Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Siste møte med regjeringen om statsbudsjettet for 2024

Pensjonistforbundet møtte i dag arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) for siste drøfting av statsbudsjettet for 2024.

Forbundsleder Jan Davidsen fremmet i det fjerde møtet om statsbudsjettet for 2024 tre hovedkrav overfor arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). (Foto: Bjørg Karin Buttedahl)

Forbundsleder Jan Davidsen fremmet i det fjerde møtet om statsbudsjettet for 2024 tre hovedkrav overfor arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). (Foto: Bjørg Karin Buttedahl)

Statsråden lovte ingenting, men bekreftet at våre krav vil bli drøftet på regjeringens budsjettkonferanse til høsten.

Pensjonistforbundet har en rett til fire årlige møter med statsråden for å drøfte saker av betydning for pensjonister i kommende statsbudsjett. I dag fant det fjerde møtet for budsjettet for 2024 sted. Der fremmet forbundsleder Jan Davidsen tre hovedkrav:

  • Styrkede levekår for pensjonistene
  • Styrket kommuneøkonomi
  •  En pott i til eldrepolitiske tiltak

Styrkede levekår gjennom høyere inntekt og lavere utgifter for eldre

Hvert hovedkrav ble fulgt opp av en rekke delkrav. For å styrke de økonomiske levekårene krever Pensjonistforbundet en mer rettferdig sosial fordeling gjennom økte inntekter og lavere utgifter til de som har minst. Derfor krever forbundet blant annet økt pensjon og minstepensjon, inntektsutvikling på linje med lønnsmottakere, forhandlingsrett i trygdeoppgjøret, gjeninnføring av etterlattepensjon, økt bostøtte og at egenandelstaket skal omfatte tannhelseutgifter.

Alle organisasjoner ønsker en bedre eldreomsorg gjennom styrket kommuneøkonomi

Til stede på møtet var også de øvrige organisasjonene for pensjonister og yrkestakere. Disse fremmet også tre krav hver. Den store fellesnevneren for kravene var ønsket om å styrke kommuneøkonomien, slik at kommunene kan øke kvaliteten på og omfanget av sine helse- og omsorgstjenester.

Kun Pensjonistforbundet og SAKO krever en egen pott til eldrepolitiske tiltak

Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene var alene om å kreve at det settes av en årlig sum på om lag 100 millioner kroner til forhandlinger om «andre spørsmål med betydning for pensjonistene». Dette er et konkret forslag for å følge opp Stortingets vedtak i 2021 som at ga pensjonistenes organisasjoner rett til å drøfte forhold som påvirker de eldres livsforhold.

Det gis ikke løfter i drøftingsmøtene

Regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2024 begynte allerede i mars 2023, men budsjettet bestemmes først etter regjeringens budsjettkonferanse i månedsskiftet august og september. Statsråden lovte derfor ingenting i møtet i dag, men bekreftet at hun ville ta med innspillene på budsjettkonferansen i høst.

Du finner en fyldigere omtale av Pensjonistforbundets krav i vedlagte PDF: