Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

En virkelighet vi ikke vil ha

Avsløringene som er kommet i NRKs Brennpunkt om eldreomsorgen er en virkelighet vi ikke vil ha. Pensjonistforeningene i Nordre Follo ruster til kamp for en bedre eldreomsorg. Her er deres krav

Leder i Samarbeidsutvalget i Nordre Follo og leder i Kolbotn Pensjonistforening, Anne-Grethe Eriksen

Leder i Samarbeidsutvalget i Nordre Follo og leder i Kolbotn Pensjonistforening, Anne-Grethe Eriksen

Dette er en uttalelse fra pensjonistforeningene i Kolbotn, Ski og Oppegård, med fellesbenevnelsen Samarbeidsutvalget i Nordre Follo.

De avsløringene som er kommet i NRKs Brennpunkt om eldreomsorgen er en virkelighet vi ikke vil ha. Samarbeidsutvalget i Nordre Follo kan ikke godta at eldreomsorgen i et av verdens rikeste land, beste demokrati og mest åpne samfunn har fått leve i skjul bak lukkede dører som følge av mangel på tydelig ledelse, ressurser og kompetanse.

Må unngå klasseskille

Vi må også iverksette tiltak slik at det ikke blir utviklet et klasseskille i samfunnet vedrørende norsk omsorg. Det må ikke bli slik at de mest bemidlede kan kjøpe seg til omsorgstjenester, mens de øvrige må stille seg helsekøer og finne seg i nedprioriteringer. Utfordringene innen pleie- og omsorgssektoren vil tårne seg opp enda mer de kommende årene. Prognosene viser at det vil være 50 prosent flere personer over 80 år i Norge i 2030 enn det er i dag. Det vil også bli flere demens pasienter. Forutsetningen for en verdig eldreomsorg i Nordre Follo kommune er at de som trenger omsorgstjenester kan stole på at de får det når de trenger det.

Det er kommet frem historier i den lokale pressen som setter dype inntrykk og som må tas på alvor. Selv om det er trange tider i kommunen må man være sikker på at de som trenger helse- og omsorgstjenester blir tatt vare og får det de har krav på når behovet melder seg. Vi har også fått med oss flere solskinnshistorier for de finnes i vår kommunene. Og de som jobber i omsorgstjenestene gjør en fantastisk innsats ut fra de rammene de har.

Kravliste

Samarbeidsutvalget i Nordre Follo kommune krever derfor:

  • En kraftig utbygging av døgn baserte hjemmetjenester
  • Nok sykehjemsplasser til å ta imot de som trenger det
  • Styrke rettssikkerhet og økt kvalitet for sykehjemsbeboere
  • Bedre rettigheter for pårørende

Med hilsen leder i Samarbeidsutvalget i Nordre Follo og leder i Kolbotn Pensjonistforening, Anne-Grethe Eriksen, leder i Oppegård Pensjonistforening, Kari Myre og leder i Ski Pensjonistforening, Liv Karin Dahle.

Denne artikkelen ble først publisert i Østlandets blad og Oppegård Avis.

– En virkelighet vi ikke vil ha (oavis.no)

Mening, Debatt | Avsløringene som er kommet i NRKs Brennpunkt om eldreomsorgen er en virkelighet vi ikke vil ha (oblad.no)