Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hvordan "rydde opp" ved tap av partner?

Vi arrangerer møte på Folkets Hus i Stavanger 02. oktober 2023 kl. 1200-1500. Møtet er GRATIS og åpent for ALLE.

Velkommen til åpent møte hvor vi tar for oss tema "Hvordan rydde opp ved tap av partner?".

Mange er uforberedt på hva som skjer økonomisk og praktisk når partneren faller fra. Selv om en har felles økonomi, kan det by på problemer.

Det er viktig å forberede seg på livets slutt mens man ennå har mulighet til egen påvirkning. Hva skjer etter et dødsfall, og hvordan går en frem for å få ryddet opp etter tap av partner hvis en ikke har forberedt seg?

Ingen påmelding nødvendig. Her er det bare å møte opp, og ta gjerne med deg noen du kjenner. Enkel servering.

Vi får besøk av 3 flotte innledere:

Kirsten Sandberg Natvig mistet brått sin ektefelle i 2021, og har selv erfart hvor krevende og komplisert det er å forholde seg til ulike instanser i en sånn situasjon. Hun vil dele av sine erfaringer om hvor vanskelig det var å stå midt oppe i en stor livssorg, og samtidig måtte forholde seg til ulike instanser. 

Jorge Jensen er fagdirektør i Forbrukerrådet og har bl.a. erfaring med hvordan en kan forebygge økonomisk sårbarhet for ulike utsatte grupper. Han kommer med nyttige tips om hvordan en best mulig kan forberede seg i forkant, og hva en må gjøre hvis en ikke har klart å forberede seg. I tillegg tar han for seg tema «digital opprydding».

Fredrik Undheim er advokat i kontorfellesskapet TP Advokatfirma, og har mye erfaring i hvordan en går frem for å rydde opp i dødsbo, og utforming av fremtidsfullmakt. Han tar for seg tema fremtidsfullmakt. Hvorfor det er så viktig å lage en fremtidsfullmakt, og hva den må inneholde.

Det blir også mulighet for å stille korte spørsmål fra salen.

Møtet er i regi av helse- og sosialutvalget.

Møteleder: Kirsten Refsnes, leder i helse- og sosialutvalget Pensjonistforbundet Rogaland

Kirsten Sandberg Natvig

Kirsten Sandberg Natvig

Jorge Jensen

Jorge Jensen

Fredrik Undheim

Fredrik Undheim