Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nyhetsbrev - mai 2023

Nytt fra Pensjonistforbundet Finnmark

Nyhetsbrev, nummer 2 - mai 2023

Nyhetsbrev, nummer 2 - mai 2023

MØTE MED PENSJONISTFORBUNDET.

Pensjonistforbundet med leder Jan Davidsen og generalsekretær skulle ha møte med styret i Pensjonistforbundet Finnmark 8. mai. Jan Davidsen meldte forfall, slik at møtet ble gjennomført med generalsekretær Arne Halaas.

Formålet med møtet var å bli kjent med fylkesstyret og gi informasjon om Pensjonistforbundet og dets arbeid.

Fra venstre: Arne Halaas, Tor Magne Olsen, Brita Kåven, Roald Basma, Arnhild Hegge, Per Hindenes og Bjarne Store-Jakobsen. Foto Arne Josvald Sabbasen.

Fra venstre: Arne Halaas, Tor Magne Olsen, Brita Kåven, Roald Basma, Arnhild Hegge, Per Hindenes og Bjarne Store-Jakobsen. Foto Arne Josvald Sabbasen.

STATSBUDSJETT – TRYGDEOPPGJØR

Pensjonistforbundet er opptatt av kommuneøkonomi, alle kommuner skal ha råd å drive på en forsvarlig måte, og spesielt innenfor helse og omsorg.

Årets trygdeoppgjør blir avgjort sannsynligvis den 23. mai, og pensjonister kan få ca. 7 % økning, mens arbeidstakere får 5,2 – 5,4 %. Grunnen til øking til pensjonister er at vi får dekket etterslepet de siste årene, og at prisstigningen var høyere i fjor enn det trygdeoppgjøret la grunnlag for.

LANDSMØTE.

Landsmøte planlegging er godt i gang, til landsmøtet kommer rundt 180 delegater, pluss fylkessekretærer, administrasjon, gjester og andre.

Det er kommet inn rundt 350 forslag som skal behandles, mang av forslagene er samme sak, de fleste forslagene er på medlemskontingent. Sentralstyrets forslag på medlemskontingent er at den stiger med kr. 80.- pr. år frem til 2026. Begrunnelse for øking i medlemskontingent er at fylkessekretærer blir ansatt av Pensjonistforbundet sentralt og at stillingene blir 100%, men den daglige ledelse blir mellom fylkesstyrene og fylkessekretærene.

 Forslag også om tilskudd til fylkesforbundene må det tas hensyn til geografi og lokale forhold, i dag er tilskuddet lik til alle fylkesforbundene.

 KOMMUNEVALG.

Til gjennomføring av valgmøter i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalg i høst har Pensjonistforbundet avsatt kr. 50.000 til hvert fylkesforbund, og det må søkes. Styret i Pensjonistforbundet Finnmark har planlagt å avholde valgmøter i Kirkenes, Karasjok og Alta.

 ELDRERÅD.

Regjering har lovet å bevilge penger til opplæring av eldrerådene. Opplæring av eldrerådene er blitt gitt i samarbeid mellom Rådet for aldersvennlig Norge, KS og Pensjonistforbundet.

Pensjonistforbundet er med å fremme eldrepolitikk i eldrerådene og i kommunene.

STYREMØTE.

Første styremøte etter årsmøte i år ble avholdt 9. mai i Alta. Et av styremedlemmene, Solveig  Zahl-Johansen hadde meldt forfall.

Styremøte i Alta 9.5.23. Fra venstre Arnhild Hegge, Per Hindenes, Bjarne Store-Jakobsen, Berit A. Bongo (helseutvalg), Roald Basma Tor Magne Olsen og Brita Kåven. Foto Arne Josvald Sabbasen

Styremøte i Alta 9.5.23. Fra venstre Arnhild Hegge, Per Hindenes, Bjarne Store-Jakobsen, Berit A. Bongo (helseutvalg), Roald Basma Tor Magne Olsen og Brita Kåven. Foto Arne Josvald Sabbasen

Valgkamp

Valgmøtene planlegges å holdes i Kirkenes, Karasjok og Alta. Møtene gjennomføres i samarbeid med lokalforeninger og samarbeids organisasjoner.

Møtene gjennomføre i slutten av august og begynnelsen av september.

Foran landsmøtet

Forberedelse møte før landsmøte holdes på Teams torsdag 25. mai. På møtet deltar valgte landsmøtedelegater. Formålet med møtet er å gjennom saker, spesielt saker fra Finnmark, slik at delegatene er forberedt til landsmøtet. Delegatene har fått tilsendt dokumenter, det ble sendt i Posten og veier nærmere 3 kg!

Møteplan for styre i Pensjonistforbundet Finnmark frem til juni 2024.

20. juni 2023                         styremøte teams

15. august 2023                    styremøte Vadsø, Arnhild undersøker møterom

18.-19. september 2023       jubileumsmøte og kurs

24. oktober 2023                  teams styremøte

4. - 5. desember 2023           styremøte Hammerfest

15. januar 2024                     styremøte Lakselv

5. mars 2024                         styremøte fysisk, sted ikke bestemt

26.mars 2024                        styremøte før årsmøte.

26. - 27. mars 2024               årsmøte

7. mai 2024                           styremøte Karasjok

17. juni 2024                         styremøte teams

Lokallagsmedlemskap – direkte medlemmer

Pensjonistforbundet Finnmark ved nestleder Arnhild Hegge arbeider med å få direktemedlemmer i lokalforeningene. Direktemedlemmer er medlemmer i Pensjonistforbundet, men ikke tilknyttet lokalforeningen, og da får ikke lokalforeningen medlemskontingent for disse medlemmene.

Arbeidsutvalg i Pensjonistforbundet Finnmark

Arbeidsutvalg består av leder Per Hindenes, nestleder Arnhild Hegge og styremedlem Roald Basma.

 SMARTHUSET.

I forbindelse med møte i Alta besøkte styre Smarthuset i Alta.

Smarthuset i Alta ble satt i drift 19.oktober 2017. Konseptet har i løpet av denne tiden blitt et godt innarbeidet tilbud for innbyggere, tjenesteutøvere, utdanningsinstitusjoner, lag og foreninger i hele regionen, som visningsarena for velferdsteknologi og smarte hjelpemidler

Smarthuset i Alta viser ulike velferdsteknologiske løsninger og smarte hjelpemidler som kan bidra til

  • Økt trygghet for hjemmeboende, pasienter og pårørende 
  • Større egenmestring 
  • Bedre arbeidshverdag for ansatte i tjenesten 
  • Smartere måter å jobbe på. 

Vi fikk informasjon, demonstrasjon og omvisning av rådgiver Hege Stenbakk på Smarthuset. Vi fikk demonstrert utstyr som bidrar til at man kan bo trygt hjemme, hjelpemidler som gjør arbeidet lettere å utføre.

Men også utstyr som sykehus og hjemmesykepleiere kan bruke for å kunne gi trygghet og tjenester til den enkeltes behov

Hege Stenbakk er flink til å fortelle og forklare slik at det er lett forståelig.

Teknologi kan også brukes til å aktivisere og underholde brukere. Musikk-dukke som spiller musikk som du liker, f.eks. fra en bestemt tid (da du var tenåring), kjæledyr som oppfører som levende dyr. Det som kanskje var mest imponerende var en prosjektor i taket som viste bilde på bordet, og der kunne man velge puslespill, andre spill og mange andre aktiviteter.

For å forstå hva dette går ut på, så vil vi anbefale besøk på Smarthuset i Follums vei 39, Alta. For visning på Smarthuset, kontaktes via e-post smart@alta.kommune.no eller telefon 78 45 54 00 (ukedager kl. 08:00 – 15:00).

Hege Stenbakk demonstrere en seng som skal hjelpe til å sovne. 
Arnhild prøver senga og holdt på sovne av.

Hege Stenbakk demonstrere en seng som skal hjelpe til å sovne. Arnhild prøver senga og holdt på sovne av.

Kjøkken med kjøleskap som man kan se inn i uten å åpne døra, skap og bord som kan senkes og heves, vifte over komfyr starter når komfyrer slås på og mye annet.

Kjøkken med kjøleskap som man kan se inn i uten å åpne døra, skap og bord som kan senkes og heves, vifte over komfyr starter når komfyrer slås på og mye annet.

Smarthuset jobber med å få visning via internett, her viser Hege Stenbakk hvordan det kommer til å se ut når visning kommer på internett. 
Men vi vil anbefale fysisk besøk. Alle foto Arne Josvald Sabbasen

Smarthuset jobber med å få visning via internett, her viser Hege Stenbakk hvordan det kommer til å se ut når visning kommer på internett. Men vi vil anbefale fysisk besøk. Alle foto Arne Josvald Sabbasen