Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Frivillig arbeid for milliarder

5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet. Norske pensjonister er en svært viktig bidragsyter til frivillig arbeid i Norge. Det er verdt hele 29 milliarder kroner årlig.

– Eg engasjerer meg i frivilleg arbeid fordi dette gjev meg mykje attende, og fordi eg meiner den frivillege sektoren gjer eit viktig arbeid, sier Anne Lise Hessen Følsvik (t.h.). Foto: arkiv

– Eg engasjerer meg i frivilleg arbeid fordi dette gjev meg mykje attende, og fordi eg meiner den frivillege sektoren gjer eit viktig arbeid, sier Anne Lise Hessen Følsvik (t.h.). Foto: arkiv

«Det eg får igjen er eit godt innhald i livet mitt, det gjer det meiningsfylt, gjer meg gode nye vener og glede i kvardagen»

Eldre bidrar stort i frivillig sektor, og mer enn andre aldersgrupper. Til sammen er norske pensjonisters frivillige innsats verdt 29 milliarder kroner for samfunnet hvert år, viser en rapport fra NyAnalyse. Den slår fast at pensjonister leverer 15.500 årsverk gjennom lag, organisasjoner og frivilligsentraler, og legger ned 36.200 årsverk på uformelt frivillig engasjement, inkludert gressklipping og rydding av plast på strender. Her kan du lese mer om undersøkelsen.

Pensjonistforbundet mener likevel at potensialet er enda større dersom den organiserte frivilligheten får gode og mer forutsigbare vilkår.

Frivillighet Norge organiserer mer enn 350 medlemsorganisasjoner, med til sammen mer enn 50 000 lokallag. Pensjonistforbundet er en av disse, og med 255.000 medlemmer og 10.000 tillitsvalgte er vi en stor aktør innen frivilligheten.

– Vi trenger hverandre

– Eg engasjerer meg i frivilleg arbeid fordi dette gjev meg mykje attende, og fordi eg meiner den frivillege sektoren gjer eit viktig arbeid, sier Anne Lise Hessen Følsvik. Hun er med i flere styrer og råd, blant dem Pensjonistforbundet, hvor hun er fylkesleder for Møre og Romsdal.

– Det eg får igjen for dette er eit godt innhald i livet mitt, gjer det meiningsfylt, gjer meg gode nye vener og sjølvsagt også glede i kvardagen, forteller hun.

– Frivillighet er en kulturbærer som er i oss alle. Fellesskap er grunnleggende, og vi har i flere epoker i livet behov for hverandre, med bistand og omsorg. Frivillig arbeid og engasjement er både en glede og byrde gjennom visshet om, at vi trenger hverandre, sier Werner Kiil, fylkesleder i Troms fylke.

Werner Kiil, leder for Pensjonistforbundet i Troms.

Werner Kiil, leder for Pensjonistforbundet i Troms.

Vigdis Ravnøy er leder av Pensjonistforbundet i Hordaland.

– Jeg har jobbet med organisasjon og politikk i nesten hele mitt yrkesaktive liv. Noen år etter at jeg forlot arbeidslivet, kjente jeg det i ryggmargen at for en pensjonist er frivillig arbeid noe som holder en oppegående, både når det gjelder påfyll av kunnskaper, ideer som kan settes ut i livet og ikke minst få nye gode venner med samme interesser. Å være leder i fylket gir meg inspirasjon, arbeidsglede, gode minner og mange nye medlemmer som sier ja når jeg verver dem. I tillegg jeg får treffe mange hyggelige tillitsvalgte og medlemmer både på arrangementer og steder vi ferdes i fritiden, sier hun. 

Begge anbefaler flere pensjonister å engasjere seg i frivillig arbeid, enten i Pensjonistforbundet eller i andre aktiviteter.

– Frivillig arbeid holder en oppegående, både når det gjelder påfyll av kunnskaper, ideer som kan settes ut i livet og ikke minst få nye gode venner med samme interesser., sier Vigdis Ravnøy (t.v.).

– Frivillig arbeid holder en oppegående, både når det gjelder påfyll av kunnskaper, ideer som kan settes ut i livet og ikke minst få nye gode venner med samme interesser., sier Vigdis Ravnøy (t.v.).

1 av 4 ønsker å bidra mer

I en undersøkelse som ble lagt frem våren 2023, svarte neste 7 av 10 at de hadde utført frivillig arbeid for en eller flere frivillige organisasjoner, lag eller foreninger i løpet av de siste 12 månedene. Undersøkelsen ble gjennomført av ScentioResearch,

 • Flest oppgir å ha utført frivillig arbeid for veldedige organisasjoner (32 %) og sosiale og politiske foreninger (31 %).
 • Nokså mange har også utført arbeid for borettslag, boligbyggerlag, grendelag, velforening ol. (24 %) eller helse- og omsorgsorganisasjoner (22 %).
 • Færre oppgir å ha utført frivillig arbeid innen kunst og kultur (19 %), for idrettslag ( 13%) og innen religion og livssyn (11 %).
 • Under 10 prosent oppgir å ha utført frivillig arbeid for pensjonistforening, interesseforening eller andre typer frivillige organisasjoner, lag og foreninger. 
 • 25 prosent svarer at de kunne tenke seg å bruke mer tid på frivillig arbeid.

Hvordan få med enda flere?

De viktigste årsakene til å delta i organisert frivillig arbeid, var ifølge de som svarte på undersøkelsen:

 1. Å kunne drive med noe nyttig
 2. Det er morsomt/interessant
 3. For å møte andre mennesker
 4. For å bruke sin kompetanse
 5. For å bruke ledig tid
 6. Føler seg forpliktet

For å få enda flere eldre til å delta i organisert frivillig arbeid, tror respondentene det er viktig at eldre:

 • Blir spurt om å være med
 • Selv kan bestemme når og hvor mye de vil delta
 • Får relevante oppgaver tilpasset sin kompetanse