Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistene møtte politikerne

Eldrebølgen ble et sentralt tema da Pensjonistforbundet Vestby møtte politikerne til samtale før høstens valg

Artikkelen, tekst og bilde er gjengitt etter tillatelse fra  Vestby Avis

Artikkelen, tekst og bilde er gjengitt etter tillatelse fra Vestby Avis

Varamedlem i Pensjonistforeningen Arne Sverre Modahl åpnet kvelden med å snakke litt om "Eldreplanen" som omhandler at det er og vil bli et økt antall eldre de kommende årene.

– Det vil bli økt behov for omsorg, og vi må også tenke mer på forebyggende tiltak, sier Modahl.

Modahl snakket til en fullsatt sal med et flertall av pensjonister som hadde tatt turen.

Da politikerne tok plass i panelet foran var det en rekke temaer som ble tatt opp. Der våre lokale politikere var overraskende nok svært enige på flere punkter.

– Eldrebølgen kommer og vi må være forberedt, åpnet Christian Aschjem (SP).

Politisk enighet

Ansatte i helsesektoren og utfordringer med å skaffe nok fagfolk til kommunen ble raskt et tema. Noe alle partiene er enige om er at det må bli flere heltidsstillinger og at vi må jobbe for å få ned ufrivillig deltidsarbeid. Det er en stor utfordring med å skaffe nok ansatte til hjemmetjenesten i kommunen.

Varamedlem i pensjonistforeningen Arne Sverre Modahl. Foto: Madeleine Kristiansen - Vestby Avis

Varamedlem i pensjonistforeningen Arne Sverre Modahl. Foto: Madeleine Kristiansen - Vestby Avis

– Vi trenger ikke bare sykepleiere, men også helsefagarbeidere. Vi må også la helsefagarbeiderne komme mer til, sier Åshild Fagerjords (H).

Ordfører Tom Ludvigsen (AP) forteller om hvilke stor kamp det er å få tak i nok sykepleiere og kan meddele at Vestby har fått til en ordning som gjør det litt mer attraktivt å velge Vestby.

– Noe vi er glade for å ha fått på plass i Vestby er at alle sykepleiere i kommunen får 40 000 kroner i lønnstillegg på årsbasis, sier Ludvigsen.

Velferdsteknologi

Flere steder i landet blir nå ulik teknologi prøvd ut for å redusere arbeidsmengden til pleierne.

– Maskiner reduserer arbeidsmengden så ressursene kan brukes bedre, sier Arjo Van Genderen (V).

Et av tiltakene som ble fortalt om er en maskin som piper når det er medisintid. Hvis ikke brukeren tar medisinen så blir hjemmetjenesten varslet. Denne er satt i bruk flere steder i landet, blant annet i Sarpsborg.

Det ble dog lagt vekt på at ikke teknologien skal erstatte menneskelig omsorg, men brukes i situasjoner som gjør det lettere for både bruker og personell.

– Ved å bruke teknologi på en god måte så vil vi kunne gi mer hjelp til de som trenger det mest, sier flere seg enige i.

– Fire av ti over 80 år er ensomme og da kan ikke teknologien være hele løsningen, legger Fagerjords til.

God bemanning

Grunnbemanningen i Vestby mener Ludvigsen at er god, men den må brukes på en annen måte. Flere av partiene er enige i at sykepleierne må avlaste, og igjen kommer temaet om å bruke helsefagarbeider og assistenter i større grad.

– Det er viktig å øke kompetansen på de ansatte og gi de mer ansvar. Du trenger ikke å være sykepleier for å smøre en brødskive, sier Ludvigsen.

Stig Øverås (SV) er ikke enig i at bemanningen i kommunen er god nok.

–Grunnbemanningen må opp slik at vi har en buffer ved sykdom og ikke må ha inn så mange vikarer på en gang hvis noe skjer, sier Øverås.

Også fysioterapeuter og ergoterapeuter er det mangel på i kommunen da ventelistene er lange.

– Hvis vi får inn flere fysioterapeuter kan det være med på å forebygge behovet for sykepleiere og også få folk fortere tilbake etter skader, sier Kenneth Lien Steen (FRP).

Bortskjemte

Hvordan vi i kommunen skal forebygge ensomhet var et tema som gikk igjen gjennom samtalen.

– Vi må satse mer på lokale møteplasser for å oppdage når noen trenger mer støtte i hverdagen. For det er ikke alle som har pårørende som kan si i fra, sier Hilde Merete Feragen (INP)

– Vi er egentlig ganske så bortskjemte i Vestby da vi har mange tilbud allerede, sier Steen.

Han legger vekt på at vi både har pensjonistforeningen og seniorkontakten, pluss flere ulike tiltak for eldre.

Demenskor

Til slutt kom temaet som er i vinden for tiden opp. Nemlig om det blir noe demenskor i Vestby.

– Dette er noe vi både prøver og satser på å få til, sier Ludvigsen.

Feragen legger til at demenskoret er like mye for pårørende som for pasienten.

– Den timen med sangglede er en pause fra alt det vanskelige i hverdagen, sier Feragen.

Det var svært stille fra salen under hele møte og tydelig at Pensjonistforeningen hadde forberedt gode problemstillinger å ta opp på forhånd.

Til slutt fikk alle politikerne utdelt en gave fra Pensjonistforeningen. En kokebok med tittelen "Kokebok for pensjonister".