Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nytt fra Pensjonistforbundet Finnmark

Nyhetsbrev nr. 6 - desember 2023

Nytt fra Pensjonistforbundet Finnmark.

Nytt fra Pensjonistforbundet Finnmark.

Vedlegg

Julehilsen

Pensjonistforbundet Finnmark takker alle medlemmer og tillitsvalgte for den innsats dere har gjort til glede for alle eldre. Vi ønske alle en riktig god og fredelig jul!