Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Trygdeoppgjøret nærmer seg

Pensjonistforbundet inviterer til webinarer om trygdeoppgjøret 13. og 19. mai.

Pensjonistforbundet mener at pensjonistene må få full uttelling for det store etterslepet på 1,1 prosent fra i fjor, som følge av at anslaget for lønnsveksten var for lavt.  (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonistforbundet mener at pensjonistene må få full uttelling for det store etterslepet på 1,1 prosent fra i fjor, som følge av at anslaget for lønnsveksten var for lavt. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Nå nærmer det seg trygdeoppgjøret, som er pensjonistene og de uføres årlige inntektsoppgjør. 

Pensjonistforbundet legger frem sine krav 13. mai og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen presenterer resultatet av oppgjøret 18. mai. Stortinget skal sluttbehandle resultatet før sommerferien.  

Må få styrket kjøpekraften

Stortinget har vedtatt at pensjonene skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten fra og med 2022. Pensjonistforbundet jobber for at pensjonsøkningen skal være gjenstand for forhandlinger, med en ramme om lag på linje med lønnsveksten. I tillegg mener Pensjonistforbundet at pensjonistene må få full uttelling for det store etterslepet på 1,1 prosent fra i fjor, som følge av at anslaget for lønnsveksten var for lavt. 

– Pensjonistene må få styrket kjøpekraften i årets oppgjør, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Minstepensjonister og uføretrygdede er økonomisk sårbare grupper som rammes hardt av den sterke prisveksten på nødvendige varer og tjenester som strøm, drivstoff og mat.  

Webinarer

Pensjonistforbundet inviterer til webinar den 13. mai klokka 12-12.30, der vi informerer om kravene våre, rett etter at de er overlevert til regjeringen. 

Dette webinaret kan du følge på denne linken (fra 13. mai kl 12).

Vi vil også ha et webinar når resultatet er klart. Siden dette skjer sent på dagen den 18. mai, vil vi arrangere webinaret påfølgende arbeidsdag, altså 19. mai.

Følg oss her på nettsidene våre og på Facebook for oppdatert informasjon om webinarene: www.facebook.com/pensjonistforbundet