Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ny lokalforening i Asker!

Pensjonistforbundet Asker arrangerte konstituerende årsmøte 13. mars på Scandic Asker. PF Akershus hadde i forkant snakket med aktuelle kandidater til styrevervene. I tillegg meldte flere sin interesse underveis i møtet, og vi er stolte over å kunne presentere det nye styret allerede nå!

Fra venstre Sigmund Nylund, Gunhild Bakke Randem, Lisbeth Nilsen, Sigurd Øvergaard (leder), Helen Rygel og Bente Hvalstad
Alle foto: John Granly

Fra venstre Sigmund Nylund, Gunhild Bakke Randem, Lisbeth Nilsen, Sigurd Øvergaard (leder), Helen Rygel og Bente Hvalstad Alle foto: John Granly

Sigurd Øvergaard, ny leder i Pensjonistforbundet Asker! Det nye styret har allerede satt dato for første styremøte 9. april

Sigurd Øvergaard, ny leder i Pensjonistforbundet Asker! Det nye styret har allerede satt dato for første styremøte 9. april

Pensjonistforbundet Akershus ønsker å takke Fagforbundets pensjonistutvalg i Viken ved Gerd Eva Volden og Helen Rygel som tok initiativet til å "re-starte" lokalforening i Asker.

Arbeidet startet våren 2023, og det ble holdt informasjonsmøte høsten 2023 på Kulturhuset i Asker, hvor det var bra oppmøte og hvor også ordfører i Asker; Lene Conradi deltok.

Nå gleder vi oss til fortsettelsen!

Fylkessekretær Sigrid og fylkesleder Sigmund 
sammen med  leder i PF Asker Sigurd

Fylkessekretær Sigrid og fylkesleder Sigmund sammen med leder i PF Asker Sigurd

Styremedlem Sigmund og leder Sigurd

Styremedlem Sigmund og leder Sigurd

Sigmund Kristoffersen og Gerd Eva Volden

Sigmund Kristoffersen og Gerd Eva Volden