Tildeling av pris - Årets Senior i Sandnes

Oktober 2022 ble Jan Salve Torgersen, medlem i styret i Sandnes Lokalforening, hedret med prisen som årets senior i Sandnes. Prisen fikk han for sin frivillige innsats for å lære eldre opp i bruk av data.

Årets senior er en pris som deles ut årlig av Sandnes eldreråd i forbindelse med markeringen av årets seniordag. Prisen går til en person eller forening som har utmerket seg eller bidratt mye i det frivillige arbeidet blant eldre i Sandnes. Torgersen fikk prisen for sitt arbeid med å gi pensjonister og eldre opplæring i databruk. På Frivillighetssentralen i Langgata har han holdt flere kurs og det blir flere framover.

Vi gratulerer Jan Salve Torgersen med velfortjent pris!