Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Til minne om Jens Høibø

Jens Høibø gikk bort den 2. mai 2023, 68 år gammel.

Jens ble pensjonist i 2018, og hadde fra samme år og fram til sin død et engasjement som konsulent i Pensjonistforbundet, der han koordinerte ei gruppe som utvikler, tilrettelegger og gjennomfører kurs med temaer innenfor organisasjonsvirksomhet.

Som yrkesaktiv var Jens utdannet lærer, og gikk med tiden over til å jobbe med voksenopplæring, primært yrkesrettet opplæring innenfor offentlig virksomhet. Her var arbeidsgiveren først Kommunal Opplæring, og senere Kommunal Kompetanse/ Fagakademiet. I denne perioden var Jens med på laget som arbeidet for å sikre alle ansatte i kommunesektoren økt kompetanse.

Det som først og fremst preget Jens utenfor arbeidslivet var hans brennende interesse for     å delta i det frivillige organisasjonslivet, både i Oppegård kommune, der han bodde store deler av livet, og i Risør kommune, der han etter hvert bosatte seg. Han hadde et sterkt ønske om å være med å bidra, særlig med tanke på å skape nyttige og gode løsninger for mennesker med behov for tilrettelagte tiltak for å ha en god livskvalitet. Han hadde lederverv innen idrett, politikk og de siste årene i Pensjonistforbundet, for sistnevnte var han en periode leder for både Risør Pensjonistforening og Pensjonistforbundet Agder.

Jens var engasjert, lojal og samarbeidsorientert, og var alltid rede til å vurdere alle utfordringer på en saklig måte, for å finne de beste løsningene. Samtidig var han med sin rolige og sindige framferd alltid villig til å lytte til andres meninger. Jens var en veldig fin person å samarbeide med, og skapte engasjement og trivsel rundt seg.

De siste årene gjorde sviktende helse at Jens i perioder ikke kunne engasjere seg like mye som han ønsket, men har var aktivt med i Pensjonistforbundet helt til det siste, både sentralt og lokalt.

Våre tanker går til kona Nina og familien, som Jens var så glad i. Han vil bli dypt savnet.

Vi lyser fred over hans minne.

Jan Davidsen

Leder, Pensjonistforbundet