Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bekymret for vold mot eldre

– Siden mange eldre bor alene og er avhengig av hjelp fra andre, kan det være lett å skjule vold og overgrep, sa forbundsleder Jan Davidsen i dagens høring i Stortingets justiskomite. Han tok også opp behovet for et eldreombud.

– Vi må få eldreombudet tilbake, sa forbundsleder Jan Davidsen da han la frem Pensjonistforbundets innspill for Stortingets justiskomite. F.v. seniorrådgiver Anne Hanshus og avdelingssjef for fag og politikk Ragnhild Nestaas Dahl.

– Vi må få eldreombudet tilbake, sa forbundsleder Jan Davidsen da han la frem Pensjonistforbundets innspill for Stortingets justiskomite. F.v. seniorrådgiver Anne Hanshus og avdelingssjef for fag og politikk Ragnhild Nestaas Dahl.

–  Norge har nå 1 million alderspensjonister, og vi lever stadig lenger. Vi trenger et ombud som kan være talerør for denne store gruppen mennesker, påpekte Davidsen.

Eldreombudet ble opprettet i 2020 av Regjeringen Solberg og nedlagt i 2023 av Regjeringen Støre. Ombudet hadde til oppgave å fremme eldres interesser på alle områder, både overfor offentlige instanser og private bedrifter og organisasjoner. Det var et uavhengig organ, men administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Det må følge med midler

Pensjonistforbundet er sterkt bekymret for at mange eldre utsettes for vold og overgrep.

– Mange bor alene, og er avhengig av omsorg fra familie eller helsetjeneste. Over 100.000 personer lever med demens. Alt dette kan gi økt risiko for overgrep, og at volden skjules, sa han, og oppfordret justiskomiteen til å se spesielt på dette.

Regjeringen skriver i sitt forslag at de vil videreutvikle TryggEst-modellen og legge til rette for at modellen innføres i flere kommuner. Pensjonistforbundet mener at TryggEst må innføres i alle kommuner, og at det må følge med midler til arbeidet.

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Modellen inneholder forslag til organisering av arbeidet mot vold og overgrep i en kommune, og flere verktøy som kan brukes i dette arbeidet.

Les mer

Til stede under fremleggingen for justiskomiteen var f.v. seniorrådgiver Anne Hanshus, avdelingssjef for fag og politikk Ragnhild Nestaas Dahl, og forbundsleder Jan Davidsen.

Til stede under fremleggingen for justiskomiteen var f.v. seniorrådgiver Anne Hanshus, avdelingssjef for fag og politikk Ragnhild Nestaas Dahl, og forbundsleder Jan Davidsen.