Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpen møte

Vadsø pensjonistforening holdt åpen møte.

Åpen møte på Vadsø Scandic hotell.

Åpen møte på Vadsø Scandic hotell.

Vadsø pensjonistforening holdt åpent møte på Vadsø Scandic hotell onsdag 12. april 2023. Det var vel 40 som møtte for å høre på tidligere generalsekretær i Pensjonistforbundet Harald O. Norman.

Harald O. Norman sammen med leder i Vadsø pensjonistforening Helge Ovanger

Harald O. Norman sammen med leder i Vadsø pensjonistforening Helge Ovanger

Tema for foredraget han var «Vi eldre er kjemperessurs». Vi eldre er ikke belastning for den norske stat, vi har «betalt inn» vår pensjon gjennom folketrygden da vi var yrkesaktive. Og vi bidrar flere titalls milliarder gjennom frivillig arbeid.

Vi må få utbetalt vår rettmessige pensjon, derfor jobber Pensjonistforbundet aktivt for å få forhandlingsretten tilbake.

Magnus fra Ishavskraft

Magnus fra Ishavskraft

Seniorstrøm.

Pensjonistforbundet har samarbeidsavtale med Ishavskraft som innebærer medlemsrabatt på strøm for våre medlemmer. Ishavskraft orienterte om strømavtalen med Ishavskraft. Infobrosjyre vedlagt