Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Høringsdokumenter

Høringsdokumenter 2021

 1. juni 2021: Høring om fraværsgebyr for manglende oppmøte hos laboratorie- og røntgenvirksomhet:
15. juni 2021: Høring om fraværsgebyr for manglende oppmøte
 1. juni 2021: Høringsuttalelse om forslag til endringer i husleieloven, rettshjelpsloven og forskrift om Husleietvistutvalget:
7. juni 2021: Uttalelse om husleieloven rettshjelpsloven og forskrift om Husleietvistutvalget
 1. juni 2021: Innspill til nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025
1. juni 2021: Innspill fra Pensjonistforbundet til trafikksikkerhet på veg
 1. april 2021: Innspill til Helse og omsorgskomiteen: Tenner er en del av kroppen!
27. april 2021: Tenner er en del av kroppen
 1. april 2021: Forslag til godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
26. april 2021: Høring vedr godkjenningsmodell for fritt brukervalg i helse og omsorgstjenestene
 1. april 2021: Høringsuttalelse fra Pensjonistforbundet om regelendring for setebelte i buss
14. april 2021: Høringsuttalelse fra Pensjonistforbundet om regelendring for setebelte i buss
 1. april 2021: Forslag til endring i forskrift om beregning av lønnsveksten, benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden:
7. april 2021: Høringssvar - Lønnsvekst som skal benyttes ved regulering i 2021
 1. mars 2021: Høringssvar om samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger
19. mars 2021: Høringssvar om samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger
 1. mars 2021: Høring om ny boligsosial lov
15. mars 2021: Høring om ny boligsosial lov
 1. mars 2021: Høringsuttalelse om pensjon fra første krone
9. mars 2021: Høringsuttalelse om pensjon fra første krone
 1. februar 2021: Høringssvar om aldersgrenser i staten
26. februar 2021: Høring om aldersgrenser i staten
 1. februar 2021: Høringsuttalelse om regler for små elektriske kjøretøy
9. februar 2021: Høringsuttalelse om regler for små elektriske kjøretøy
 1. januar 2021: Høring om portforbud
29. januar 2021: Høring om portforbud

Høringsdokumenter 2020

Høringsdokumenter 2019

2019-12-13 Høringssvar - Om skjerming av levealdersjustering av uføres alderspensjon

2019-12-13 Høringssvar - Om skjerming av levealdersjustering av uføres alderspensjon

2019-12-13 Høringssvar - Forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden

2019-12-13 Høringssvar - Forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden

2019-12-05 høringssvar eldreombud PF

2019-12-05 høringssvar eldreombud PF

2019-11-28 Høring endring i forskrift om en verdig eldreomsorg samboergaranti

2019-11-28 Høring endring i forskrift om en verdig eldreomsorg samboergaranti

2019-11-27 Høring om endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

2019-11-27 Høring om endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

2019-11-27 Høringssvar vedr. NOU 2019 14 Tvangbegrensningsloven. Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke

2019-11-27 Høringssvar vedr. NOU 2019 14 Tvangbegrensningsloven. Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samt

2019-10-24 Notat Pensjonistforbundet Kommunal og forvaltningskomiteen 2020

2019-10-24 Notat Pensjonistforbundet Kommunal og forvaltningskomiteen 2020

2019-10-22 Notat Pensjonistforbundet Familie og kulturkomiteen 2020

2019-10-22 Notat Pensjonistforbundet Familie og kulturkomiteen 2020

2019-10-17 Høringsnotat til Arbeids- og sosialkomiteen

2019-10-17 Høringsnotat til Arbeids- og sosialkomiteen

2019-10-15 Høringsnotat til Helse og omsorgskomiteen

2019-10-15 Høringsnotat til Helse og omsorgskomiteen

2019-10-11 Høringsnotat til Finanskomiteen 11. oktober 2019

2019-10-11 Høringsnotat til Finanskomiteen 11. oktober 2019

2019-08-07 PF kommentarer til veileder for eldreråd 7. august 2019

2019-08-07 PF kommentarer til veileder for eldreråd 7. august 2019

2019-03-14 Innspill til Meld. St. 13 (2018-2019) - Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft (1)

2019-03-14 Innspill til Meld. St. 13 (2018-2019) - Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft (1)

2019-02-22 Pensjonistforbundets høringsuttalelse om forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

2019-02-22 pf-horingssvar-forskrift-eldrerad-22-feb-2019pdf

2019-01-23 Muntlig høring om samordningsregler for 1944-1953-kullet

2019-01-23 Muntlig høring om samordningsregler for 1944-1953-kullet

2019-01-09 Høringssvar Pensjonistforbundet - Ny offentlig tjenestepensjon (1)

2019-01-09 Høringssvar Pensjonistforbundet - Ny offentlig tjenestepensjon (1)

2019-01-07 Høringssvar vedr. Lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

2019-01-07 Høringssvar vedr. Lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Høringsdokumenter 2018

2018-10-18 Høringssvar Pensjonistforbundet - forskrifter til samordningsloven

2018-10-18 Høringssvar Pensjonistforbundet - forskrifter til samordningsloven

2018-09-29 Muntlig høring om pensjon fra første krone

2018-09-29 Muntlig høring om pensjon fra første krone

2018-09-14 Folkehelsemelding PF

2018-09-14 Folkehelsemelding PF

2018-03-02 Høringssvar Pensjonistforbundet - Merverdiavgiftskompensasjon

2018-03-02 Høringssvar Pensjonistforbundet - Merverdiavgiftskompensasjon

2018-02-20 Høringssvar Pensjonistforbundet - Egen pensjonskonto

2018-02-20 Høringssvar Pensjonistforbundet - Egen pensjonskonto