Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ber regjeringen følge opp SVs forslag til statsbudsjett

– Nok en gang tar SV tar ansvar og legger opp til et budsjett som ivaretar grupper som trenger det mest, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen. SV foreslår økt minstepensjon, billigere tannhelse for eldre og mer til uføre i sitt alternative statsbudsjett for 2024.

Regjeringen må følge opp SVs budsjettforslag, som gir mer til minstepensjonister og uføre, mener Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen. Foto: Johnny Syversen/ Pensjonistforbundet

Regjeringen må følge opp SVs budsjettforslag, som gir mer til minstepensjonister og uføre, mener Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen. Foto: Johnny Syversen/ Pensjonistforbundet

– Vi ber regjeringen om å følge opp tiltakene SV foreslår for landets eldre og uføre, slik at statsbudsjettet kan få en mer sosial profil, sier Davidsen. 

SV går inn i budsjettforhandlingene med regjeringen med sitt eget forslag til statsbudsjett for 2024. I forslaget er det flere saker Pensjonistforbundet støtter. Blant annet vil SV øke minstepensjonen for enslige med 4000 kroner, sette av 1,1 milliarder kroner til billigere tannhelse for de yngste og eldste, øke minstesatsen for uføretrygdede med 7500 kroner, og skjerme uføre helt mot effekten av levealdersjusteringen.

Minstepensjonister må få mer

– Vi er glade for at SV prioriterer eldre og uføre i sitt alternative budsjett, i tråd med flere av våre krav. Minstepensjonister og uføre rammes hardt i dyrtiden vi er inne med sterkt økende levekostnader, og må få mer. Billigere tannhelse for de eldste er et viktig tiltak som Pensjonistforbundet har kjempet lenge for. Nå er det opp til regjeringen om de vil bli med på et budsjett med mer velferd, sier Davidsen.