigbare og forståelige strømpriser
Pensjonistforbundet med forbundsleder Jan Davidsen (bildet) i spissen, SV og FrP gikk høsten 2020 sammen om et kompromissforslag for å komme ut av en fastlåst situasjon på Stortinget om utviklingen av pensjon. Nå ligger det an til et Stortingsflertall som gir oss mange viktige seire - og en motivasjon for å jobbe videre med våre kampsaker.
Pensjonistforbundet/Pensjon
Flere viktige delseire: Mer i pensjon for alle
Illustrasjonsfoto: iStock
Pensjonistforbundet/Økonomi
Redusert kjøpekraft 5 av 6 siste år
Erlend Wiborg (FrP) ledet høringen på Stortinget 6. januar.
Pensjonistforbundet/Politikk
Stortingshøring om anstendighetsløft for pensjonistene
6. juni 2019 demonstrerte ca 4000 medlemmer av Pensjonistforbundet foran Stortinget. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Pensjonistforbundet/Pensjon
Ny regulering av alderspensjon fra folketrygden i 2021