Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nordre Follo: Tiltakene er eldrefiendtlige

«Temaplan for mobilitet 2022-2024» ble nylig lagt ut på høring. "Vi fikk hakeslepp av mobilitetsplanen. Gruppen eldre er uteglemt", sier Ragnar Dahl. I høringsuttalelsen som over 1500 innbyggere står bak, går de så langt som å betegne tiltakene i planen for eldrefiendtlige. Denne artikkelen er i sin helhet publisert i Østlandets Blad som pluss-artikkel. Se link lengre ned.

UTEGLEMT: - Planen omtaler mobilitetsbehovet for barn, unge og arbeidsreiser, men ikke de eldre og funksjonshemmedes behov, sier Ragnar Dahl, Kari Myhre, Anne-Grethe Eriksen og Frank Norderhaug. Foto: Vivi Rian

UTEGLEMT: - Planen omtaler mobilitetsbehovet for barn, unge og arbeidsreiser, men ikke de eldre og funksjonshemmedes behov, sier Ragnar Dahl, Kari Myhre, Anne-Grethe Eriksen og Frank Norderhaug. Foto: Vivi Rian

Høringsuttalelsen de nå har sendt inn er utarbeidet av Toppenhaugs Venner, i tett samarbeid med Samarbeidsutvalget for pensjonistforeningene i Nordre Follo.

– Til sammen representerer vi omtrent 1500 av kommunens innbyggere, poengterer Anne-Grethe Eriksen, leder for Samarbeidsutvalget for pensjonistforeningene i Nordre Follo.

Høringsuttalelsen er også sendt Eldrerådet med oppfordring om å behandle saken på nytt og å slutte seg til dette innspillet. Foto: Vivi Rian

Høringsuttalelsen er også sendt Eldrerådet med oppfordring om å behandle saken på nytt og å slutte seg til dette innspillet. Foto: Vivi Rian