Åpen møte

Vadsø pensjonistforening holdt åpen møte.

Åpen møte på Vadsø Scandic hotell.

Åpen møte på Vadsø Scandic hotell.

Vadsø pensjonistforening holdt åpent møte på Vadsø Scandic hotell onsdag 12. april 2023. Det var vel 40 som møtte for å høre på tidligere generalsekretær i Pensjonistforbundet Harald O. Norman.

Harald O. Norman sammen med leder i Vadsø pensjonistforening Helge Ovanger

Harald O. Norman sammen med leder i Vadsø pensjonistforening Helge Ovanger

Tema for foredraget han var «Vi eldre er kjemperessurs». Vi eldre er ikke belastning for den norske stat, vi har «betalt inn» vår pensjon gjennom folketrygden da vi var yrkesaktive. Og vi bidrar flere titalls milliarder gjennom frivillig arbeid.

Vi må få utbetalt vår rettmessige pensjon, derfor jobber Pensjonistforbundet aktivt for å få forhandlingsretten tilbake.

Magnus fra Ishavskraft

Magnus fra Ishavskraft

Seniorstrøm.

Pensjonistforbundet har samarbeidsavtale med Ishavskraft som innebærer medlemsrabatt på strøm for våre medlemmer. Ishavskraft orienterte om strømavtalen med Ishavskraft. Infobrosjyre vedlagt