"Digital kontor"

Pensjonistforbundet Finnmark har i samarbeid med Pensjonistforbundet ved prosjektleder Unn Johansen holdt kurs i Digital kontor i Tana, Vadsø og Mehamn. Kursholder har vært Yngve Thommesen som er blitt engasjert av Pensjonistforbundet til å holde kurs rundt om i landet.

Digital kontor. Foto Arne Josvald Sabbasen

Digital kontor. Foto Arne Josvald Sabbasen

Pensjonistforbundet Finnmark har holdt kurs i Digital kontor i Tana, Vadsø og Mehamn. Kursholder har vært Yngve Thommesen som er blitt engasjert av Pensjonistforbundet til å holde kurs rundt om i landet.

Yngve Thommesen i Mehamn. Foto selfie

Yngve Thommesen i Mehamn. Foto selfie

I alt var det 22 som deltok på kursene, Tana 8, Vadsø 9 og Mehamn 5. Fylkessekretær Arne Josvald Sabbasen var medhjelper på kursene i Tana og Vadsø.

Kurs i Tana, til høyre kursleder Yngve Thommesen. Foto Arne Josvald Sabbasen

Kurs i Tana, til høyre kursleder Yngve Thommesen. Foto Arne Josvald Sabbasen

Kursets innhold har vært å lære deltakere blant annet å skrive et dokument, lagre det på egen pc og sende den med e-post.

Når det er kurs i dataopplæring så kommer man ikke uten om internett, som også var en del av innholdet. Og da litt om de tekniske begrepene, WiFi, Mobilnett, 4 og 5G og MegaByte (MB). Men også datasikkerhet, være obs på at det er mange som prøver å svindle oss på nett, med å lure fra oss passord, opplysninger om kodebrikke og fødselsnummer osv.

Kurs i Vadsø. Foto Yngve Thommesen

Kurs i Vadsø. Foto Yngve Thommesen

I Vadsø ble kurset avsluttet med pizza. Foto Yngve Thommesen (selfie)

I Vadsø ble kurset avsluttet med pizza. Foto Yngve Thommesen (selfie)

De fleste fikk innblikk i hvordan og hva man kan bruke tekstbehandling til, hvordan lagre filer og mye annet. De fleste ønsket å få et kurs til, og det skal vi prøve å få til ut på høsten. Da skal vi prøve å mer spesifikt tema.

I Mehamn ble fokusert mer på Smarttelefonen og apper, der hadde vi et kurs i fjor høst også.

Kurs i Mehamn. Foto Yngve Thommesen

Kurs i Mehamn. Foto Yngve Thommesen