Nordre Follo: Tiltakene er eldrefiendtlige

«Temaplan for mobilitet 2022-2024» ble nylig lagt ut på høring. "Vi fikk hakeslepp av mobilitetsplanen. Gruppen eldre er uteglemt", sier Ragnar Dahl. I høringsuttalelsen som over 1500 innbyggere står bak, går de så langt som å betegne tiltakene i planen for eldrefiendtlige. Denne artikkelen er i sin helhet publisert i Østlandets Blad som pluss-artikkel. Se link lengre ned.

UTEGLEMT: - Planen omtaler mobilitetsbehovet for barn, unge og arbeidsreiser, men ikke de eldre og funksjonshemmedes behov, sier Ragnar Dahl, Kari Myhre, Anne-Grethe Eriksen og Frank Norderhaug. Foto: Vivi Rian

UTEGLEMT: - Planen omtaler mobilitetsbehovet for barn, unge og arbeidsreiser, men ikke de eldre og funksjonshemmedes behov, sier Ragnar Dahl, Kari Myhre, Anne-Grethe Eriksen og Frank Norderhaug. Foto: Vivi Rian

Høringsuttalelsen de nå har sendt inn er utarbeidet av Toppenhaugs Venner, i tett samarbeid med Samarbeidsutvalget for pensjonistforeningene i Nordre Follo.

– Til sammen representerer vi omtrent 1500 av kommunens innbyggere, poengterer Anne-Grethe Eriksen, leder for Samarbeidsutvalget for pensjonistforeningene i Nordre Follo.

Høringsuttalelsen er også sendt Eldrerådet med oppfordring om å behandle saken på nytt og å slutte seg til dette innspillet. Foto: Vivi Rian

Høringsuttalelsen er også sendt Eldrerådet med oppfordring om å behandle saken på nytt og å slutte seg til dette innspillet. Foto: Vivi Rian