Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vil jobbe for mer trygghet og trivsel for gående

Vinje Pensjonistlag er en av lokalforeningene som allerede har tatt tak i den nye veilederen "Gangvennlige lokalsamfunn", og gjennomført møte med kommunen for å diskutere løsninger og tiltak.

– Denne gangveien er litt for bratt for mange, sier lederen i Vinje Pensjonistlag, Asbjørn Gardsjord. TEKST OG FOTO: CHRISTIAN THOMASSEN

– Denne gangveien er litt for bratt for mange, sier lederen i Vinje Pensjonistlag, Asbjørn Gardsjord. TEKST OG FOTO: CHRISTIAN THOMASSEN

Synspunktene var mange og engasjerende da Vinje Pensjonistlag sammen med kommunen møttes i Vinjekroa for å diskutere et gangvennlig Åmot sentrum.

Medlemmene i pensjonistlaget var klare på at gangveien fra sentrum og ned til Ormetjønn bør bli oppgradert og tilrettelagt for rullestolbrukere og andre som ikke klarer bakken.

– Dette er et fantastisk naturområde, men for mange er gangveien litt for bratt, forteller Asbjørn Gardsjord, leder i Vinje Pensjonistlag, mens han viser vei på en smal vintersti.

For bratt der stien går

Bakgrunnen for møtet var Pensjonistforbundets arbeid med en veileder for «Gangvennlige lokalsamfunn» i samarbeid med Politipensjonistene og pensjonistene i Statens vegvesen. Veilederen skal være et arbeidsredskap for kommuner og lokalmiljøer til å diskutere trygghet og trivsel, med spesielt søkelys på gangvennlighet for de eldre.

Anne-Sofie Bergene Strømme, plan- og miljørådgiver i Vinje kommune, deltok som en av fire representanter fra kommunen i møtet. Hun lyttet til innspill og delte kommunens erfaringer.

– Det er gjennomført to mulighetsstudier for universell utforming av vei ned til Ormetjønn. Det er for bratt der stien går i dag, så det er viktig å gjøre området tilgjengelig for alle, også for dem i rullestol. Dette er et kostbart og krevende prosjekt, så politikerne må være med for å beslutte dette, forteller Strømme.

Behov for veilederen

Møtet bekreftet behovet for en veileder som bistår med å avdekke utfordringer og diskutere muligheter knyttet til nærmiljøet.

– Veilederen er positiv, lettlest og tar for seg de viktigste områdene for tilrettelegging for gående, forteller Strømme, som også påpeker viktigheten av å gi innspill til konkrete tiltak når sentrumsplanene skal revideres.

Befaringen i sentrum bidro til diskusjon og flere ønsker på listen. Bedre lys og skilting ved kryssing av fylkesveien, bruk av en mer kantet og sklisikker strøsand, retningsskilt på sentrumsplatået, samt et støttende rekkverk ved gangveien under europaveien. Pensjonistlaget ønsker nå å jobbe videre med kommunen for å følge opp disse og andre innspill.

– Selv om det var noen ulike synspunkter, så er det trygt å diskutere sammen. Befaringen bidro til at man ser nye løsninger som man tidligere ikke hadde vurdert, stråler Gardsjord fornøyd.

Vinje Pensjonistlag har sammen med Vinje kommunen tatt initiativ for å skape gangvennlig lokalsamfunn, og samarbeider dessuten tett med Pensjonistforbundet, politipensjonistene og pensjonistene i Statens vegvesen.

Vinje Pensjonistlag har sammen med Vinje kommunen tatt initiativ for å skape gangvennlig lokalsamfunn, og samarbeider dessuten tett med Pensjonistforbundet, politipensjonistene og pensjonistene i Statens vegvesen.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i Pensjonisten nr. 3/24. Medlemmer kan lese alle utgaver av bladet digitalt.

Meld deg inn i Pensjonistforbundet.