Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Klare krav til politikerne

- Det holder ikke med fagre ord, Pensjonistforbundet krever konkrete tiltak og tilstrekkelige midler til tiltakene!

Inger Marie Stokker fra Sentralstyret og fylkesleder Jan Tyriberget. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Inger Marie Stokker fra Sentralstyret og fylkesleder Jan Tyriberget. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Inger Marie Stokker, sentralstyret Pensjonistforbundet, var klar i kravene som forbundet har stilt når Regjeringen nå starter arbeidet med Statsbudsjettet 2025. Forbundet har listet opp fem hovedkrav til budsjettet;

  1. Bedre økonomiske levekår og redusert ulikhet.
  2. Økt kvalitet og kapasitet i helse- og omsorgssektoren.
  3. Flere aldersvennlige boliger.
  4. Økt deltakelse og aktiviteter.
  5. Egen pott til forhandlinger om eldrepolitiske tiltak.

Stokker pekte også i sitt foredrag på betydningen av årets pensjonsoppgjør. Med en stipulert lønnsvekst på 5,4 prosent og en stipulert prisvekst på 4,5%. Dette gir et snitt på 4,95%. I tillegg kommer overhenget på 0,05% fra året før.

Av nye tiltak som forbundet drar i gang i år er opprettelse av organisasjonsutvalg sentralt og lokalt, nye måter å drive medlemsverving på,- og organisasjonsopplæring på lokalplanet.

Stokker avsluttet foredraget med å takke for arbeidet som fylkesforeningen og lokalforeningene i Hedmark har utført siste året.

Fylkesleder Jan Tyriberget takket og overrakte en oppmerksomhet.