Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Har du laget fremtidsfullmakt?

Vil du bestemme hvem som skal ivareta interessene dine den dagen du ikke klarer det selv lenger? Da bør du skrive en fremtidsfullmakt.

Foto: iStock

Foto: iStock

En fremtidsfullmakt er et dokument som forteller hva du ønsker skal skje med deg og din økonomi hvis du får en endret hverdag gjennom ulykke, slag eller demenssykdom.

Fremtidsfullmakter er regulert i vergemålsloven og gir deg større selvbestemmelsesrett om hvem som skal ivareta dine interesser og hvordan dette skal skje, dersom du ikke lenger skulle være i stand til det. Dersom du ikke har en fremtidsfullmakt, vil statsforvalteren oppnevne en verge til deg.

Her er noen temaer som du bør vurdere å ta inn i fullmakten:

  • Hva skal skje hvis du kommer permanent på sykehjem? Skal boligen selges? Hva skal skje med salgssummen? Hva skal skje med innbo og løsøre? Skal det utdeles forskudd på arv?
  • Betaling av regninger knyttet til bolig og annet
  • Disponering av konti og verdipapirer
  • Rett til å dele ut gaver, f.eks. til familiemedlemmer i forbindelse med jul og bursdager
  • Representasjon ovenfor offentlige myndigheter

Fremtidsfullmakten må signeres av to vitner.

Du finner mye god informasjon om fremtidsfullmakter på nettsidene til statsforvalteren.

Ivar Tuflåt Sjømæling holdt nylig et foredrag om temaet for Rindal pensjonistlag.

Rabatt på juridisk hjelp

Du kan finne mange ulike eksempler på fremtidsfullmakter på nettet. For å være sikker på at du lager en fullmakt som vil fungere nøyaktig slik du ønsker den dagen du trenger det, har vi fremforhandlet en avtale der medlemmer kan få hjelp av advokat til en fast, rabattert pris.

Kolbotn Advokatfellesskap kan hjelpe medlemmer i hele landet.

Les mer her, og ta gjerne kontakt direkte med advokatkontoret dersom du ønsker bistand fra dem.

Webinar om fremtidsfullmakt

Vårt webinar om fremtidsfullmakt inneholder mange gode råd og anbefalinger fra advokatene Solveig Brorson Olsen og Christin Ruud Ulfsryggen i Kolbotn Advokatfellesskap. Det er laget spesielt for medlemmer av Pensjonistforbundet.