Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Gangvennlige lokalsamfunn

Vi jobber for mer gange, økt trivsel og trygghet gjennom prosjektet «Gangvennlige lokalsamfunn». Lenger ned på siden finner du en digital veileder med mange gode tips. Du kan også få denne tilsendt i trykket versjon.

Foto: Unni Olimb Norman

Foto: Unni Olimb Norman

Hva skal til for å gjøre et nærmiljø triveligere og tryggere, slik at flere kommer seg ut, holder seg aktive, mindre ensomme, og kanskje kan bo hjemme lenger? Relativt små tiltak som en ekstra benk, bedre snømåking eller mer lys kan bidra positivt.

Lokal brukermedvirkning er et nøkkelord for å lykkes.

Verktøy og idekasse

Vi oppfordrer fylkes- og lokalforeninger til å etablere en arbeidsgruppe som kan jobbe for å få et mer gangvennlig lokalsamfunn der man bor.

Veilederen beskriver kort en mulig gjennomføring, men kan også være en viktig inspirasjonskilde og idekasse når pensjonistforeninger og andre ildsjeler vil ta lokale initiativ.

Kommunen kan også benytte veilederen for brukermedvirkning og samskaping av mer tilrettelagte nærmiljøer.

Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem i Pensjonistforbundet du også! Vi jobber for dine interesser, og gir deg mange gode medlemsfordeler.

Meld deg inn
Unni Olimb Norman

Ønsker du tilsendt flere veiledere, eller bistand?

Ta kontakt med Unni i Pensjonistforbundet:

  • Epost: unni.olimb.norman@pensjonistforbundet.no
  • Telefon: 976 10 934

Vi ønsker også gjerne å høre fra dere som planlegger, eller som har gjennomført tiltak.

Samarbeidsprosjekt

Veilederen er utarbeidet av Statens vegvesens pensjonistforbund, Politiets pensjonistforbund og Pensjonistforbundet. Arbeidet er forankret i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025, og er finansiert med midler fra Samferdselsdepartementet.

Utviklingen er gjort med bistand fra Aldersvennlig Norge, kommuner, eldreråd, pensjonistforeninger samt fagekspertise på universell utforming og brukermedvirkning.

Vinje Pensjonistlag bidro med utprøving av veilederen i møte med Vinje kommune.

Vinje Pensjonistlag bidro med utprøving av veilederen i møte med Vinje kommune.

Vil du søke tilskudd?

Det finnes ulike ordninger man kan søke på for å finansiere prosjekter og tiltak som bidrar til mer aldersvennlige lokalsamfunn.

Her finner du nyttige lenker, samt tips og råd til søknadsskriving.