Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Helseberedskapen svekkes

- Oppsiktsvekkende og bekymringsfullt, sier Pensjonistforbundets leder.

Pensjonistforbundet deler FHI-ansattes bekymring og frykt for en demontering av helseberedskapen i Norge. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonistforbundet deler FHI-ansattes bekymring og frykt for en demontering av helseberedskapen i Norge. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Regjeringen foreslår store kutt i Folkehelseinstituttets (FHI) budsjett for 2023, som kan bli tvunget til å si opp en fjerdedel av sine ansatte neste år.

FHIs avdeling for smittevern og beredskap står i fare for å miste mange ansatte, og mye kompetanse som er bygd opp, kan gå tapt.

Oppsiktsvekkende

– At regjeringen vil redusere virksomheten i en institusjon med så stor betydning for helseberedskap og folkehelse, til og med før pandemien er over, kunne vi kunne rett og slett ikke forestille oss. Det er både oppsiktsvekkende og bekymringsfullt, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

I konflikt og kriser er det de svakeste i samfunnet som rammes først og hardest.

Uvurderlig betydning i pandemien

Pandemien har lært oss at barn og eldre er særlig utsatt.

– FHI har vært av uvurderlig betydning i pandemiperioden, gjennom den overvåkning, oversikt og bistand de har gitt til kommuner og sykehus. Den nasjonale helseberedskapen må derfor ikke svekkes nå, men tvert imot styrkes.

De ansattes fagforeninger sier i en uttalelse at det som nå skjer kan føre til en demontering av helseberedskapen i Norge.

Pensjonistforbundet deler deres bekymring og frykt, og vil advare mot konsekvensene dette kan få.