Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Drøftet statsbudsjettet med arbeidsministeren

Det tredje årlige møtet mellom pensjonistene og regjeringen fant sted fredag.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) tok imot forbundsleder Jan Davidsen og en delegasjon fra Pensjonistforbundet for å drøfte statsbudsjettet for 2024.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) tok imot forbundsleder Jan Davidsen og en delegasjon fra Pensjonistforbundet for å drøfte statsbudsjettet for 2024.

Det tredje drøftingsmøtet mellom regjeringen og pensjonistorganisasjoner om statsbudsjettet 2024 fant sted fredag 28. april 2023. Møtet skulle egentlig avholdes den 6. april, men ble utsatt på grunn av endringer i statsrådens møtekalender.

Forrige møte fant sted 20. desember i fjor, og da la Pensjonistforbundet frem 17 krav til statsbudsjettet.

Pensjonistorganisasjonene fikk på dette tredje møtet en orientering om arbeidet med Bo trygt hjemme-reformen, og fikk deretter anledning til å komme med innspill til statsbudsjettet for 2024. Forbundsleder Jan Davidsen snakket på vegne av Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene, og la frem forbundets syn på budsjettarbeidet overfor arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). I møtet kom det frem at Pensjonistforbundet oppdaterer kravene og legger frem nye, oppdaterte krav til statsbudsjettet for 2024.

Det neste drøftingsmøtet skal finne sted 8. juni.

Organisasjonene har siden juni 2022 hatt en avtale med regjeringen om fire årlige drøftingsmøter i forbindelse med regjeringens budsjettarbeid.