Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nyheter

25 artikler tagget med «Rettigheter»

Pensjonistforbundet/Politikk
Seier for Pensjonistforbundet
Pensjonistforbundet/Annet
Aldersdiskriminering - hva er det?
Pensjonistforbundet/Politikk
Vi ønsker Eldreombudet velkommen
Pensjonistforbundet Østfold/Politikk
Mer rettferdig pensjon
Pensjonistforbundet/Trygghet
Bedre rettigheter for ansatte over 67 år - nå!
Pensjonistforbundet Rogaland/Økonomi
Viktig seier for Pensjonistforbundet!
Pensjonistforbundet Østfold/Helse og omsorg
Juster vaksinestrategien
Pensjonistforbundet Østfold/Politikk
Pensjonsendring som rammer kvinner
Pensjonistforbundet/Politikk
De vil fjerne samordningsfellen
Pensjonistforbundet/Kultur
Et aldersvennlig Norge
Pensjonistforbundet/Politikk
Eldrerådene tas ikke med på råd
Pensjonistforbundet/Trygghet
Historisk dag for Bostøttealliansen
Pensjonistforbundet/Pensjon
Pensjon fra første krone – satt på vent
Pensjonistforbundet/Kultur
Kamp mot aldersdiskriminering
Pensjonistforbundet/Pensjon
Urimelig å tape pensjon på å jobbe lenger!
Pensjonistforbundet/Pensjon
Pensjonistforbundet krever regelendringer
Pensjonistforbundet/Trygghet
Allierte for bostøtten
Pensjonistforbundet/Økonomi
Derfor får ikke pensjonister feriepenger
Pensjonistforbundet/Trygghet
Åtte ting du må vite om fremtidsfullmakt
Pensjonistforbundet/Trygghet
Ber om utvidede rettigheter til arbeidstakere over 67 år
Pensjonistforbundet/Pensjon
Regjeringen varsler kutt i pensjonen for sårbare grupper
Pensjonistforbundet/Helse og omsorg
Økt risiko for vold og overgrep mot eldre under koronapandemien
Pensjonistforbundet/Pensjon
Pensjonistene markerte seg!
Pensjonistforbundet/Politikk
Flertallet på Stortinget avvikler etterlattepensjon og forsørgingstillegg
Pensjonistforbundet/Trygghet
Kvinner med lav pensjon blir hardest rammet av regjeringsforslaget