KURS FOR TILLITSVALGTE.

Pensjonistforbundet og Pensjonistforbundet Finnmark har holdt kurs for tillitsvalgte i pensjonistforeninger i Finnmark.

Kurs deltakere. Foto Arne Josvald Sabbasen

Kurs deltakere. Foto Arne Josvald Sabbasen

Pensjonistforbundet Finnmark har i samarbeid med Pensjonistforbundet sentralt holdt kurs for tillitsvalgte, både for lokalforeninger og fylkesforbundet.

Kursene ble holdet i Alta, Lakselv og Nesseby. I alt har 30 tillitsvalgte fra 12 lokalforeninger og fylkes forbundet deltatt.

Alf Stenersen. Foto Arne Josvald Sabbasen

Alf Stenersen. Foto Arne Josvald Sabbasen

Velferdsteknologi ambassadør Alf Stenersen, Kvalsund hadde tema om Velferdsteknologi

                       - Hvorfor trenger vi velferdsteknologiske hjelpemidler?

                       - Hvilke muligheter finnes?

                       - Hvordan ta teknologien i bruk?

                       - Forebygging i eget hjem – tilrettelegging før behovet er akutt.

Kursdeltaker i Alta 3.5.22. Fylkesleder, Per Hindenes i midten var med på kurset i Alta og Nesseby. Foto Helge Meyer

Kursdeltaker i Alta 3.5.22. Fylkesleder, Per Hindenes i midten var med på kurset i Alta og Nesseby. Foto Helge Meyer

Helge Meyer fra Trondheim holdt foredrag om Digitale verktøy

-         Bruk og manøvrering på Pensjonistforbundets hjemmeside

-         Tillitsvalgtverktøyet (TVV)

-         «Min side»

-         Publisering av nyhetssider

-         Digital hjelpetelefon / smarttelefon

-         Bruk av «Teams» som møtearena

	Helge Meyer. Foto Arne Josvald Sabbasen.

Helge Meyer. Foto Arne Josvald Sabbasen.

Kurset skal gi tillitsvalgte kunnskap om teknologiske hjelpemidler og bruk av Pensjonistforbundets hjemmeside på internett og digitale verktøy til bl.a. oppfølging av medlemmer i foreninger og kommunisering via den digitale arena.

Lakselv 4.5.22. Foto Arne Josvald Sabbasen

Lakselv 4.5.22. Foto Arne Josvald Sabbasen

Nesseby 5.5.2022. Foto Helge Meyer

Nesseby 5.5.2022. Foto Helge Meyer

Vår nyvalgte fylkesleder Per Hindenes var med på kurset i Alta og Nesseby for å bli kjent med medlemmer og få kjennskap om hva medlemmene er opptatt med.