Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Follo-politikerne møtte pensjonistene

Både de ni politikerne og de over hundre frammøtte holdt trykket og tempen oppe da Kolbotn Pf inviterte til årets første, lokale debatt før høstens kommunevalg. En stolt foreningsleder, Anne-Grethe Eriksen, kunne etter tre timer oppsummere: - Dette gikk virkelig bra!

Leder i Kolbotn pensjonistforening Anne-Grethe Eriksen og debattleder John Granly (leder i Helseutvalget og styremedlem i Pensjonistforbundet Akershus). 
Tekst: John Granly  Foto: Privat

Leder i Kolbotn pensjonistforening Anne-Grethe Eriksen og debattleder John Granly (leder i Helseutvalget og styremedlem i Pensjonistforbundet Akershus). Tekst: John Granly Foto: Privat

I all hovedsak fokuserte debattleder John Granly fra Eidsvoll/Pf Akershus på at politikerne måtte svare på helse- og omsorgsarbeidet for perioden 2023-27. Dermed ble det mye og detaljert debatt partiene imellom om flere rene sykehjemsplasser, og at omsorgsleiligheter ikke vil dekke hele helse- og omsorgsbehovet. Selv om omsorgsleilighetene kan være bemannet helt eller delvis hele døgnet, med faglig støtte fra kommunale hjemmetjenester, vil de ikke være tilstrekkelig for pleieomsorg.

ALLE FÅR HJELP

Ordfører Hanne Opdan (Ap) var konsekvent og tydelig på at alle både eldre og andre hjelpetrengende i Nordre Follo skal få hjelpen de har behov for. Hun henviste til at selv om enkelte sykehjemsplasser av gammel opprinnelse var byttet ut med flere omsorgsboliger, så skal det bygges nye sykehjemsplasser de kommende fire årene.

Høyres Cecilie Dahl-Jørgensen Pind viste til at hennes parti hadde gått inn for flere sykehjemsplasser inneværende periode, men at Ap hadde valgt annerledes – så langt.

Ordvekslingen mellom de to store partiene i kommunen tyder nå på at det kan bli enklere å finne flertall.

Ordfører Hanne Opdan

Ordfører Hanne Opdan

OPPTATTE AV ELDRE

Adrian Pracon (SV) vektla at kommunen generelt må styrke eldreomsorgen i forhold til økt antall over 80 år blant innbyggerne. Ett viktig poeng Pracon hadde var at par må få mulighet til å bo sammen ut livet, selv om bare én av dem vil trenge hjelp. – I den kommunale planleggingen av tilbud må vi motvirke ensomhet, sa han blant annet.

Solidariteten for Marina Heyerdahl (MDG) ble spredt fra eldreomsorg til barn, natur og miljø. Ellers var hun opptatt av smarte løsninger for å løse kommunens økonomiske utfordringer nå og i framtida.

- Også de eldre må få leve meningsfylte liv, lød det fra flere politikere som viste god kunnskap om utfordringene på helse- og omsorgssektoren, og ikke minst kultursektoren når det gjelder tilbud til eldre.

Engasjementet var stort!

Engasjementet var stort!

BEST FOR DE ELDRE

Pensjonistpartiet støtter alle gode forslag for å gjøre Nordre Follo kommune til en av de beste kommunene for eldre i landet, erklærte Arild Jahren. Jahren viste til at det fortsatt framover vil være et stort behov for hoder og hender i omsorgsarbeidet i kommunen, og at man derfor må jobbe aktivt for å få ned det store sykefraværet på ca. ti prosent hvert år. Han ville kjempe for et større og bedre Ski sykehus med bl.a. tilbud om dialyse og palliativ pleie i Follo.

FLERE GODE MØTEPLASSER

KrFs Tore Storehaug pekte på at Nordre Follo kommune er en sammenslått kommune – betydelig større og med mange store utfordringer. Bevaring av grønne områder for alle innbyggeres trivsel, inkludert eldre, og etablering av flere gode møteplasser, lå han på hjertet. Han sa et bestemt nei til flere blokker i Kolbotn, men fremmet samtidig krav om dobling av antall sykehjemsplasser.

Sps Paal Sjøvall understreket at eldre er ei viktig gruppe for satsinger kommunalt i KS-området over hele landet, og at Nordre Follo må ta disse utfordringene. -Eldre og syke skal være trygge her hos oss, sa han.

Frps Knut Tønnes Steenersen var opptatt av den berømte jernbanesaken i Follo, og mente statlige myndigheter burde tatt grep – samt at kommunen burde sagt klart fra f eks om universell utforming av togene og stasjonen. Her tenkte han mest på eldre og funksjonshemmede, men tok også for seg det forsamlingen interesserte seg minst like mye for: Sykehjemssituasjonen!

EN MULIGHETSGRUPPE

-Eldre er en mulighetsgruppe! Den erklæringen ga Venstres Nesanet Hailemariam og viste til at eldre er en stor ressurs som må få omsorg og respekt. Hun mente også at eldre må få bo bedre, lenger og trygt hjemme, at de får frihet og muligheter i et moderne samfunn. -Livskvalitet for våre eldre, er svært viktig, la hun til.

I oppsummeringen om de viktigste virkemidlene for å løse helse- og omsorgsoppgaver, mente flere av politikerne at det må til en ny organisering av tjenestene.

-Eldreomsorg skal og må være en offentlig oppgave, der nærmiljøet, kommunen, tar ansvar, var tydelig konsensus.

SPØRRERUNDE

I debatt- og spørrerunden med salen ble det tatt opp en rekke saker. Ett av dem var Knut Magne Ellingsen som ba om en forklaring på at kommunen ikke har teleslynger/hørselutstyr i sine lokaler – ikke engang i Kolben der valgdebatten ble holdt.

-Beklager, men nå er det notert, kvitterte ordfører Hanne Opdan (H). De andre åtte politikerne nikket til det.

Uansett fikk man inntrykk av at kommunevalget i Nordre Follo blir både jevnt og spennende – som så mange andre steder.

Kolbotn pensjonistforening fikk stor takk og applaus for initiativet til den store debatten.